Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att lära känna Gud på djupet & höra Hans röst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att lära känna Gud på djupet & höra Hans röst"— Presentationens avskrift:

1 Att lära känna Gud på djupet & höra Hans röst
Simon Johansson

2 Joh 17:3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

3 1 Kor 2:9-12 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.

4 1 Kor 2:9-12 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.

5 2 Mos 33:18-20 Mose sade: "Låt mig få se din härlighet." Han svarade: "Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet `HERREN' inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva."

6 Joh 14:7-10 ”Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom." Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss." Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk.

7 Heb 1:1-3 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

8 Hur utforskar man Gud? 1) Ordet Joh 1:1
”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”

9 Hur utforskar man Gud? 2) Anden Joh 14:26
”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.”

10 3) Rent hjärta Matt 5:8 ”Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud”
Hur utforskar man Gud? 3) Rent hjärta Matt 5:8 ”Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud”

11 Hur utforskar man Gud? 4) Lära sig höra Hans röst 1 Sam 3:7-8
”Samuel kände ännu inte HERREN, och HERRENS ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. HERREN kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade: "Här är jag, du ropade på mig." Då förstod Eli att det var HERREN som kallade på den unge pojken.”

12 - Ordet - Anden - Rent hjärta - Lära sig höra Hans röst
Hur utforskar man Gud? - Ordet - Anden - Rent hjärta - Lära sig höra Hans röst

13 Samtala med Gud Apg 8:26, 8:29, 9:3-7, 9:10-16, 10:3, 10:13, 10:19-20, 11:27-29, 13:2, 16:6-10

14 Att höra Guds röst

15 Jesus gjorde inget som Gud inte hade sagt till honom Joh 5:19
Jesus vände sig till dem och sade: "Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen

16 Jesus gjorde inget som Gud inte hade sagt till honom Joh 5:30
Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.

17 Att höra Guds röst 1) Stillhet Ps 46:11
”Bli stilla och besinna att jag är Gud” 1 Kung 19:11-13 ”HERREN sade: "Gå ut och ställ dig på berget inför HERREN." Och se, HERREN gick fram där, och en stor stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före HERREN. Men HERREN var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men HERREN var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men HERREN var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sade: "Vad gör du här, Elia?"

18 Att höra Guds röst 2) Inre vittnesbörd – inre ”trafikljus” Rom 8:16
”Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn” FRID??? Jes 48:17-18

19 Att höra Guds röst 3) Spontana tankar Apg 10:19-20
”Petrus tänkte ännu på synen, när Anden sade till honom: "Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem."

20 Att höra Guds röst 4) Bilder, Syner & Visioner Apg 2:17 Hab 2:1
”Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar” Hab 2:1 ”Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han skall tala till mig, vilket svar jag skall få på min klagan”

21 Att höra Guds röst 5) Drömmar Matt 1:18-25
”Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd... När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt...”

22 Allt måste prövas! 1 Tess 5:20-22
”Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.”

23 Allt måste prövas! Tre källor, antingen är det:
- Du själv, du hittar själv på... - djävulen, vill så ogräs i våra tankar... ...eller - Guds Ande

24 Allt måste prövas! - Stämmer det med Bibeln? Ps 119:160
”Summan av ditt Ord är sanning” - Är frukten (=karaktären) god? Matt 7:15-23 - Finns bekräftelse från andra? 1 Kor 14:29, 2 Kor 13:1

25 Att närma sig Gud

26 Att närma sig Gud Gud talar i ”det allra heligaste” 2 Mos 25:22
”Där skall jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om allt som jag genom dig skall befalla Israels barn.”

27 Att närma sig Gud Gud talar på helig mark...
- Mose och den brinnande busken - Josua och hänföraren för Herrens här - Jesaja inför Guds tron, Jes 6:1-8

28 Att närma sig Gud Jesus har öppnat vägen! Hebr 10:19
”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste ”

29 Att närma sig Gud Utifrån Psalm 42 Längtan & hunger efter mer av Gud
”Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?” Längtan & hunger efter mer av Gud Ps 63:1-4

30 Att närma sig Gud Ps 42 Förkrosselse & ödmjukhet v. 4
”Mina tårar är min mat dag och natt, ty ständigt säger man till mig: "Var är nu din Gud?"” Förkrosselse & ödmjukhet Jak 4:8-10

31 Att närma sig Gud Ps 42 Tacka & prisa Herren oavsett hur du känner!
”Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom.” Tacka & prisa Herren oavsett hur du känner! (Ex. Paulus & Silas i fängelse)‏

32 Att närma sig Gud Ps 42 Ande till ande v. 8 ”Djup ropar till djup...”
Joh 4:24 ”Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning”

33 Att närma sig Gud - Längtan & hunger efter mer av Gud
- Förkrosselse & ödmjukhet - Tacka & prisa Herren oavsett hur du känner - Tillbe i ande och sanning

34 Till sist - en utmaning till den yngre generationen:
2 Mos 33:11 ...dröj kvar i Herrens Närvaro...


Ladda ner ppt "Att lära känna Gud på djupet & höra Hans röst"

Liknande presentationer


Google-annonser