Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur och varför ska jag läsa Bibeln?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur och varför ska jag läsa Bibeln?"— Presentationens avskrift:

1 Hur och varför ska jag läsa Bibeln?
1. Gud talar 2. Gud vill relation 3. Hur, höra Gud tala genom Bibeln.

2 Varför läsa, handbok för livet.
Bibeln sägs vara en levande bok. 1 Petrusbrevet 1:23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. 24 Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, 25 men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. – Levande?

3 Varför läsa… Guds ord är GOTT. Den är Guds ord.
Han sa, och det blev så som han sagt. Se skapelsen 1 Mos 1… och han såg att det han skapat var gott. Guds ord är GOTT.

4 Varför läsa… Den är Guds ord.
2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 2 Petrusbrevet 1:21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

5 Det Gud gör genom sitt ord är GOTT
Varför läsa… Den är Guds ord. Bibeln är många människors arbete under många hundra år, men Skriften är utandad av Gud för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Det Gud gör genom sitt ord är GOTT

6 Gud talar om relation 1 Misstag
Jesus talade till de skriftlärda, dessa brydde sej inte om honom som skriften handlade om. Joh 5:37.. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, 38 och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. 39 Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. 40 Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Misstag Lyssna men inte höra Titta men inte se. Veta men inte tro.

7 Gud talar om relation 2 Vi blir lika Jesus 2 Korinthierbrevet 3:18
Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

8 Gud talar om relation 3 Får glädje och frid
Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. & 9 Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig (Paulus), det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.

9 Gud talar om relation 4 Ta emot helande
Orspråksboken 4:20..Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. 21 Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. 22 Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp.

10 Gud talar om relation 5 Ta emot vägledning Orspråksboken
119: 92 Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände. 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

11 Gud talar om relation 6 Beskyddar vårt liv Jesus frästas av djävulen
Matteus 4:4 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”

12 Gud talar om relation 7 Tränger igenom allt
Hebréerbrevet 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Jeremia 23:29 Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan? Efesierbrevet 6:17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

13 Vi erbjuds ta emot det för att använda
Gud talar om relation 8 Efesierbrevet 6:17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Vi erbjuds ta emot det för att använda

14 Gud talar om relation 9 Renar oss
Johannes 15:3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.

15 Hur kan jag höra Guds röst genom Bibeln?
Läs din Bibel varje dag.

16 Hur kan jag höra Guds röst genom Bibeln?
Planera in tid för Läsning

17 Hur kan jag höra Guds röst genom Bibeln?
Fråga någon om du inte förstår

18 Hur kan jag höra Guds röst genom Bibeln?
Be Gud att tala

19 Hur kan jag höra Guds röst genom Bibeln?
När du läser Ställ frågor till texten, t.ex: Vad handlar det här om? Vem säger vad till vem? När/var utspelas detta? Blev/blir det konsekvenser. Finns det andra episoder i Bibeln som påminner om det du nu läser? Etc…

20 Hur kan jag höra Guds röst genom Bibeln?
Tala med Gud om det.

21 Hur kan jag höra Guds röst genom Bibeln?
Ta Gud på orden och gör som det står. Jakobsbrev 1:22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

22 Hur kan jag höra Guds röst genom Bibeln?
Psalm 1: 1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. 3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.


Ladda ner ppt "Hur och varför ska jag läsa Bibeln?"

Liknande presentationer


Google-annonser