Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Från liv till död Vad är Islam? Vem var Muhammad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Från liv till död Vad är Islam? Vem var Muhammad?"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Från liv till död Vad är Islam? Vem var Muhammad?
Islams 5 grundpelare Islams 6 trosartiklar Från liv till död Kvinnan i islam Avslutningen

2 Session 9 Vad lärde vi oss sist? Nämn de 5 främsta av alla profeter!?
Domedagens tecken är uppdelat i två, vilka? Repetera islams 6 trosartiklar!?

3

4

5 Gud (Allah) säger i koranen att:
”MÄNNISKOR! Hör på den liknelse, som här framställs [för er]: de som ni anropar i Guds ställe kommer aldrig att kunna skapa [ens] en fluga, även om de förenar [alla sina krafter] för [att åstadkomma] detta. Och om en fluga stjäl något från dem, kan de inte ta det ifrån denna [fluga].”(Koranen 22:73)

6 Gud (Allah) säger i koranen att:
”MÄNNISKAN är sannerligen djupt otacksam mot sin Herre – om detta vittnar hon själv - och visar sin kärlek till rikedom i ivern [att samla mer].” (Koranen 33:63)

7 Från liv till död Tar vi livet för givet?
Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg? Vad är vårt riktiga ursprung och var är vår slutliga destination? Livets 3 faser: Ungdom Vuxen till medelålder Gammal ÄR TIDEN det mest värdefulla? ”VID DEN flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.” (Koranen 103:1-3)

8 Vad händer när resan tar slut?
Har vi förberett oss och använt tiden på rätt sätt? Resan har 2 sorters biljetter som vi bär på: 1. Biljetten i livet som består av 3 delar: - Mammas mage - När man är barn - Tonåring, vuxen, gammal En ny biljett vid döden som även består av 3 delar: - Graven - Domens dag - Det nya livet

9 PAUS

10 Hur har Gud (Allah) skapat oss?
Vårt ursprung och vår skapelse Hur har Gud (Allah) skapat oss? ”VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja; och dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld. Och se, då sade din Herre till änglarna: ´Jag skall skapa människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja, och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!´ Därpå föll änglarna ned [inför människan].” (Koranen 15:26-30) ”OCH SE, din Herre sade till änglarna: "Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden." [Änglarna] sade: "Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?" [Gud] svarade: "Jag vet vad ni inte vet." Och Han gav Adam kunskap om alla tings namn; sedan visade Han dem för änglarna och sade: "Nämn deras namn för Mig, om det är så som ni har sagt.” (Koranen 2:30-31) Efter att Han skapat oss sade Han…

11 Änglarna lydde men Iblees vägrade…
”De svarade: Stor är Du i Din härlighet! Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss; Du är den Allvetande, den Allvise.´ [Då] sade Han: "Adam! Nämn deras namn för dem." Och när [Adam] hade nämnt namnen för dem, sade [Gud]: ´Jag sade er ju att Jag känner allt som är dolt i himlarna och på jorden och att Jag vet vad ni kan säga öppet och vad ni håller hemligt.´ Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam föll de ned utom Iblis som vägrade, full av högmod, och blev en av dem som förnekar sanningen.” (Koranen 2:32-34) Djävulen lurar Adam och Eva… ”Och Vi sade: Adam! Tag, du och din hustru, er boning i denna lustgård och ät som ni har lust till av dess [frukter]; men närma er inte detta träd; då kan ni hemfalla åt synd!´ Men Djävulen kom dem att överträda detta [förbud] och orsakade så deras fall. Och Vi sade: ´Bort, alla, härifrån! Fiender skall ni vara inbördes! Under en tid skall ni ha er boning och ert uppehälle på jorden.´ [Sedan] nåddes Adam av ord från sin Herre och Han tog emot [Adams] ånger - Han är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige.” (Koranen 2:35-37)

12 Gud (Allah) gav oss en tid på jorden…
”[Gud] sade: Ned, alla, [härifrån]! Fiender skall ni vara inbördes. På jorden skall ni under en tid ha er boning och er nödtorftiga försörjning.´ [Och Han] sade: ’Där skall ni leva och där skall ni dö och ur denna [jord] skall ni kallas att stiga fram [på nytt]." (Koranen 7:24-25) ”[Iblis] sade: Ge mig anstånd till den Dag då de [döda] skall återuppväckas.´ [Och Gud] svarade: ´Du skall vara bland dem som beviljas anstånd.´ [Iblis] sade: ´Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.`” (Koranen 7:14-17) Djävulen frågar om tid och tillåtelse… Gud (Allah) gav tillåtelse och sade slutligen… ”Ja, Vi sade: Bort, alla, härifrån! Men vägledning skall helt visst komma er till del, och de som följer Min vägledning skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.´ Men de som förnekar sanningen och påstår att Våra budskap är lögn har Elden till arvedel, och där skall de förbli till evig tid." (Koranen 2:38-39)

13 SUMMERING Gud (Allah) har ärat oss med 4 saker:
Änglarna lovprisar Hans namn ständigt Iblis (Djävulen) är ingen ängel och kan inte vara Gud (Allah) har ärat oss med 4 saker: Han skapade oss med Sin hand Blåste in i Adam själen som Han skapat för honom Befallde änglarna att falla ned på sina ansikten Han lärde Adam namnen på alla ting Inom islam är Adam och Eva lika skyldiga till övertrampet Inom Islam finns inte någon arvssynd

14 Avslutning - Session 9

15 Session 9 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Från liv till död Vad är Islam? Vem var Muhammad?"

Liknande presentationer


Google-annonser