Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Profeten Ibrahim (Abraham) Introduktion Profeten Nuh (Noa)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Profeten Ibrahim (Abraham) Introduktion Profeten Nuh (Noa)"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Profeten Ibrahim (Abraham) Introduktion Profeten Nuh (Noa)
Profeten Musa (Moses) Profeten ’Isa (Jesus) Profeten Muhammad

2 Session 6 Vem kommer ihåg? Vem var Namrud och hur dog Namrud?
Vad ville Ibrahim bevisa för himladyrkarna? Vart emigrerade Ibrahim med sin fru efter en tid himladyrkarna? Vad hände i Egypten som slutligen fick Ibrahim att lämna landet? Med vem fick Ibrahim barn och vad hette hans första barn?

3 Profeten Ibrahim Återuppväckandet
Ibrahims ber Gud (Allah) om att få se det döda återuppväckas Gud (Allah) har uppenbarat i koranen: ”[Minns också] Ibrahim som sade: "Herre! Visa mig hur Du återuppväcker de döda." [Gud] frågade: "Tror du då inte?" [Ibrahim] svarade: "Jo, jag tror, men jag vill att mitt hjärta skall få ro." [Och Gud] sade: "Tag fyra [slag av] fåglar och lär dem att känna din röst. Sätt så ut dem, några på varje berg [runt omkring], och ropa sedan på dem, så skall de genast återvända till dig. Och var förvissad om att Gud är allsmäktig, vis.” (Koranen 2:260)

4 Profeten Ibrahim Ibrahim följer order
Ibrahim lämnar sin familj i öknen Hagar får syn på Zamzam

5 Profeten Ibrahim Makkah grundas Makkah blir bebott efter ett tag
Isma’il har gifts sig och Makkah är en civilisation

6 Profeten Ibrahim Det stora offret Gud (Allah) återger i koranen:
Ibrahim får order av Gud (Allah) att offra sin son Isma’il Gud (Allah) återger i koranen: ”Och [Ibrahim] sade: "Jag skall [lämna er och] gå dit min Herre vill leda mig." [Och han bad:] "Herre! Ge mig en [son, en] av de rättfärdiga!" Och Vi gav honom det glada budskapet om en son med ett milt och fogligt sinnelag.” (Koranen 37:99 – 101)

7 Profeten Ibrahim Koranen fortsätter återge:
”Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: "Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?" [Isma’il] svarade: "Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt]." (Koranen 37:102)

8 Profeten Ibrahim Gud (Allah) återberättar i koranen:
Iblees kommer under stundens hetta Gud (Allah) återberättar i koranen: ”Men så fort de båda hade visat att de underkastade sig Guds vilja och [Ibrahim] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom: ”Ibrahim [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta; detta var klart och tydligt en prövning. Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur; och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten [som ber:] "Fred och välsignelse över Ibrahim!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta. Han var en av Våra sant troende tjänare.” (Koranen 37:103 – 111)

9 Profeten Ibrahim Ibrahim får en ny gåva – sin andra son
Ibrahim fick nyheten om sonen Ishaq Gud (Allah) återger i koranen: ”Och hans hustru som stod [i närheten] log förnöjt. Då gav Vi henne det glada budskapet om Ishaqs (Isaks) [födelse] och om Yaqub (Jakob) [som skulle födas] efter Ishaq.” Hon sade: "Skall jag, arma kvinna, föda en son, gammal och svag som jag är och min man har uppnått hög ålder? Detta är sannerligen märkligt!" [Budbärarna] sade: "Förvånas du över Guds beslut? Guds nåd och välsignelser skall vara med er alla i detta hus! Honom tillhör allt lov och pris!” (Koranen 11:71 – 73)

10 PAUS

11 Profeten Ibrahim Ka’bah byggs Gud (Allah) återger i koranen:
Ibrahim får order av Gud (Allah) att bygga Ka’bah Gud (Allah) återger i koranen: ”Och Vi gav Ibrahim och Isma’il uppdraget att rena Helgedomen för dem som skall vandra runt den.” (Koranen 2:125)

12 Profeten Ibrahim Gud (Allah) återberättar i koranen:
Ibrahim och hans son Isma’il börjar bygga Ka’bah Gud (Allah) återberättar i koranen: ”Vi anvisade Ibrahim platsen för denna Helgedom [och sade:] "Sätt ingenting vid Min sida!” (Koranen 22:26)

13 Profeten Ibrahim Avslutning - Session 6
Gud (Allah) säger om Ibrahim i koranen att: ”Vem utom den tanklöse, den lättsinnige, vänder ryggen åt Ibrahims tro? [Ibrahim] som Vi har utvalt och upphöjt i denna värld och som i det kommande livet helt visst har sin plats bland de rättfärdiga.” (Koranen 2:130)

14 Session 6 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Profeten Ibrahim (Abraham) Introduktion Profeten Nuh (Noa)"

Liknande presentationer


Google-annonser