Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll www.islamforelasningar.se  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’  1:a – 6:e sättet  7:e – 12:e sättet  13:e –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll www.islamforelasningar.se  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’  1:a – 6:e sättet  7:e – 12:e sättet  13:e –"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll www.islamforelasningar.se  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’  1:a – 6:e sättet  7:e – 12:e sättet  13:e – 18:e sättet  19:e – 26:e sättet  27:e – 33:e sättet  Slutsats

2 Session 6 www.islamforelasningar.se  Nämn 2 saker i ens omgivning som kan störa en i bönen?  Vad ska man göra om man ska be och mat är serverad?  Även om det skulle innebära att man missar bönen?  Bör man be om man har ett behov av gå på toaletten?  När skall man inte be framför någon som sover? Vem kommer ihåg?

3 www.islamforelasningar.se Abu Dharr (ra) rapporterade att profeten Muhammad (saws) sa: ”Gud (Allah) fortsätter att vara vänd mot Hans slav under tiden han ber, så länge som han inte vänder sig bort, men om han vänder sig bort, så vänder sig Gud (Allah) bort från honom.” (Abu Dawud) Vad har profeten (saws) sagt om det här? Att vända sig under bönen består av 2 typer: 1. Att vända sitt hjärta till något annat 2. Att ta bort ögonen till något annat 27. Inte vända sig om under bönen 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

4 www.islamforelasningar.se Några exempel: - Beordrade att döda alla ormar och skorpioner under bönen - Stoppande av en person som passerar framför den som ber - Sa åt kvinnorna att klappa om imamen under bön missar något Är det helt förbjudet att vända sig om under bönen? Profeten Muhammad (saws) tillfrågades gällande att vända sig bort under bönen och han (saws) sa: ”Det är något som As – Shaytan (djävulen) stjäl från en persons bön.” (Ahmad) Vad är förlusten av denna aktion? 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

5 www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad (saws) sa: ”Låt de sluta med det här, eller så kommer deras syn att försvinna.” (Ahmad) Profeten Muhammad (saws) sa: ”När någon av er ber, så bör han inte höja sin blick mot himlarna, om han inte vill förlora sin syn.” (Ahmad) Profeten (saws) förbjöd och varnade oss kring det här! 28. Inte höja blicken mot himlarna 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

6 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) klagade även på dessa personer och sa: ”Vad är det för fel med människor som lyfter sina blickar mot himlarna under tiden som de ber.” (Ahmad) 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

7 www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad (saws) sa: ”När någon av er står upp för bön, så talar han till sin Gud, och hans Gud är mellan honom och Qiblah (Huset), så ingen av er ska spotta i riktning mot Qiblah (Huset), utan till vänster om sig eller under sina fötter.” (Ahmad) Vidare… Profeten Muhammad (saws) sa: ”När någon av er står upp för bön, så bör han inte spotta framför sig, för att han talar med Gud (Allah) – Den Härlige och Upphöjde – så länge han är på sin böneplats; han må spotta till vänster om sig, eller under sina fötter, och begrava det.” (Bukhari) Profeten (saws) kring det här: 29. Inte spotta framför sig när man ber 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

8 www.islamforelasningar.se Vi kollar på vad profeten (saws) har sagt om det här: Profeten Muhammad (saws) har sagt: ”Om någon av er känner behovet av att gäspa under bönen, låt då honom kväva det så mycket som han kan, för att inte shaytan (djävulen) ska komma...” (Muslim) 30. Inte gäspa under bön 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

9 www.islamforelasningar.se Profetens (saws) förbjöd det här! Abu Huraira (ra) sa: ”Guds (Allahs) budbärare (saws) förbjöd att sätta händerna på höfterna under bönen.” (Abu Dawud) Profeten (saws) har sagt att: ”Den här poseringen (händerna på höfterna) är hur folket i Helvetet vilar; vi söker skydd hos Gud (Allah) från det.” (Al – Bayhaqi (Sahih)) Det som bl.a. gör det dåligt är att: 31. Inte sätta sina händer på ens höfter när man ber 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

10 www.islamforelasningar.se ”Det har rapporterats att Gud (Allahs) budbärare (saws) förbjöd att låta ens kläder hänga ner under bönen, eller för en man att täcka sin mun.” (Abu Dawud) Profeten (saws) uppfattning kring det här är att: Vad är As – Sadl? 32. Inte låta ens kläder hänga ner (Sadl) under bönen 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

11 www.islamforelasningar.se ”Att hacka som en kråka, att sprida ens underarmar som ett rovdjur eller att alltid be på samma plats som en kamel hållandes till sitt egna revir.” (Ahmad) Profeten (saws) har bl.a. förbjudit tre saker i bönen: 33. Bör inte efterlikna djuren 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

12 www.islamforelasningar.se En påminnare kring vad profeten (saws) sagt: ”En slav kan be och inte ha något tillgodoräknat (belöning) för det förutom en tiondel av det, eller en niondel, eller en åttondel…eller hälften.” (Ahmad) SUMMERING 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

13 Innehåll www.islamforelasningar.se  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’  1:a – 6:e sättet  7:e – 12:e sättet  13:e – 18:e sättet  19:e – 26:e sättet  27:e – 33:e sättet  Slutsats

14 PAUS www.islamforelasningar.se

15 SLUTSATS När det kommer till bönen, så är folk av 5 nivåer Vilken nivå tillhör du!? 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

16 www.islamforelasningar.se Nivå 1 Är den som gör fel mot sig själv och är försummande. Han gör inte wudhu’ (tvagning) ordentligt, eller ber under rätt tid eller säker på om han utför alla de obligatoriska och nödvändiga delarna av bönen. Nivå 2 Är den som följer de yttre (ex. kroppsliga) nödvändigheterna av bönen, ber i tid och gör wudhu’ (tvagning), men har förlorat kampen mot sig själv och är överväldigad med waswas (djävulens viskningar). Nivå 3 Är den som följer de yttre (ex. kroppsliga) nödvändigheterna av bönen, ber i tid och gör wudhu’ (tvagning), och även strävar mot hans fiende (ex. shaytan), för att shaytan inte ska stjäla från hans bön, så han är engagerad i både As – Salah (bönen) och Al – Jihad (inre kamp för Allah) samtidigt. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

17 www.islamforelasningar.se Nivå 4 Är den som, när den står upp för att be, uppfyller alla krav av bönen, och dens hjärta är fullt fokuserat och alert, för att den inte ska utelämna något, och dens oro är att utföra bönen ordentligt och perfekt. Dens hjärta är djupt nedsänkt i bönen och i dyrkan av sin Gud. Nivå 5 Är den som gör allt ovan nämnt, men den tar sitt hjärta och placerar den inför sin Herre, tittar på Honom med sitt hjärta och fokuserar på Honom, fylld med kärlek och beundran, på ett sätt som att den faktiskt ser sin Herre. Hos den här personen har waswas (djävulens viskningar) och sådana tankar minskat, och barriärerna mellan denne och dens Herre är undanskjutna. Skillnaden mellan den här personens bön och någon annans bön är större än skillnaden mellan himlen och jorden. När den här personen ber, så är den upptagen med sin Herre och fullt tillfredsställd med sin Herre. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

18 www.islamforelasningar.se Profetens (saws) Du’a: ”Allahumma innee a’aoodhu bika min qalbin la yakhsha’… (Åh Allah, Jag söker skydd hos Dig från ett hjärta som inte har någon Khushoo’…) (At – Tirmidhi) 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

19 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) säger: ”Min glädje finns i bönen.” Så han som finner glädjen i bönen, hur kan han stå ut med att söka efter glädje någon annanstans, eller att hålla sig borta från den.”? Avslutning - Session 6 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

20 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Innehåll www.islamforelasningar.se  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’  1:a – 6:e sättet  7:e – 12:e sättet  13:e –"

Liknande presentationer


Google-annonser