Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Kvinnan i islam Vad är Islam? Vem var Muhammad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Kvinnan i islam Vad är Islam? Vem var Muhammad?"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Kvinnan i islam Vad är Islam? Vem var Muhammad?
Islams 5 grundpelare Islams 6 trosartiklar Från liv till död Kvinnan i islam Avslutningen

2 Session 11 Vad lärde vi oss sist?
Efter hur lång tid sa profeten att man tilldelas en själ i mammans mage? Hur anser Islam att alla människor föds, och vad innebär Fitrah? Varför anser Islam att alla människor föds som muslimer? Vad är centralt inom Islam där alla ens handlingar bygger på? Vilka 3 frågor ställs alla människor i graven?

3 Kvinnan i ISLAM Den muslimska mannen såsom kvinnan är ifrågasatta idag
Muslimska kvinnan är och anses vara förtryckt i väst idag Den situation som muslimer befinner sig i är deras eget fel Målet är att ge en så rättvis förståelse för kvinnan i islam

4 Vad sa profeten Muhammad (fvmh) om KVINNAN?
Om Kvinnan över lag Profeten Muhammad (fvmh) sade: "Den bästa muslimen i fråga om tron är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa sättet med sin hustru.” (Tirmidhi) Profeten (fvmh) sade: ”Jag råder er att behandla kvinnor väl.” (Ibn Madjah) Profeten (fvmh) sade: ”Män och kvinnor är varandras tvillinghalvor.” (Tirmidhi) Profeten (fvmh) sade: ”Jag varnar er som inte ger två svaga personers rättigheter: den föräldralöse och kvinnan.” (Ibn Madjah) Om Mamman ”En man frågade Profeten (fvmh): ’Vem bör jag främst ära?’ Profeten (fvmh) svarade: ’Din mor.’ ’Och efter henne?’ frågade mannen. Profeten (fvmh) svarade: ’Din mor.’ ’Och efter henne?’ frågade mannen. Profeten (fvmh) svarade: ’Din mor.’ ’Och efter henne?’ frågade mannen. Profeten (fvmh) svarade: ’Din far.’” (Bukhari och Muslim)

5 Om Döttrar och Systrar Om Änkan
Profeten Muhammad (fvmh) sade: ”Den som har tre döttrar, tre systrar, två döttrar eller två systrar; fruktar Allah vad beträffar dem och gör gott mot dem ska få stiga in i Paradiset.” (Abu Dawud) Profeten Muhammad (fvmh) sade: ”Han som föder upp döttrar och behandlar dem väl, för honom kommer dem att vara ett skydd mot Helvetetselden”. (Muslim) Profeten Muhammad (fvmh) sade: ”Den som tar hand om två flickor tills det att de når vuxen ålder, han och jag kommer på Domedagen att vara så här; och han förde samman sina fingrar.” (Muslim) Om Änkan Profeten Muhammad (fvmh) sade: ”En person som strävar för att ta hand om en änkas behov och den fattiges är lik en som strävar i Allahs väg (Mujahid) eller lik en som står upp (i bön) under natten eller fastar under dagen.” (Bukhari och Muslim)

6 SUMMERING Kvinnan är: Vår Moder Vår Syster Vår Dotter Vår Hustru
Vår Moster Vår Faster Vår Mormor Vår Farmor

7 Islam – kvinnans räddning!
Kvinnan och mannen är jämställda och har lika värde inom islam Kvinnan har haft det svårt i förislamisk tid såsom i dagens värld Kvinnans höga status togs förr i tiden för givet bland muslimer

8 Några av kvinnans rättigheter:
- Kvinnan och mannens jämlikhet - Kvinnan och utbildning - Kvinnan och arv - Kvinnan och att driva egen verksamhet - Kvinnans pengar är hennes egna - Kvinnans delaktighet - Kvinnans rätt till skilsmässa

9 PAUS

10 Vi kollar på 3 områden av stor vikt:
Jämförelsen En jämförelse bör ske mellan de tre religionerna Vi kollar på 3 områden av stor vikt: 1. Begynnelsen – Kvinnans fel? 2. Synen på kvinnan? 3. Kvinnan och slöjan

11 1. Begynnelsen Kvinnans fel?
De tre religionerna är överens om grundprincipen Adam och Eva enligt den judisk - kristna uppfattningen 1. Gud (Allah) förbjöd dem båda från att äta av det förbjudna trädets frukter ”Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt; och hon gav jämväl åt sin man, som var med henne, och han åt.” (Första Moseboken) ”Har du icke ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” Mannen svarade: “Kvinnan som du har givit mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, så att jag åt.” (Första Moseboken)

12 2. Följaktligen säger Gud (Allah) till Eva:
3. Till Adam säger Gud (Allah): “Jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.” (Första Moseboken) “Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade förbjudit dig och sagt: ‘Du skall icke äta därav’, därför vare marken förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar.” (Första Moseboken)

13 Adam och Eva enligt islams syn
1. Gud (Allah) förbjöd dem båda från att äta av det förbjudna trädets frukter 2. Både Adam och Eva ber om förlåtelse för deras överträdelse 3. Följaktligen säger Gud (Allah) till de båda: ”Jag är er gode rådgivare [som vill ert väl]!" Så bedrog han dem med sitt listiga tal. Och när de hade smakat av trädets [frukt] blev de medvetna om sin nakenhet och försökte skyla sig med blad från lustgården som de fäste ihop.”(Koranen 7:21-22) ”Men då kallade deras Herre på dem: "Har Jag inte förbjudit er [att gå nära] detta träd och varnat er att Djävulen är er svurne fiende?” (Koranen 7:22) ”De svarade: "Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade."(Koranen 7:23) ”[Gud] sade: "Ned, alla, [härifrån]! Fiender skall ni vara inbördes. På jorden skall ni under en tid ha er boning och er nödtorftiga försörjning."(Koranen 7:24)

14 SUMMERNG – skillnader från begynnelsen
Koranen lägger lika mycket skuld på Adam som Eva för deras misstag I koranen är Eva ingen fresterska, förförerska eller bedragerska Eva anklagas inte i koranen för de smärtor som finns under havandeskap Enligt koranen så straffar Gud (Allah) ingen för någon annans misstag

15 Avslutning - Session 11

16 Session 11 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Kvinnan i islam Vad är Islam? Vem var Muhammad?"

Liknande presentationer


Google-annonser