Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 7 Vem kommer ihåg?  Var lämnar Ibrahim sin son Isma’il och fru Hagar efter order från Allah?  Vad var det som Hagar letade efter när Allah välsignade henne med Zamzam?  Vad var den stora prövningen gällande offer som Ibrahim fick av Allah?  Från vilka fick Ibrahim nyheten om att han skulle få sonen Ishaq?  Vilka två fick uppdraget av Allah att bygga Ka’bah?

3 www.islamforelasningar.se  Härstamningen av Musas folk  Beskrivningen av Faraon och hans styre  Faraon gifter sig med den fromma Asiya  Faraon får visionen om sin undergång Profeten Musa Bini Israil – Israils barn

4 www.islamforelasningar.se ”Farao var en tyrann på jorden. Han delade in [sitt] folk i olika klasser, av vilka han [särskilt] förtryckte en grupp; dess söner lät han döda men dess kvinnor skonades; ja, han hörde till dem som stör ordningen på jorden och vållar sedernas fördärv.” (Koranen 28:4) Gud (Allah) bekräftar i koranen att: Profeten Musa

5 www.islamforelasningar.se Musas födelse Profeten Musa  Musa föds under den här utsatta tiden ”Och Vi ingav Musa moder: "Amma honom, men när du tror att hans liv är i fara, sätt då ut honom i [Nilen].” Gud (Allah) återger i koranen: Oroa dig inte och sörj inte; Vi skall låta honom återvända till dig och Vi skall göra honom till en av [Våra] budbärare!" (Koranen 28:7)

6 www.islamforelasningar.se  Musa sätts i Nilen av sin mor Musas separation med sin mor Profeten Musa

7 www.islamforelasningar.se Profeten Musa Gud (Allah) sa att: ”Lägg honom i en kista och sätt ut den i floden; floden skall föra [kistan] till stranden och en som är Min fiende och hans fiende skall [finna honom och] ta sig an honom.” (Koranen 20:39)

8 www.islamforelasningar.se Profeten Musa  Faraons folk fann Musa och Faraon behöll honom ”Faraos hustru sade: "[Barnet kan bli] till glädje för mig och för dig. Låt ingen döda det! Han kan vara oss till nytta, ja, vi kan uppta honom som vår son!" Men de anade inte [vad framtiden bar i sitt sköte].” (Koranen 28:9) Gud (Allah) återger i koranen: Musa omhändertas av Faraon

9 www.islamforelasningar.se Profeten Musa  Den lilla bebispojken behövde mat och fick det till slut ”Så gav Vi honom tillbaka till hans moder, så att hennes ögon fick glädjas och hon kunde glömma sin sorg och för att hon skulle veta att Guds löfte är sanning - [vilket] de flesta inte vet.” (Koranen 28:9) Gud (Allah) återger i koranen: Musa återförenas med sin mor

10 www.islamforelasningar.se Gud (Allah) säger i koranen: ”DETTA ÄR budskap ur Skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen. Vi skall berätta för dig [Muhammad] något om Musa och Farao, så som allt verkligen gick till; detta kan vara till nytta för människor som vill tro.” (Koranen 28:2-3) Profeten Musa Avslutning - Session 7

11 Session 7 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser