Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är religion? Livsåskådning och religion.  En persons livsåskådning innehåller en syn på :  Världen och livet, och människorna vi delar det/den med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är religion? Livsåskådning och religion.  En persons livsåskådning innehåller en syn på :  Världen och livet, och människorna vi delar det/den med."— Presentationens avskrift:

1 Vad är religion? Livsåskådning och religion

2  En persons livsåskådning innehåller en syn på :  Världen och livet, och människorna vi delar det/den med  Samhället  Det gudomliga  Naturen  Tankar om rätt och fel Livsåskådning

3  Livsåskådningar kan vara religiösa eller icke-religiösa  Ger en människosyn:  Människan som ensam i sitt slag, unik:  Människan är unik, både som individ och som art. Står över djuren. Människan har särställning, given av Gud.  Vanligt inom kristendom, islam och judendom

4  Människan som en del av något större, en helhet:  Människan inte unika individer utan en del av något större, som omfattar allt i tillvaron.  Kallas holism: Människan kan liknas som små atomer i världen  Ofta räknas Gud som helheten  Förekommer inom hinduism och buddhism

5  Människan som biologisk varelse:  Människan som det högst utvecklade djuret  Utan själ eller annat som skiljer från djuret, annat än högre intelligens  Förnuftet leder till olika värden som hjälper människan till överlevnad. Exempelvis empati.

6  Religioner innehåller livsåskådningar, medan alla livsåskådningar inte behöver vara religioner  Religion kan enkelt sägas vara:  Livsåskådningar som innehåller en tro på en eller flera Gudar, eller på en transcendental verklighet  Vanligt också att betrakta något som heligt: höjt över det vardagliga, från en annan dimension Skillnaden mellan livsåskådning och religion?

7  Monoteism: tron på en Gud  Polyteism  Panteism: Gud i allt, besjälar allt levande  Ateism Gudsuppfattningar

8 ? Agnosticism:

9  Av stor vikt i religioner  Förklarar och ger svar på livets frågor, världens skapelse osv.  Har någon ett annat exempel på en myt? Myter – heliga berättelser

10  Ett sätt att utrycka religionen och sin religiösa tro  Bönen, Fastan, Nattvard  Övergångsriter – förändringar i livet:  Barndop, omskärelse  Giftermål  Begravning Riter – heliga handlingar

11  Läs i boken om de tre grundföreställningarna om människan (s. 24-25). Vilken syn håller du mest med om? Vilken tar du avstånd ifrån? Motivera!  Vad är heligt för dig? Diskutera!

12  Substantiell  Funktionell Olika definitioner av religion

13  Exempelvis:  En tro på inga, en eller flera gudar  Transcendental verklighet (en värld bortom vår värld)  Tro på övernaturlighet  Yttersta sanningar  Tankar om vad som händer efter döden Substantiell = beskrivande, innehåll

14  Religion utgör här något som ger människor en mening i tillvaron  Religion som något som samlar människor och ger dem styrka i vardagen  Svarar på existentiella frågor: Varför finns jag? Funktionell = religionens funktion/betydelse

15  Hur skulle du definiera religion - Funktionellt eller substantiellt?  Vad är det viktigaste innehållet i en substantiell definition?  Om du skulle definiera religion funktionellt, hur skulle definitionen se ut?  Vad är inte religion? Diskutera!

16  Båda påverkar varandra  Religion ger kulturen högtider: Jul, Påsk, Eid  Kulturen påverkar religionen: Julen innan kristendomen  Religion och kultur påverkar individer: Regler och normer för hur vi kan och ska leva våra liv Religion och kultur

17  Att skilja religion från stat  Icke-konfessionella skolor  Att ett lands befolkning blir allt mindre religiöst Sekularisering

18  Frihet från religion  Frihet att välja religion  Ingår vanligen i definitionen av ett demokratiskt styre Religionsfrihet

19  Finns det andra sätt som religion och kultur påverkar varandra?  Sekularisering: Är det viktigt att skilja religion från stat? Varför?  På vilka sätt kan religion och kultur påverka individer? Diskutera


Ladda ner ppt "Vad är religion? Livsåskådning och religion.  En persons livsåskådning innehåller en syn på :  Världen och livet, och människorna vi delar det/den med."

Liknande presentationer


Google-annonser