Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Judendomens historia – första delen av filmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Judendomens historia – första delen av filmen."— Presentationens avskrift:

1 Judendomens historia – första delen av filmen.
Krig och förföljelse skildrar judarnas historia över världen. Landet Kanaan som israeliterna återvände till var inte obebott där bodde bl.a. filistéer och det uppstod strider mellan dessa grupper. Israeliterna ville ha en stark ledare och Saul utnämndes som deras konung och i striden med filistéerna stupar Saul. Hans rival David valdes istället som kung och han gjorde staden Jerusalem till landets huvudstad.

2 David vill resa ett tempel åt Gud i Jerusalem men Gud avvisar detta.
Davids son Salomo låter bygga ett tempel i Jerusalem som också blir ett religiöst centrum. Efter Salomos död delas riket in i två delar, Israels rike och Juda. År 586 f.Kr. Erövrade Babylonierna Juda riket och förstörde också Salomos Tempel. Många människor fördes bort som krigsfångar till Babylonien. Under fångenskapet ökad israeliternas intresse för sin historia och sina traditioner, så man började istället bygga hus där man samlades för att fira gudstjänster – synagogan.

3 539 Erövrar den persiske kungen Kyros Babylonien och han låter israeliterna återvända hem. Några valde att stanna kvar. De flesta som återvände tillhörde Juda stammen och där av kommer namnet judar. När det återkom till sitt land byggdes Templet upp igen.

4 Andra Templets fall De sista århundraden före vår tidsräkning blev svåra för judarna, då landet erövrades gång på gång. Israel ockuperades så småningom av romarna, vilket ledde till det andra Templets fall år 70 e. Kr. Jerusalem förstördes och judarna tvingades bort från sitt land. Judarna började sin landsflykt och deras hemland fick ett nytt namn av romerna : Palestina.

5 Judarnas landsflykt I kristna länder kom judarna att betraktas som misstänksamma och de anklagades för Jesus död därför utsattes de för förföljelser. I det muslimska Spanien hade judarna stor frihet men muslimerna besegrades och Spanien blev kristet, då fick ingen jude bodde kvar i landet.


Ladda ner ppt "Judendomens historia – första delen av filmen."

Liknande presentationer


Google-annonser