Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Judendomens historia – första delen av filmen.  Krig och förföljelse skildrar judarnas historia över världen.  Landet Kanaan som israeliterna återvände.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Judendomens historia – första delen av filmen.  Krig och förföljelse skildrar judarnas historia över världen.  Landet Kanaan som israeliterna återvände."— Presentationens avskrift:

1 Judendomens historia – första delen av filmen.  Krig och förföljelse skildrar judarnas historia över världen.  Landet Kanaan som israeliterna återvände till var inte obebott där bodde bl.a. filistéer och det uppstod strider mellan dessa grupper.  Israeliterna ville ha en stark ledare och Saul utnämndes som deras konung och i striden med filistéerna stupar Saul.  Hans rival David valdes istället som kung och han gjorde staden Jerusalem till landets huvudstad.

2  David vill resa ett tempel åt Gud i Jerusalem men Gud avvisar detta.  Davids son Salomo låter bygga ett tempel i Jerusalem som också blir ett religiöst centrum.  Efter Salomos död delas riket in i två delar, Israels rike och Juda.  År 586 f.Kr. Erövrade Babylonierna Juda riket och förstörde också Salomos Tempel.  Många människor fördes bort som krigsfångar till Babylonien.  Under fångenskapet ökad israeliternas intresse för sin historia och sina traditioner, så man började istället bygga hus där man samlades för att fira gudstjänster – synagogan.

3  539 Erövrar den persiske kungen Kyros Babylonien och han låter israeliterna återvända hem. Några valde att stanna kvar.  De flesta som återvände tillhörde Juda stammen och där av kommer namnet judar.  När det återkom till sitt land byggdes Templet upp igen.

4 Andra Templets fall  De sista århundraden före vår tidsräkning blev svåra för judarna, då landet erövrades gång på gång.  Israel ockuperades så småningom av romarna, vilket ledde till det andra Templets fall år 70 e. Kr.  Jerusalem förstördes och judarna tvingades bort från sitt land.  Judarna började sin landsflykt och deras hemland fick ett nytt namn av romerna : Palestina.

5 Judarnas landsflykt  I kristna länder kom judarna att betraktas som misstänksamma och de anklagades för Jesus död därför utsattes de för förföljelser.  I det muslimska Spanien hade judarna stor frihet men muslimerna besegrades och Spanien blev kristet, då fick ingen jude bodde kvar i landet.


Ladda ner ppt "Judendomens historia – första delen av filmen.  Krig och förföljelse skildrar judarnas historia över världen.  Landet Kanaan som israeliterna återvände."

Liknande presentationer


Google-annonser