Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Profeten ’Isa (Jesus) Introduktion Profeten Nuh (Noa)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Profeten ’Isa (Jesus) Introduktion Profeten Nuh (Noa)"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Profeten ’Isa (Jesus) Introduktion Profeten Nuh (Noa)
Profeten Ibrahim (Abraham) Profeten Musa (Moses) Profeten ’Isa (Jesus) Profeten Muhammad

2 Session 14 Vem kommer ihåg?
Vem var Maryams förmyndare i Al – Aqsa moskén? Vem var profeten Zakariahs son och på vilket sätt dog han? Hur fick Maryam beskedet kring att hon skulle få en son? Vad var de första orden ’Isa sade när de återvände till staden?

3 Profeten ’Isa Profeten ’Isas uppväxt
Maryam var orolig mot det hot som fanns mot ’Isa ’Isa fick under tidig ålder förmågan att debattera

4 Profeten ’Isa ’Isa tilldelas sitt profetskap
’Isa började förmedla det som uppenbarats för honom Gud (Allah) bekräftar i koranen att ’Isa sade: ”Och [jag har kommit] för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förklara tillåtet något av det som var förbjudet för er. Och jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Frukta därför Gud och följ mig.” (Koranen 3:50)

5 Profeten ’Isa ’Isa utför mirakel Gud (Allah) återger vad ’Isa sade:
Gud (Allah) stödde ’Isas mission med Gudomliga mirakel Gud (Allah) återger vad ’Isa sade: ”[Och ’Isa sade:] "Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall forma åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och jag skall bota de blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv.” (Koranen 3:49)

6 Profeten ’Isa ’Isa fortsatte och sade:
”Och jag skall säga er vad ni äter och vad ni lägger upp som förråd i era hus. I detta ligger ett tecken för er - om ni är [sanna] troende.” (Koranen 3:49)

7 Profeten ’Isa ’Isa får medgång men mer motstånd
’Isa får stöd av de som kom att bli hans lärjungar Gud (Allah) bekräftar i koranen: ”När 'Isa märkte deras ovillighet att tro [på honom], sade han: "Vem vill hjälpa mig [att kalla människorna] till Guds väg?" De vitklädda sade: "Vi är Guds medhjälpare! Vi tror på Gud; vittna du att vi har underkastat oss Hans vilja!” (Koranen 3:52)

8 Profeten ’Isa Gud (Allah) säger i koranen:
De judiska prästerna försöker skämma ut ’Isa Gud (Allah) säger i koranen: ”Och de [som inte ville tro] smidde onda planer [mot ’Isa], men [även] Gud smed planer - ingen smider bättre planer än Gud.” (Koranen 3:54)

9 Profeten ’Isa Avslutning - Session 14

10 Session 14 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Profeten ’Isa (Jesus) Introduktion Profeten Nuh (Noa)"

Liknande presentationer


Google-annonser