Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yajoj och majoj (Gog och Magog)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yajoj och majoj (Gog och Magog)"— Presentationens avskrift:

1

2 Yajoj och majoj (Gog och Magog)

3 Koranen 18:92-97

4 999

5 3. Delandet av månen ”Ni kommer fortsätta strida tills Yajoj och Majoj kommer. De har breda ansikten, små ögon, rödaktigt svart hårt. De kommer rusande och sprider ut sig från varje kulle. Deras ansikten ser ut som hamrade sköldar.” Jätteöron.

6 3. Delandet av månen

7

8 s. 377

9 JORDSKRED

10 3. Delandet av månen ”Tre jordskred, en i öst, en i väst och en i den arabiska halvön.” (Muslim)

11 RÖKEN

12 3. Delandet av månen ”Vänta på den Dag då himlen kommer att [skymmas av] en klart synlig, tät rök som sveper in människorna; [och de skall ropa och klaga] ’Vilket straff, vilken plåga! Herre, låt oss slippa ifrån [detta] straff, Vi tror på Dig!’ Men varifrån skall den påminnelse komma som påverkar dem? Ett sändebud har ju kommit till dem och klart framfört sitt budskap.” (Koranen 44:13) Två olika åsikter a) Abdullah ibn Masoud – 7 lik Josefs 7! b) Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbas och Abu Said al-Khudri

13 ODJURET

14 3. Delandet av månen ”När Ordet slår dem [med sin fulla klarhet] skall Vi låta en varelse inifrån jorden stiga fram till dem och säga dem att människorna inte ville [låta sig] övertygas av Våra tecken.” (Koranen 27:82) Profeten sa: ”Odjuret kommer framträda och brännmärka människorna på deras näsor. Människorna kommer sedan blanda sig tills en man köper en kamel och blir tillfrågad: ’Från vem köpte du den av?’ och han kommer svara: ’Från en av de brännmärkta människorna.”

15 3. Delandet av månen ”Allah kommer skicka en sval vind i riktning från Syrien. Det kommer inte finnas någon på jorden i vars hjärta det finns en atoms vikt av godhet eller tro, utan att vinden kommer orsaka hans död. Om en av er skulle söka skydd i hjärtat av ett berg, skulle den (vinden) nå honom och orsaka hans död. De som kommer finnas kvar kommer vara de mest ondskefulla människor, de kommer vara vårdslösa som fåglar. De kommer inte erkänna något gott och inte avvisa något ont.”

16 3. Delandet av månen Profeten sa: ”Allah kommer att skicka en vind från Jemen som är mjukare än silke. Den kommer inte lämna någon i vars hjärta det finns tro lik vikten av ett korn eller vikten av en atom utan att den kommer ta hans själ.” (Muslim)

17 SOLENS STIGER UPP I VÄST

18 3. Delandet av månen ”Timme börjar inte förrän... solen går upp från platsen där den går ner. När solen går upp och folk ser det kommer de alla att tro men det kommer vara under en tid då det inte är till någon nytta om en person tror om hon inte trott innan eller förtjänat gott genom sin tro. Timmen kommer börja när två män har spridit ett plagg mellan varandra men de kommer inte att kunna sälja den eller vika ihop den. Timmen kommer att börja när en man har mjölkat sin kamel och tagit bort mjölken, men han kommer inte att kunna dricka det. Timmen börjar när en man reparerar ett kärl men han kommer inte att kunna ge sina djur vattnet. Och Timmen börjar när en man har tagit en bit mat för att föra den till munnen men han kommer inte kunna äta den.”

19 ELDEN

20 3. Delandet av månen ”Det sista (tecknet) kommer vara en eld som kommer börja i Jemen och driva folket till deras samlingsplats.” (Muslim)

21 3. Delandet av månen Dua Tack SMS-listan

22


Ladda ner ppt "Yajoj och majoj (Gog och Magog)"

Liknande presentationer


Google-annonser