Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 6 Vem kommer ihåg?  Vem var Namrud och hur dog Namrud?  Vad ville Ibrahim bevisa för himladyrkarna?  Vart emigrerade Ibrahim med sin fru efter en tid himladyrkarna?  Vad hände i Egypten som slutligen fick Ibrahim att lämna landet?  Med vem fick Ibrahim barn och vad hette hans första barn?

3 www.islamforelasningar.se  Ibrahims ber Gud (Allah) om att få se det döda återuppväckas Profeten Ibrahim Återuppväckandet Gud (Allah) har uppenbarat i koranen: ”[Minns också] Ibrahim som sade: "Herre! Visa mig hur Du återuppväcker de döda." [Gud] frågade: "Tror du då inte?" [Ibrahim] svarade: "Jo, jag tror, men jag vill att mitt hjärta skall få ro." [Och Gud] sade: "Tag fyra [slag av] fåglar och lär dem att känna din röst. Sätt så ut dem, några på varje berg [runt omkring], och ropa sedan på dem, så skall de genast återvända till dig. Och var förvissad om att Gud är allsmäktig, vis.” (Koranen 2:260)

4 www.islamforelasningar.se  Ibrahim lämnar sin familj i öknen  Hagar får syn på Zamzam Profeten Ibrahim Ibrahim följer order

5 www.islamforelasningar.se  Makkah blir bebott efter ett tag  Isma’il har gifts sig och Makkah är en civilisation Profeten Ibrahim Makkah grundas

6 www.islamforelasningar.se Profeten Ibrahim Det stora offret  Ibrahim får order av Gud (Allah) att offra sin son Isma’il ”Och [Ibrahim] sade: "Jag skall [lämna er och] gå dit min Herre vill leda mig." [Och han bad:] "Herre! Ge mig en [son, en] av de rättfärdiga!" Gud (Allah) återger i koranen: Och Vi gav honom det glada budskapet om en son med ett milt och fogligt sinnelag.” (Koranen 37:99 – 101)

7 www.islamforelasningar.se ”Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: "Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?" [Isma’il] svarade: "Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt]." (Koranen 37:102) Profeten Ibrahim Koranen fortsätter återge:

8  Iblees kommer under stundens hetta Gud (Allah) återberättar i koranen: Profeten Ibrahim ”Men så fort de båda hade visat att de underkastade sig Guds vilja och [Ibrahim] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom: ”Ibrahim [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta; detta var klart och tydligt en prövning. Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur; och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten [som ber:] "Fred och välsignelse över Ibrahim!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta. Han var en av Våra sant troende tjänare.” (Koranen 37:103 – 111) www.islamforelasningar.se

9  Ibrahim fick nyheten om sonen Ishaq Profeten Ibrahim Ibrahim får en ny gåva – sin andra son ”Och hans hustru som stod [i närheten] log förnöjt. Då gav Vi henne det glada budskapet om Ishaqs (Isaks) [födelse] och om Yaqub (Jakob) [som skulle födas] efter Ishaq.” Gud (Allah) återger i koranen: Hon sade: "Skall jag, arma kvinna, föda en son, gammal och svag som jag är och min man har uppnått hög ålder? Detta är sannerligen märkligt!" [Budbärarna] sade: "Förvånas du över Guds beslut? Guds nåd och välsignelser skall vara med er alla i detta hus! Honom tillhör allt lov och pris!” (Koranen 11:71 – 73)

10 PAUS www.islamforelasningar.se

11  Ibrahim får order av Gud (Allah) att bygga Ka’bah Profeten Ibrahim Ka’bah byggs ”Och Vi gav Ibrahim och Isma’il uppdraget att rena Helgedomen för dem som skall vandra runt den.” (Koranen 2:125) Gud (Allah) återger i koranen:

12  Ibrahim och hans son Isma’il börjar bygga Ka’bah Gud (Allah) återberättar i koranen: Profeten Ibrahim ”Vi anvisade Ibrahim platsen för denna Helgedom [och sade:] "Sätt ingenting vid Min sida!” (Koranen 22:26) www.islamforelasningar.se

13 Profeten Ibrahim Gud (Allah) säger om Ibrahim i koranen att: ”Vem utom den tanklöse, den lättsinnige, vänder ryggen åt Ibrahims tro? [Ibrahim] som Vi har utvalt och upphöjt i denna värld och som i det kommande livet helt visst har sin plats bland de rättfärdiga.” (Koranen 2:130) Avslutning - Session 6

14 Session 6 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser