Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världsreligioner och Judendom  Varför världsreligioner?  Många anhängare  Utbredda  Gamla  Har påverkat och influerat många viktiga kulturer och samhällen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världsreligioner och Judendom  Varför världsreligioner?  Många anhängare  Utbredda  Gamla  Har påverkat och influerat många viktiga kulturer och samhällen."— Presentationens avskrift:

1 Världsreligioner och Judendom  Varför världsreligioner?  Många anhängare  Utbredda  Gamla  Har påverkat och influerat många viktiga kulturer och samhällen

2 Ålder?  Hinduism  Judendom  Buddhism  Kristendom  Islam  1500 f.kr. (f.v.t.)800 f.kr.  1800 f.kr. 1200 f.kr 500 f.kr 70 e.kr.  500-400 f.kr.  30-300 e.kr.  600 e.kr

3 Antal utövare?  Kristendomen  Islam  Hinduism  Buddhism  Judendom  Ca 2 miljarder  Ca 1,5 miljarder  Ca 900 miljoner  Ca 400 miljoner  15 - 18 miljoner

4 Är då judendom en världsreligion?  JA!

5 Judendom

6 Likheter med de andra abrahamitiska religionerna Monoteistiska Gud har skapat världen Gud är god, allsmäktig Personlig gud, griper in i historien Linjär livsåskådning Gud talar genom profeter Änglar viktiga (Djibril/Gabriel) Människan har en fri vilja (given av Gud), ansvarig för sina handlingar

7  Gemensamma berättelser, heliga personer - Mose/Musa, Gabriel/Jibril, Salomo/Suleiman  Jesus/Isa (kristendomen, islam)  Matregler (judendomen, islam)  Manlig omskärelse (judendom, islam)

8 Historiska personer Adam och Eva Noa Abraham + Sara= Isak (judendom, kristendom) +Hagar= Ismael (islam) Moses David

9 Judendomens bakgrund  1800 f.kr (Abraham) 1200 f.kr. (Moses)  500 f.kr. – Många av de heliga texterna nedtecknas  Messiastanken  70 e.kr. Jerusalem förstörs  Diaspora  Drömmen om ”det förlovade landet”  300 e.kr. kristendomen statsreligion - förföljelse  600 e.kr. islam

10 Gudssyn  Monoteism  Monism – världen / Gud är ej delad  Gud är det heligaste som finns  Adonai – ”herren”  Personlig gud- bön  Tacka, lovprisa, vädjan  Trosbekännelsen: ”Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft”

11 Människosyn  Guds avbild  Värde som art och individer  Skapelsen god -Livet är gott – så även människan  Fri vilja – har förmågan att skilja mellan ont och gott precis som Gud  Människan har ett ansvar att fullfölja Guds rike på jorden  Efter döden? Bara Gud vet!

12 Heliga skrifter: Tanak och Talmud TANAKH Motsvarar de kristnas ”Gamla testamente” Torah: De 5 Moseböckerna Neviim: Profetberättelserna (ex. David, Kung Salomo m.fl. Ketuvim: Skrifterna (poesi, vishetssånger, kärlekslyrik) TALMUD Kommentarer och tolkningar till Tanak Den muntliga läran (Mishna och Gemara) Mishna (klar år 200) innehåller kunskap från rabbiner, judiska lärda, och deras tolkningar av regler, riter och juridik

13 Guds förbund med människorna  Ömsesidigt avtal mellan människa och Gud  Gud har valt ut ett folk att uppenbara sin vilja för  Judarna accepterar detta, följer Guds vilja och hans vägledning  Förföljelser/antisemitism: kan tolkas som särskilda prövningar  Vanlig tanke idag: Judarna ej bättre men har ändå valts ut att fungera som en förebild för resten av världen

14 Mose med tavlorna (De tio Guds bud)

15 Messias  Messias = Den Smorde  När Messias kommer, kommer Guds rike på jorden. Messias kommer att bygga upp templet och Israel på nytt. Skapa fred.  Messias kan tolkas som en person, eller som en liknelse över Israels folks enande och återvändande till det heliga landet  Kristendomens Messias = Jesus  Jesus erkänns inte som Messias inom judendom

16 Regler (lagar), riter och högtider  Matregler (Kosher)  Omskärelse (liksom inom islam)  Synagogan (efter templets plets förstörelse)  Sabbaten (vilodagen)  Jom Kippur  Pesach

17 Sabbaten (vilodagen) Varför? Gud vilade på den 7:e dagen när världen skapades När? Från fredag kväll till lördag kväll Hur? Arbetsförbud Man ska vila

18 Högtider  PESACH (påsken) Firas för att minnas uttåget ur Egypten. Förknippas med osyrat bröd (ojäst)  YOM KIPPUR Rosh Hashana är tio botedagar som firas med bön och eftertänksamhet, vilket avslutas med Yom Kippur (försoningsdagen) där man ska försonas såväl med Gud som människor. Ljus tänds för anhöriga.

19 Övergångsriter Omskärelsen: Enbart för män. Sker på åttonde dagen efter födelsen enligt ”omskärelsernas förbund” 1Mos 17:10-12. 3000 pers./ år i Sv. (100 judar resten muslimer) Bar Mitzva/ Bat Mitzva Betyder ”Budets son/dotter”. Sker vid 13 resp. 12 års ålder. Uppnår religiös myndighet (motsvarar kyrkans konfirmation).

20 Olika inriktningar inom judendom  Som en förföljd minoritet har olika inriktningar av judendom uppstått som en överlevnadsstrategi  Liberal reformjudendom  Ortodox judendom (samt ultraortodox)  Konservativ judendom

21 Inriktningarnas gemensamma grunder  Tron på Gud och förbundet  Högtiderna  Skrifterna  Hebreiskan  Historien


Ladda ner ppt "Världsreligioner och Judendom  Varför världsreligioner?  Många anhängare  Utbredda  Gamla  Har påverkat och influerat många viktiga kulturer och samhällen."

Liknande presentationer


Google-annonser