Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Tjugonde Natten Helvetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Tjugonde Natten Helvetet."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Tjugonde Natten Helvetet

2 www.islamforelasningar.se ”Den Dagen skall Vi fråga helvetet: "Har du fått så många du kan ta emot?" Och dess svar blir: "Finns det fler?" (Koranen 50:30) Gud (Allah) säger i koranen:

3 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) om Helvetets djup: Abu Hurayrah (ra) berättade att: ”Vi var med Allahs Budbärare (saws), och vi hörde ett ljud av något fallande. Profeten (saws) sade: ’Vet ni vad det där var?’ Vi sade: ’Allah och Hans Budbärare vet bäst.’ Profeten (saws) sade: ’ Det var en sten som kastades ned i Helvetet för 70 år sedan, och den har fallit genom Helvetet ända tills nu.’” (Muslim)

4 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) om när Helvetet förs fram: Abdullah ibn Mas’ud (ra) har rapporterat att Profeten (saws) har sagt att: ”Helvetet kommer att föras fram den Dagen genom 70 000 rep, varje en av dem kommer hållas i av 70 000 änglar.” (Muslim)

5 www.islamforelasningar.se ”Kan den vars strävan det är att vinna Guds välbehag jämföras med den som ådrar sig Guds vrede och vars tillflykt skall bli helvetet - detta jämmerliga mål? hos Gud har de var och en sin [givna] plats i en rangordning [av salighet och fördömelse]. Och Gud ser vad de gör.” (Koranen 3:162 – 163) Gud (Allah) säger i koranen:

6 www.islamforelasningar.se Tjugonde Natten SLUT!


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Tjugonde Natten Helvetet."

Liknande presentationer


Google-annonser