Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 4 Vem kommer ihåg?  När och hur skulle Nuh förstå att det var dags att stiga ombord på arken?  Ungefär hur många år tog det för Nuh att bygga arken?  Vem av Nuh’s familjemedlemmar var en förnekare och därför förgjordes?  Vilka var dem enda på jordens yta efter att all översvämning var över?  Från vilka härstammar människorna idag och våra olika hudfärger?

3 www.islamforelasningar.se  Han föddes i Babylonien  Han hade redan som barn en annan förståelse Profeten Ibrahim Ibrahims uppväxt Gud (Allah) återger i koranen: ”REDAN i hans ungdom gav Vi Ibrahim kunskap om den rätta vägen och ett rättrådigt handlande; Vi visste att han var [värdig Våra gåvor]”. (Koranen 21:51)

4 www.islamforelasningar.se Ibrahim börjar sin resa och kamp Profeten Ibrahim  Ibrahim utvecklade ett hat mot avgudar  Med detta hat så började han resonera med folket Resonemang mellan Ibrahim och hans folk återges i koranen: ”Till sin fader och sitt folk sade han: "Vad föreställer dessa statyer som ni dyrkar med en sådan hängivenhet?" De svarade: "Vi såg våra fäder dyrka dem.”…

5 www.islamforelasningar.se …Han sade: "Det är tydligt att ni och era fäder helt har gått vilse.” Profeten Ibrahim De sade: "Säger du detta på fullt allvar, eller vill du skämta?” Han svarade: "[Jag talar allvar!] Er Herre är himlarnas och jordens Herre, Han som har skapat dem, och jag är en av dem som vittnar om detta." (Koranen 21:52 – 56) Resonemanget fortsätter…

6 www.islamforelasningar.se  Ibrahim resonerar med sin egen far Ibrahims resonemang med sin far återges i koranen: ”Fader! Jag har fått del av en kunskap som du inte har fått del av. Följ mig [så] skall jag visa dig en rak väg. Fader! Dyrka inte Djävulen - Djävulen som gjorde uppror mot den Nåderike. Fader! Jag fruktar att Guds straff skall drabba dig och att du då [skall inse att du] varit Djävulens vän." [Fadern] sade: "Hatar du mina gudar, Ibrahim? Om du inte upphör med detta [tal], skall jag laga så att du blir stenad. Ge dig nu av [och låt mig slippa se dig] under lång tid!" Profeten Ibrahim [Ibrahim] svarade: "Fred vare med dig! Jag skall be till min Herre, att Han förlåter dig. Han har alltid varit god mot mig.” (Koranen 19:43 – 48)

7 www.islamforelasningar.se Den stora planen Profeten Ibrahim  Ibrahim förstör avgudastatyerna Gud (Allah) återberättar i koranen: ”Därefter begav han sig i hemlighet till deras gudabilder och frågade: "Varför tar ni inte för er [av offergåvorna] Hur är det fatt med er? Och ni svarar ju inte!" Och han smög sig fram till dem och slog till dem med hela sin styrka [så att de gick i stycken].” (Koranen 37:91 - 93)

8 www.islamforelasningar.se  Avgudadyrkarna frågar ut Ibrahim Gud (Allah) återberättar i koranen: ”[När de såg förödelsen] sade de: "Vem har gjort detta mot våra gudar? Han har begått en svår orätt!" Profeten Ibrahim [Några] sade: "Vi hörde en ung man tala om dem; hans namn är Ibrahim." [De andra] sade: "För hit honom inför allt folket, så att de kan [berätta vad de får] bevittna!" (Koranen 21: 59 – 61)

9 www.islamforelasningar.se Det stora straffet Profeten Ibrahim  Avgudadyrkarna försöker bränna Ibrahim Gud (Allah) säger i koranen: ”[Då] befallde Vi elden: "Bli svalka och säkerhet för Ibrahim!” (Koranen 21:69)

10 www.islamforelasningar.se  Ibrahim kommer ut ur elden Gud (Allah) återberättar i koranen: ”[Sedan] försökte de snärja Ibrahim med list, men [Vi korsade deras planer] och lät dem stå som förlorare.” (Koranen 21:70) Profeten Ibrahim

11 www.islamforelasningar.se Profeten Ibrahim Avslutning - Session 4

12 Session 4 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser