Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Jag har ställt en dörr öppen…” ”Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Jag har ställt en dörr öppen…” ”Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så."— Presentationens avskrift:

1 ”Jag har ställt en dörr öppen…” ”Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn”. Upp 3: 7-8

2 ”Jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga…” EVANGELIET Vi har fritt tillträde till Gud den Helige genom Jesus Vi har fritt tillträde till Gud den Helige genom Jesus trots att vi fortfarande brottas med synd och brist trots att vi fortfarande brottas med synd och brist (Rom 5: 8-9, Hebr 6:19-20) (Rom 5: 8-9, Hebr 6:19-20)

3 En återupptäckt … ” svensk kristenhets största behov är inte i första hand mer pengar, fler anställda och bättre metoder – utan en återupptäckt av evangelium …Det är grunden för all annan utveckling.” Klas Eriksson

4 EFS EFS är en missionsrörelse i Svenska kyrkan med betoning på EFS är en missionsrörelse i Svenska kyrkan med betoning på  mission  lekmannaengagemang  vardagskristendom

5 Rådrum Centrum för Utveckling OMVÄRLD Strukturer, rutiner och traditioner

6 Rådrum Centrum för Utveckling OMVÄRLD Strukturer, rutiner och traditioner

7 Rådrum Centrum för Utveckling OMVÄRLD Idén är kvar men vi har anpassat oss till omvärlden för att kunna påverka. Nya sätt att arbeta skapar nya sätt att påverka Nya strukturer, rutiner och framväxande traditioner

8 Vision, uppdrag, kallelse Aktivitet, verksamhet Resurser

9 Aktivitet, verksamhet Resurser

10 1) Gud ger oss hopp Det börjar med Gud (”Jag har …” v 7-8) Det börjar med Gud (”Jag har …” v 7-8) Gud börjar där vi är – realist och visionär (”Din kraft är ringa men …”v8) Gud börjar där vi är – realist och visionär (”Din kraft är ringa men …”v8) Kallad till relation före funktion Kallad till relation före funktion Slappna av Slappna av - Gud verkar - i samarbete med oss

11 2) Församlingen ger oss hopp Unik Unik ”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem” Matt 18:20 Guds initiativ Guds initiativ ”På den klippan ska JAG bygga MIN kyrka…” Matt 16:18 Evig Evig ”… och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den” Matt 16:18 En världsvid familj ” Med en och samma Ande har vi alla döpts till att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker …” 1 Kor 12:13 En världsvid familj ” Med en och samma Ande har vi alla döpts till att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker …” 1 Kor 12:13 Äger alla Guds resurser. ”Hur väldig hans styrka är för oss som tror … Honom som är huvud över allting gjorde han till huvud över kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt” Ef 1:18-23 Äger alla Guds resurser. ”Hur väldig hans styrka är för oss som tror … Honom som är huvud över allting gjorde han till huvud över kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt” Ef 1:18-23

12 Guds syn eller människors? Katolska biskop JC Ryle ”Även den mest ynkliga församling på tre eller fyra svaga troende, som möts i en liten hydda (bönhus/hem) för att läsa Bibeln eller be är en härligare syn för Gud än den största församling som någonsin fyllt St Peterskyrkan i Rom” Katolska biskop JC Ryle ”Även den mest ynkliga församling på tre eller fyra svaga troende, som möts i en liten hydda (bönhus/hem) för att läsa Bibeln eller be är en härligare syn för Gud än den största församling som någonsin fyllt St Peterskyrkan i Rom” Lätt att jämföra sig och nedvärdera det lilla sammanhanget! Lätt att jämföra sig och nedvärdera det lilla sammanhanget! Abrahams bön 1 Mos 18:23-24 Tio personer gör skillnad! (Laodicea Upp 3:14-22, Smyrna Upp 2:8-11) Abrahams bön 1 Mos 18:23-24 Tio personer gör skillnad! (Laodicea Upp 3:14-22, Smyrna Upp 2:8-11) Även en liten bönegrupp i den minsta by är av största betydelse! Även en liten bönegrupp i den minsta by är av största betydelse!

13 3) Sökandet i vår tid ger oss hopp Maria Kychen, kulturjournalist och författare Maria Kychen, kulturjournalist och författare


Ladda ner ppt "”Jag har ställt en dörr öppen…” ”Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så."

Liknande presentationer


Google-annonser