Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidig kristendom i Rom. Planering för arbetsområdet: Tidig kristendom i Rom  Lärandemål (Konkretisering av syfte och centralt innehåll ur Lgr11)  I.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidig kristendom i Rom. Planering för arbetsområdet: Tidig kristendom i Rom  Lärandemål (Konkretisering av syfte och centralt innehåll ur Lgr11)  I."— Presentationens avskrift:

1 Tidig kristendom i Rom

2 Planering för arbetsområdet: Tidig kristendom i Rom  Lärandemål (Konkretisering av syfte och centralt innehåll ur Lgr11)  I arbetsområdet ska du få möjlighet att:  Arbeta med centrala begrepp inom den tidiga kristendomen i Rom.  Arbeta med hur kristendomen växte fram under romartiden och de samhällskonsekvenser detta medförde.  Arbeta med varför kristendomen delades i två stora inriktningar och centrala drag ur dessa.  Förmågor att utveckla  Att kunna analysera kristendomens framväxt i Rom och vad detta medförde.

3 Planering för arbetsområdet: Tidig kristendom i Rom  Undervisningen – följande kommer du att arbeta med:  Du kommer att vara aktiv under genomgångarna av tidig kristendom i Rom.  Du kommer att genomföra ett mindre kunskapstest.  Du kommer att få genomföra en kamratbedömning på en klasskompis kunskapstest.  Bedömning – följande kommer att bedömas:  Hur väl du kan de central begreppen.  Dina kunskaper om kristendomens framväxt i Rom.  Samt dina kunskaper om katolicism och ortodoxi.

4 Kristendomens början  År 0 föds Jesus i Palestina som då var ockuperat av romarna.  Han skulle senare bli kallad Messias.  Messias skulle vara en kung sänd av Gud, i mänsklig skepnad, för att befria Israel från romarna.  När Jesus blev vuxen predikade han runt om i Palestina tillsammans med sina lärjungar om nya tolkningar av de gamla orden(Gamla testamentet).  Under påskfirandet döms Jesus till döden av romarna och korsfäst.  Det fanns judar som trodde att Jesus var Messias medan andra glömde bort honom efter hans död.

5

6 Hur växte kristendomen fram i romarriket?  Lärjungarna blev nu Guds sändebud efter Jesus död. Även kallat Apostel.  Apostlarnas uppdrag var att fortsätta att förmedla de budskap som Jesus hade predikat om tidigare. Kända apostlar var Petrus och Paulus.  Efter Jesus död reste Petrus och Paulus till Rom där en av många kristna församlingar hade växt fram.  De predikade om att Jesus var Messias och fler och fler kristna församlingar började växa fram i romarriket.  Dessa budskap och berättelserna om Jesus skrev sedan ner i fyra evangelium av : Markus, Matteus, Lukas och Johannes.  Evangelierna skrevs på grekiska, som var det språk man talade i romarriket.

7 Samhällskonsekvenser  I romarriket och särskilt i Rom började kristna förföljas och dödas.  Detta för att romarna hade en hednisk tro och bestämde vilka gudar man skulle be och offra till.  För att komma undan romarna gömde sig de kristna i katakomber.  Katakomber var underjordiska gångar som användes som begravningsplatser.  När Rom brann år 64 e. Kr skyllde kejsaren Nero på de kristna.  I samband med detta dog Petrus och Paulus martyrdöden  Martyr var de som dog för sin tro.  Förföljelserna av de kristna pågick under många och år 200 e. Kr bestämde den dåvarande kejsaren att: alla som inte tillbad kejsaren och hans gudar skulle avrättas.  Många kristna vägrade men många över gav även den kristna tron eller höll den hemlig för att kunna hålla sig vid liv.

8 Kristendomen blir statsreligion  I början av 300-talet e.kr upphörde förföljelserna av de kristna i romarriket.  Detta berodde på att kejsaren Konstantin blev kristen. Han införde religionsfrihet och alla människor kunde nu utöva vilken religion de ville.  Kristendomen fick en högre ställning i romarriket och det blev nu viktigt att veta vad kristen tro innebar.  År 325 e. Kr sammankallade kejsaren hela landets biskopar och präster i Nicea i nuvarande Turkiet.  Här skrev man en trosbekännelse.  En trosbekännelse är en text som sammanfattar tron.  Runt år 380 e. Kr blev kristendomen statsreligion i romarriket.  Detta lede till att de gamla hedniska byggnaderna revs.


Ladda ner ppt "Tidig kristendom i Rom. Planering för arbetsområdet: Tidig kristendom i Rom  Lärandemål (Konkretisering av syfte och centralt innehåll ur Lgr11)  I."

Liknande presentationer


Google-annonser