Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Judendomens historia En kort översikt över centrala berättelser och personer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Judendomens historia En kort översikt över centrala berättelser och personer."— Presentationens avskrift:

1 Judendomens historia En kort översikt över centrala berättelser och personer

2 Viktiga historiska nedslag  Ca. år 2000 f.kr – Abraham  Ca. år 1200 f.kr. – Mose  Ca. år 1000 f.kr – Konungatiden  Saul, David & Salomo  Ca. år 900-586 f.kr. – 1:a Templets tid (Guldålder)  År 586 f.kr. Templet förstörs och judarna skickas till Babylon i fångenskap  Den Babyloniska fångenskapen år 586-520 f.kr  Tora och Talmud sammanställs  År 520 f.kr – Templet byggs upp igen  År 63 f.kr – år 70 e.kr Israel i krig med Romarna  (Ca år 0 – Jesus föds)  År 70 e.kr – Templet förstörs igen, israelerna tvingas lämna Israel  År 70 – 1948 Israelerna lever i förskingring (Diaspora)

3 Templet  Templet hade en central betydelse – Guds (Jahve) boning  Gud hade detaljerat berättat hur det skulle se ut  I detta offrades saker till Jahve (Gud) av tacksamhet eller hjälp – t.ex kött, spannmål, djur m.m.  Endast präster fick vara i templet  Judendomen var vid denna tid templet – Judendomen kretsade kring detta  Förstörs 586 f.kr. av Babylonierna

4 Den Babyloniska fångenskapen 586 f.kr – 520 f.kr.  Då Babylon erövrade Israel tvingades israelerna till fångenskap i Babylon  Dock var det ingen ”fångenskap” – de behandlades väl (ville inte återvända)  Babylon – världens största stad/metropol  Utan templet kunde judarna inte utöva sin tro, judendomen utvecklas – så man börjar skriva ner vad judendomen faktiskt är – Torah & Talmud  I skrifterna beskrivs Babylon som ett helvete/hednisk plats (Religionskrock)  Judarna börjar samlas för att tillsammans be och läsa Torah (Synagogor)  Detta innebär ett steg från Tempelkultur  Bokreligion  År 520 får judarna återvända till sitt land Israel, men många stannar kvar i Babylon

5 520 f.kr Templet byggs upp igen och rivs igen år 70 e.kr.  Men den utveckling som skett i Babylon kvarstår (Från tempelkultur  bokkultur)  Synagogor börjar byggas i Jerusalem  Lång och utdragen konflikt med romarna år 63 f.kr.  År 70 erövrar dock Romarna Israel och Jerusalem och förstör templet (Tisha B’av)  Judarna tvingas lämna Israel för att inte göra mer uppror, de blir utspridda över hela Europa och mellanöstern (Diaspora)  Judendomen överlever som religion pga. Att det numer är en bokreligion

6 Hur kan judarna hamna i förskingring om de är Guds utvalda folk?  Judarna menar att det är Guds straff som drabbat dem, då de brutit mot förbundet de ingått med Gud  Handlar man rätt mot Gud, följer hans regler, så går det bra för folket. Gör man inte det så går det illa för folket.

7 5 saker att fokusera på…  Berättelserna om Abraham  Berättelserna om Moses  Templets betydelse för judendomen  Den babyloniska fångenskapen + s. 125  Hur judarna hamnar i förskingring (Diaspora) s. 130-131 ”Jerusalem förstörs” & ”Judarna förföljs av kristna”


Ladda ner ppt "Judendomens historia En kort översikt över centrala berättelser och personer."

Liknande presentationer


Google-annonser