Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Berättelser om Profeterna. Syftet med föreläsningen Syftet med den här produktionen är att lära ut och sprida kunskap om profeterna, Allahs utvalda sändebud.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Berättelser om Profeterna. Syftet med föreläsningen Syftet med den här produktionen är att lära ut och sprida kunskap om profeterna, Allahs utvalda sändebud."— Presentationens avskrift:

1 Berättelser om Profeterna

2 Syftet med föreläsningen Syftet med den här produktionen är att lära ut och sprida kunskap om profeterna, Allahs utvalda sändebud som skickats till oss genom alla tider. Den här föreläsningsserien ska framförallt återberätta de främsta profeternas liv, vad deras budskap var när de levde, vilka prövningar de hade, var och en på sin tid och med sitt folk, och hur de hanterade de olika svårigheterna och situationerna som uppstod under deras liv. www.islamforelasningar.se

3 Målet med föreläsningen Målet med den här produktionen är att berättelserna om profeterna ska öka vår kärlek ännu mer till dessa rättskaffens och vägledda människor. Samtidigt ska kunskapen om deras liv lära oss och ge oss en djupare förståelse i hur vi ska leva våra liv, med alla prövningar som finns runt oss. Sannerligen är dessa, Allahs utvalda, de bästa föredömena och deras liv har mycket att lära oss. www.islamforelasningar.se

4 Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

5 www.islamforelasningar.se Källa Bok Videoföreläsningar  Lives Of The Prophets – Adam to ’Isa (AS) Av: Sheikh Shady Al – Suleiman  Seerah: The Life of the Prophet Muhammad (PBUH) Av: Sheikh Shady Al – Suleiman

6 www.islamforelasningar.se Session 1

7 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

8 www.islamforelasningar.se  Sändebud från Gud (Allah)  Från Adam till Muhammad  Allihop var fria män  Totalt 124.000 profeter  315 av dessa var budbärare Vad är en profet? Introduktion

9 www.islamforelasningar.se Vad som skiljer en budbärare från en profet: Introduktion Budbärares egenskaper  Både en profet och budbärare  Högre i rang än profeter  De tog emot uppenbarelser  Beordrades med ett uppdrag

10 www.islamforelasningar.se Gud (Allah) säger i koranen om profeterna att: ” …sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter [att ha hört] sändebuden, inte skall kunna skylla på [okunnighet] inför Gud. Gud är allsmäktig, vis.” (Koranen 4:165) Introduktion

11 Vilka är de starka profeterna? www.islamforelasningar.se Introduktion  Dessa kallas Ulo Al -'Azm  Dessa 5 var Nuh, Ibrahim, Musa, ’Isa och Muhammad Ordningen hos dessa profeter 1.Muhammad 2.Ibrahim 3.Musa 4.Nuh 5.’Isa

12 www.islamforelasningar.se Gud (Allah) säger om dessa i koranen att: ”OCH VI har tagit löfte av profeterna - av dig [Muhammad] och av Nuh och Ibrahim och Musa och 'Isa, Maryams son - ja, Vi tog en högtidlig försäkran av dem.” (Koranen 33:7) Introduktion

13 PAUS www.islamforelasningar.se

14 Vad var profeternas religion?  Islam var deras religion  Lagarna skilde sig mellan de  Varenda en var muslim  Allihop hade ett budskap Introduktion

15 www.islamforelasningar.se Gud (Allah) säger i koranen att: ”Han har föreskrivit för er samma [regel för] tron som Han anbefallde Nuh - detta har Vi uppenbarat för dig [Muhammad] - och som Vi anbefallde Ibrahim och Musa och 'Isa, nämligen att hålla fast vid [den sanna] trons [principer] och att aldrig tillåta söndring.” (Koranen 42:13) Introduktion

16 www.islamforelasningar.se Varför ska vi lära oss om profeterna?  De är våra förebilder och vi bör följa deras fotspår  De har upplevt stora motgångar och svårigheter Introduktion

17 www.islamforelasningar.se Gud (Allah) säger i koranen: ”NI UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud.” (Koranen 3:110) Vår nation (Ummah) har blivit ärad! Introduktion

18 www.islamforelasningar.se Introduktion Avslutning - Session 1

19 Session 1 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Berättelser om Profeterna. Syftet med föreläsningen Syftet med den här produktionen är att lära ut och sprida kunskap om profeterna, Allahs utvalda sändebud."

Liknande presentationer


Google-annonser