Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 21 Vem kommer ihåg?  Vad innebar den Nattliga resan!  När tilldelades vi de 5 dagliga bönerna?  Vad hette den stad som nästan alla muslimer utvandrade till?  Hur lyckades profeten lura Quraysh för att sedan kunna fly till Yathrib?  Tillsammans med vem genomförde profeten sin utvandring?

3 www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad  Profeten anländer till Yathrib och bygger snart en moské  Yathrib byter namn till Al – Medina Al - Munawara Yathrib – Det nya hemmet

4 www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad  Profeten införde nya stadgar mellan Medinas 3 grupper  Myteri uppstod mot stadgarna från hycklare och judar Det ”nya” Medina

5 www.islamforelasningar.se Det första kriget Profeten Muhammad  Muslimerna första försvarskrig var slaget vid Badr  Slaget vid Badr kom att bli mycket viktig för Islam ”Och Gud skänkte er segern vid Badr, då ni var en oansenlig skara. Frukta därför Gud - kanske skall ni tacka [Honom]” (Koranen 3:123) Gud (Allah) säger i koranen:

6 PAUS www.islamforelasningar.se

7 Slaget vid Uhud Profeten Muhammad  Makkah hämnas deras förlust från slaget vid Badr ”[Minns] hur ni flydde uppför [bergets sida] utan att se er om, fastän Sändebudet långt bakom er ropade er tillbaka. Och Gud lät er känna sorg och grämelse [i gengäld] för den sorg och grämelse [ni vållade Profeten] och för att [lära er att] inte sörja över det [byte] som ni gick miste om, inte [ens] över det [nederlag] som ni led. Gud är väl underrättad om vad ni gör.” (Koranen 3:153) Gud (Allah) sade:

8 www.islamforelasningar.se Judarna skapar problem Profeten Muhammad  Olika judar försökte skapa korruption och splittring  Judiska stammar kom snart att utvisas från Medina

9 www.islamforelasningar.se Hudaibiya Avtalet Profeten Muhammad  Nu kom Muslimerna och Qurayshiterna kom överens

10 Avslutning - Session 21 www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad

11 Session 21 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser