Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämförelse med en världsreligion. Beskriv religioners centrala tankegångar och riter. (KK 1) Centrala tankegångar Gud Meningen med livet Människosyn Livet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämförelse med en världsreligion. Beskriv religioners centrala tankegångar och riter. (KK 1) Centrala tankegångar Gud Meningen med livet Människosyn Livet."— Presentationens avskrift:

1 Jämförelse med en världsreligion

2 Beskriv religioners centrala tankegångar och riter. (KK 1) Centrala tankegångar Gud Meningen med livet Människosyn Livet och döden Tankar om rätt och fel Viktiga regler

3 O Judendom O En gud – Jahve O Gud skapar och upprätthåller världen O Kristendom O En gud – Gud O Gud skapar och upprätthåller världen O Treenigheten O Islam O En gud – Allah O Skapare O Råder över allt O Rättvis O Hinduism O Brahman är gudomlig kraft O Brahman finns i gudar som t.ex. Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, Devi, Ganesha O Brahman finns i allt levande O Brahman i människan kallas atman O Buddhism O Buddhismen har inga gudar O Människan måste själv befria sig från lidandet i kretsloppet

4 O Judendom O Människan har fri vilja och ansvar O Tora visar vägen, tolkas och nytolkas O Kristendom O Människan har fri vilja och ansvar O Jesus visar vägen O Människan kan få förlåtelse O Islam O Människan kan skilja mellan gott och ont, tillåtet och otillåtet O Människan frestas O Förlåtelse finns O Vägen finns i Koranen O Hinduism O Målet är att slippa kretsloppet och nå moksha O Människan har fri vilja och kan påverka sin karma O Buddhism O Mål med livet är att komma ut ur kretsloppet och nå nirvana O Människan kan påverka sin karma genom sina handlingar

5 O Judendom O Alla människor kan välja att göra gott O Efter döden lever själen vidare O Kristendom O Människan föds med arvsynd, då är det för svårt att leva rätt O Frälsning och förlåtelse behövs O Döden är inte slutpunkten O Islam O Jordisk lycka O Domens dag  Beroende på handlingar och tro kommer man till helvetet eller paradiset O Hinduism O Livet på jorden innebär lidande O Tror på återfödelse, själen vandrar vidare till en annan kropp efter döden O Man vill bli befriad från återfödelse (moksha) O Buddhism O Man ska leva sitt liv så att man lämnar god karma efter sig O Karman återföds i en ny kropp O Man vill bli befriad från återfödelse (nirvana)

6 O Judendom O 10 budorden O Bön och Tora-studier är viktiga O Sabbatsfirande O Omskärelse O Kosher O Kristendom O 10 budorden O Sakrament O Islam O Handlingar är viktiga  Fem pelare 1. Trosbekännelsen 2. Bönen 3. Fastan 4. Allmän skatt 5. Vallfärden O Hinduism O Man ska inte döda levande varelser O Man ska visa kärlek O Man ska studera de heliga skrifterna O Meditation och yoga kan hjälpa att nå moksha O Puja, böner och mantra O Buddhism O I vardagen ska man följa Buddhas fem levnadsregler: Inte döda, inte stjäla, inte ljuga, inte använda droger, inte missbruka sexualiteten O Gemenskapen mellan munkar, nunnor och människor i samhället (sanghan)

7 Judendom O Bönen O Övergångsriter: - Omskärelse och namngivning - Bar/Bat Mitsva - Bröllop - Begravning O Högtider: - Jom Kippur (försoningsdagen) - Pesach (judiska påsken) - Chanukka (ljusfesten)

8 Kristendom O Bönen O Övergångsriter: - Dop - Konfirmation - Bröllop - Begravning O Högtider: - Advent och jul - Påsk Islam O Bönen O Övergångsriter: - Namngivning och omskärelse - Att bli religiöst myndig - Bröllop - Begravning O Högtider: - Ramadan, Eid al-fitr - Eid-al adha Hinduism O Puja O Övergångsriter: - Namngivning - H årklippningsceremonin - Heliga-tråd-ceremonin - Bröllop - Kremering O Högtider: - Holi - Divali Buddhism O Offer till kloster O Övergångsriter varierar i olika kulturer O Högtider: - Buddhadagen - Sanghadagen

9 Vilka likheter och skillnader finns det? (KK 2) Din egen livsåskådning Judendom/ Kristendom/ Islam/ Hinduism/ Buddhism

10 Påverkar dessa livsåskådningar eller religioner samhällen där de är dominanta? (KK 3) Religiös konflikt? Annat exempel?

11

12 O Lagar. O Landet Israel har sekulära (ej religiösa) lagar och domstolar. O Lagar för äktenskap och familj är religiöst grundade – rabbindomstolar. O Jämställdhet. O Kvinnans roll varierar. O Jämlikhet. O Israels medborgarskap är mer öppet för judar. O Ekonomi. O Man får inte arbeta eller röra pengar på sabbaten.

13 O Lagar. O Sverige har sekulära (ej religiösa) lagar och domstolar. O Kristen etik har påverkat lagarna men kristendom har väldigt lite inflytande på hur samhället ska styras. O Jämställdhet. O Katolicism, ortodoxi och protestantism förhåller sig på olika sätt till jämställdhetsfrågan. O Jämlikhet. O Alla är lika värda. O Ekonomi. O Kristendom påverkar inte ekonomin. O Utvecklingsbistånd till olika länder.

14 O Lagar. O Sharia-lagar stöder sig på Koranen och är officiell lag i Iran. O I vissa muslimska länder är stat och religion helt åtskilda. O Jämställdhet. O I Koranen finns regler för giftermål (t.ex. en man kan ha 4 stycken hustrur). O Barnen följer pappas religion. O Mannen är familjens ”föreståndare”. O Jämlikhet. O Religiösa minoriteter i Iran diskrimineras. O Ekonomi. O Ramadan påverkar ekonomin. O Allmänna skatten är som socialbidrag i Sverige.

15 O Lagar. O Indien är en sekulär stat och ingen får diskrimineras på grund av sin kast. O Lagar ska underlätta för de kastlösa. O Jämställdhet. O Ojämställdhet i traditioner (t.ex. hemgiften gör att döttrar blir mindre välkomna än söner). O Mannen är släktens försörjare. O Jämlikhet. O Konflikten mellan hinduer och muslimer gjorde att Indien splittrades i tre olika länder. O Kastlösa är mindre värda i samhället. O Ekonomi. O Den snabba ekonomiska utvecklingen i Indien är inte en resultat av hinduismen.

16 O Lagar. O Religiösa grupper har rätt att följa sina egna religiösa regler. O Olika lagar tillämpas t.ex. vid skilsmässa. O Jämställdhet. O Heliga skrifter inom buddhismen tolkas olika och då varierar kvinnans ställning. O Jämlikhet. O Majoriteten (singaleser) har diskriminerat minoriteten (tamiler).  Inbördeskrig. O Munkar engagerar sig mot orättvisor i samhället. O Ekonomi. O Munkar ska inte tjäna pengar eller ha ekonomisk verksamhet men resten av samhället påverkas inte så mycket av religionen.


Ladda ner ppt "Jämförelse med en världsreligion. Beskriv religioners centrala tankegångar och riter. (KK 1) Centrala tankegångar Gud Meningen med livet Människosyn Livet."

Liknande presentationer


Google-annonser