Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De abrahamitiska religionerna: Kristendom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De abrahamitiska religionerna: Kristendom"— Presentationens avskrift:

1 De abrahamitiska religionerna: Kristendom

2 Kristendom och judendom
Stora likheter med judendom och islam Människosyn – unik ställning i skapelsen Ansvariga för våra handlingar Skapad till Guds avbild Linjär tidsuppfattning Gudssyn – monoteism En god, personlig & allsmäktig Gud

3 Kristendomen en utveckling av judendomen
Delar judendomens Tanak som helig skrift Jesus sågs/ses av kristna som den Messias (den Smorde, ’Frälsaren’) som judendomen väntade/väntar på

4 Jesus kan beskrivas olika
Jude Filosof Sektledare Profet Guds son Gud ”Människoson” (som han själv kallade sig) Mirakelman Revolutionär (ledare av uppror mot romarna)

5 Den historiske Jesus Född 4 f.v.t. – 6 e.v.t. Död 30 – 33 e.v.t.
Dömd till döden av den romerske ståthållaren Pontius Pilatus Korsfäst på en fredag (under den judiska påsken, Pesach)

6 Jesus I Gamla testamentet (Tanak i judendomen) talar bl.a. profeten Jesaja om en framtida kung av Davids ätt Jes 9:6        ”Ty ett barn har fötts,       en son är oss given.       Väldet är lagt på hans axlar,       och detta är hans namn:       Allvis härskare,       Gudomlig hjälte,       Evig fader,       Fredsfurste.”

7 Kristendomens heliga texter
Gamla och Nya testamentet Nya testamentet innehåller berättelser om Jesus

8 Jesus enligt Nya Testamentet
Jesus ska ha fötts genom jungfrufödsel Började i 30-årsåldern predika Fick följeslagare – de tolv lärjungarna/apostlarna Gjorde underverk Menade att Guds rike är nära, människorna måste återvända till Gud för att få bli en del av riket. Menade att Gud älskar alla människor och kan få förlåtelse för sina synder

9 Jesus väckte ilska, både bland rabbiner, domare och romare
Sågs som ett hot Korsfästes Graven tom efter tre dagar Återuppstod och visade sig för sina anhängare Steg sedan upp till Gud i himmelriket Jesus ska återkomma och döma människornas synder i tidernas slut

10 Efter Jesus korsfästelse
Apostlarna spred Jesus lära Evangelierna (de glada budskapen) i Nya Testamentet skrevs ned av apostlarna (och andra?) Jesus är Messias (Christos – Kristus) Jesus två naturer – både Gud och människa, på samma gång Med Jesus uppstod ett nytt förbund med Gud, för hela mänskligheten Mose lag (Tanak) inte längre tvång

11 Judarnas regler måste inte följas: Exempelvis matreglerna och omskärelsen
Kristendomen uppstår som egen religion Blir statsreligion i Romarriket under 300-talet e.v.t

12 Människosyn Människan skapad till Guds avbild
Fri vilja, ansvarig inför Gud för handlingar Arvssynd – kan aldrig bli helt syndfria (Adam & Eva och syndafallet) Pga synden kommer människan inte till himmelriket och det eviga livet Avhjälps genom försoningsläran

13 Försoningsläran Gud lät sig födas som människa
I omtanke och sin kärlek till människorna Jesus (Gud) lät sig korsfästas, offrade sig för mänskligheten Genom offret tog Jesus på sig mänsklighetens alla synder Vi kan därför bli förlåtna och insläppta till himmelriket och få evigt liv

14 Genom att tro på detta kan vi enligt kristendomen bli mottagna till himmelriket i livet efter detta
Johannes 3:16: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”

15 Gud i kristendomen Allsmäktig, personlig Gud
Treenigheten: Fadern, Sonen och den helige Anden

16 Heliga anden Guds osynliga kraft på jorden
Anden kan fylla människan med olika krafter

17 Den apostoliska trosbekännelsen
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv

18 Riter Bön Nattvard: ’Jesu kropp och blod’ Dop Begravning

19 Högtider Påsk Jul

20 Kristendomens inriktningar
Katolska kyrkan (flest utövare) Ortodoxa kyrkan (minst antal utövare) Olika protestantiska kyrkor (näst högst antal utövare): bl.a. den lutherska Svenska Kyrkan Likheter: Bl.a. samma heliga skrifter Jesus som Guds son Arvssynden Försoningsläran


Ladda ner ppt "De abrahamitiska religionerna: Kristendom"

Liknande presentationer


Google-annonser