Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt  Förra gången  Profetens generositet och rättvisa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt  Förra gången  Profetens generositet och rättvisa."— Presentationens avskrift:

1

2 Översikt  Förra gången  Profetens generositet och rättvisa

3 Islam i Sverige ”Lukman är svensk från början och för 4 år sen blev han muslim.”

4 Generositet?

5 Generositet i islam 1.Liv – högsta formen av generositet (Ikrimah) 2.Auktoritet – ledaren kan hjälpa folket 3.Tid – istället för att vila kan man hjälpa 4.Kunskap – undervisa, bättre än generositet med pengar 5.Status – hjälpa de svaga 6.Fysiska handlingar – 7.Ära – förlåta människor som sårat dig 8.Tålamod – 9.Gott uppförande – 10. Belåtenhet – generös och inte se på andras välsignelser med längtan Valet antingen för mig eller för andra!

6 Exempel Anas sa: ”Närhelst någon bad Profeten om någonting, baserat på islamiska band, gav han alltid. När en man gick till honom, gav Profeten honom alla får som fyllde den öppna ytan mellan två berg. När mannen återvände hem sa han till sitt folk: ’Mitt folk, omfamna islam för Muhammed ger bort lik en som inte fruktar fattigdom.’

7 Exempel Safwân ibn Umayyah en av islams bittraste fiender. ”Vid Allah, Guds sändebud gav mig väldigt mycket och vid den tidpunkten var han den mest avskyvärda personen för mig. Han fortsatte att ge mig mer och mer tills han blev den mest älskade av alla människor till mig.” (Muslim) Profeten gav honom även om han var avgudadyrkare. ”Jag ger en man medan jag älskar andra mer än honom eftersom jag fruktar att han kommer slängas in i Elden på sitt ansikte.” (Bukhari och Muslim)

8 Exempel ”Hård mot icke-muslimer. Snäll och generös mot icke-muslimer” Profeten och den icke-muslimska kvinnan med vattenbägarna Profeten sa: ”Gå och använd denna mat för att mätta din familj. Du vet, vid Allah, att vi har inte alls orsakat att ditt vatten har minskat; istället var det Allah som försåg oss med vatten.”

9 Profetens rättvisa

10 Exempel De sju som kommer vara under Allah skugga Pappan som gav present till An-Nu’man ibn Bashir ”Oh Allah detta är hur jag distribuerar över de ting som jag har kontroll över. Håll mig inte till svars vad beträffar det som Du har kontroll över och som jag inte har någon kontroll över.” Halva kroppen hängandes

11 Exempel Kvinnan från Makhzumi och medlaren Usama bin Zaid Profeten sa: ”Mitt folk, vad som fördärvade tidigare nationer innan er var att om en person av hög rang stal lämnade de honom ifred. Om någon svag bland dem stal lät de den gudomliga lagen gälla för honom. Vid den som har min själ i sin hand, skulle Fatimah, Muhammeds dotter, göra sig skyldig till stöld, skulle jag skära av hennes hand.” se 4:58

12

13 Sändebudet som om du såg honom SMS-listan Jazakallah khayr!


Ladda ner ppt "Översikt  Förra gången  Profetens generositet och rättvisa."

Liknande presentationer


Google-annonser