Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 5  Hela skapelsen bistår den lärde  De lärda och tillbedjarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 5  Hela skapelsen bistår den lärde  De lärda och tillbedjarna."— Presentationens avskrift:

1

2 Föreläsning 5  Hela skapelsen bistår den lärde  De lärda och tillbedjarna

3 Minitest

4 Hadithen ”Änglarna sänker sina vingar för studenten, de (änglarna) är tillfreds med vad han gör." 1.Bokstavligt. Underlättar och hjälper dem. (den antagonistiska ateisten) 2.Sänker sina vingar av ödmjukhet. ” och bred ödmjukt din [ömhets] vinge över dina troende anhängare. (26:215) 3.Överlappar varandras vingar till himlen

5 Hela skapelsen bistår den lärde

6 Hadith 1 Profeten sa: ”Helt visst ber Allah, änglarna, himlarnas och jordens varelser, myrorna i sina hål i marken och fiskarna i haven om välsignelse för dem som lär ut det goda till människorna.” Innefatta även andra?

7 Hadith 2 Profeten sa: ”Allting, även fiskarna i havet söker förlåtelse för den som upplyser människorna.” Innefatta även andra?

8 Hadith 3 Profeten sa: ”De lärda är profeternas arvtagare. Himlen och jordens innvånare älskar dem. När de lärda dör söker fiskarna i havet förlåtelse för dem från den tidpunkt då de dör ända tills Uppståndelsens dag.” Gäller även studenten. Hadithen om den gamle Qabîsa ibn al- Mukhâriq.

9 1.Lärda sprider frid och nåd på jorden 2.Lärda lär ut ett att ta hand om djuren på ett värdigt sätt. Halal-slakt. 3.Djuren lyder Allah och älskar därför dem som lyder Allah Hadither? Varför ber djurvärlden för de lärda? Den Nåderike skall låta [mycken] kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv. (Koranen 19:96)

10  Ibn Abbas kommentar. Platsen där han gjorde sujud, den himmelska porten där hans goda handlingar fördes upp, gråter över hans bortgång. Livlösa objekt älskar de lärda ” Men himlen och jorden fällde inga tårar över dem och de gavs ingen frist. ” (Koranen 44:29)

11 De lärda och tillbedjarna

12 Citat  Ali har sagt: ”Att älska de lärda är tillbedjan”  ”Var en lärd, en lärare, en lyssnare eller en som älskar dem. Var inte del av en femte kategori och på så sätt bli ruinerad.”

13 Fullmånen, stjärnorna och planeterna  Profeten sa: ”Den lärdes överlägsenhet jämfört med den hängivne tillbedjaren är lik fullmånens överlägsenhet jämfört med resten av himlakropparna.” 1.Tidigare hadith? 2.Skillnad i ljusstyrka 3.Planeter inte lik stjärnor 4.Ljus från solen 5.Munken Jurayj Bruten berättarkedja.  Profeten sa: ”Den första grupp som skall stiga in i Paradiset kommer vara lik fullmånen. De som stiger in efter dem är lik blinkande stjärnor.”

14 Kunskapens dygd över allmän tillbedjan  Två män nämndes för Profeten. En var en hängiven tillbedjare och den andre en lärd. Profeten sa: ”Den lärdes dygd över den hängivne tillbedjaren är lik min dygds överlägsenhet jämfört med den lägsta bland er.”  Profeten sa: ”En enda kunnig troende är svårare för Satan än tusen hängivna tillbedjare.”  De två sammankomsterna

15 Kunskapens dygd över allmän tillbedjan  Abu Hurayrah och Abu Dharr sa: ”Den minsta mängden av sund kunskap är oss mer kärt än 1000 rakat av frivilliga böner.”  Abu Hurayrah sa: ”Att känna till reglerna vad gäller till ett påbud eller ett förbud är mig mer kärt än att strida 70 slag i Allahs väg.”  Musa al-Ash’ari sa: ”Att studera med Abdullah ibn Mas’ud är bättre för min själ än ett helt år av tillbedjan.”

16 Kunskapens dygd över allmän tillbedjan  Hasan al-Basri sa: ”Att lära känna en aspekt av kunskapen och sedan lära ut den till en muslim är mig mer kärt än att äga hela världen och sedan använda den i Allahs väg.”  Han sa också: ”Den lärdes bläck och martyrens blod rinner i en och samma ström.”  Sufyan al-Thawri och Abu Hanifah sa: ”Det finns inte någonting bättre efter den obligatoriska tillbedjan än att söka kunskap.”

17 Kunskapens dygd över allmän tillbedjan  Imam ash-Shafi’i sa: ”Söka kunskap är bättre än frivilliga böner.”  Imam Malik: ”Jag är förvånad över ditt handlande! Det som du stod upp för är inte bättre än det som du övergav.”  Imam Ahmed blev tillfrågad: ”Vad anser du är bättre, att jag spenderar natten i frivillig bön eller att jag nedtecknar kunskap?” Imam Ahmed svarade: ”Att du nedtecknar vad du vet om din religion är mig mer kärt.”  Mu’âfî ibn ’Imran sa: ”Att nedteckna en enda hadith är mig mer kärt än att tillbringa hela natten i bön.”

18 Nästa gång: Kunskapens dygd – En liknelse

19 Jazakallah khayr för er tid! PS: Glöm inte skriva upp er på sms-listan.


Ladda ner ppt "Föreläsning 5  Hela skapelsen bistår den lärde  De lärda och tillbedjarna."

Liknande presentationer


Google-annonser