Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsåskådning och religion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsåskådning och religion"— Presentationens avskrift:

1 Livsåskådning och religion
Vad är religion? Livsåskådning och religion

2 Livsåskådning En persons livsåskådning innehåller en syn på :
Världen och livet, och människorna vi delar det/den med Samhället Det gudomliga Naturen Tankar om rätt och fel

3 Livsåskådningar kan vara religiösa eller icke-religiösa
Ger en människosyn: Människan som ensam i sitt slag, unik: Människan är unik, både som individ och som art. Står över djuren. Människan har särställning, given av Gud. Vanligt inom kristendom, islam och judendom

4 Människan som en del av något större, en helhet:
Människan inte unika individer utan en del av något större, som omfattar allt i tillvaron. Kallas holism: Människan kan liknas som små atomer i världen Ofta räknas Gud som helheten Förekommer inom hinduism och buddhism

5 Människan som biologisk varelse:
Människan som det högst utvecklade djuret Utan själ eller annat som skiljer från djuret, annat än högre intelligens Förnuftet leder till olika värden som hjälper människan till överlevnad. Exempelvis empati.

6 Skillnaden mellan livsåskådning och religion?
Religioner innehåller livsåskådningar, medan alla livsåskådningar inte behöver vara religioner Religion kan enkelt sägas vara: Livsåskådningar som innehåller en tro på en eller flera Gudar, eller på en transcendental verklighet Vanligt också att betrakta något som heligt: höjt över det vardagliga, från en annan dimension

7 Gudsuppfattningar Monoteism: tron på en Gud Polyteism
Panteism: Gud i allt, besjälar allt levande Ateism

8 Agnosticism: ?

9 Myter – heliga berättelser
Av stor vikt i religioner Förklarar och ger svar på livets frågor, världens skapelse osv. Har någon ett annat exempel på en myt?

10 Riter – heliga handlingar
Ett sätt att utrycka religionen och sin religiösa tro Bönen, Fastan, Nattvard Övergångsriter – förändringar i livet: Barndop, omskärelse Giftermål Begravning

11 Diskutera! Läs i boken om de tre grundföreställningarna om människan (s ). Vilken syn håller du mest med om? Vilken tar du avstånd ifrån? Motivera! Vad är heligt för dig?

12 Olika definitioner av religion
Substantiell Funktionell

13 Substantiell = beskrivande, innehåll
Exempelvis: En tro på inga, en eller flera gudar Transcendental verklighet (en värld bortom vår värld) Tro på övernaturlighet Yttersta sanningar Tankar om vad som händer efter döden

14 Funktionell = religionens funktion/betydelse
Religion utgör här något som ger människor en mening i tillvaron Religion som något som samlar människor och ger dem styrka i vardagen Svarar på existentiella frågor: Varför finns jag?

15 Diskutera! Hur skulle du definiera religion - Funktionellt eller substantiellt? Vad är det viktigaste innehållet i en substantiell definition? Om du skulle definiera religion funktionellt, hur skulle definitionen se ut? Vad är inte religion?

16 Religion och kultur Båda påverkar varandra
Religion ger kulturen högtider: Jul, Påsk, Eid Kulturen påverkar religionen: Julen innan kristendomen Religion och kultur påverkar individer: Regler och normer för hur vi kan och ska leva våra liv

17 Sekularisering Att skilja religion från stat
Icke-konfessionella skolor Att ett lands befolkning blir allt mindre religiöst

18 Religionsfrihet Frihet från religion Frihet att välja religion
Ingår vanligen i definitionen av ett demokratiskt styre

19 Diskutera Finns det andra sätt som religion och kultur påverkar varandra? Sekularisering: Är det viktigt att skilja religion från stat? Varför? På vilka sätt kan religion och kultur påverka individer?


Ladda ner ppt "Livsåskådning och religion"

Liknande presentationer


Google-annonser