Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JUDENDOMEN minsta världs- religionen men längst historia ca 18 milj. anhängare Utbredning Israel (6 milj.)Israel USA (6 milj.) Ryssland och Östeuropa 1)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JUDENDOMEN minsta världs- religionen men längst historia ca 18 milj. anhängare Utbredning Israel (6 milj.)Israel USA (6 milj.) Ryssland och Östeuropa 1)"— Presentationens avskrift:

1 JUDENDOMEN minsta världs- religionen men längst historia ca 18 milj. anhängare Utbredning Israel (6 milj.)Israel USA (6 milj.) Ryssland och Östeuropa 1) Ortodox judendomOrtodox håller strikt fast vid den traditionella torans lära/sed 2) Konservativ judendom betonar vikten av judarna som ett folk och håller fast vid halaka som regelsystem ”mittenjudendom” 3) Reformjudendom liberal inriktning som anpassar sig till samhällets förändringar 4) Sionismin rörelse i slutet av 1800-t som strävade efter en ren judisk stat Staten Israel grundas 1948Israel

2 Uppkomst Israel Israels historia skildras i de fem moseböckerna (toran) Gud lovar Abraham (1800 f.Kr) ett eget land (Israel) uppkommer ca 1200 f.Kr under ökenvandringen (Mose) Mose befriar israeliterna från slaveriet i Egypten och leder dem till det utlovade landet (Israel) förbund mellan Gud och Israels folk Lagen = Toran

3 Läran Gudsuppfattning monoteistisk Gud = JHWHJHWH Jahve är universums skapare och härskare judarna väntar fortfarande på sin Messias Heliga skrifter 1) TanakTanak Toran (skriftlig lag)Toran Profeterna Skrifterna 2) Talmud (muntlig lag)Talmud Mishna Gemara 3) Midrash-litteraturenMidrash

4 Kult och livsstil lördagen = sabbat synagogan läsning ur Toranläsning Omskärelsen Bar mitsva Kashrutbestämmelser: Jfr. Kosher-mat Viktiga högtider:högtider 1) Jom Kippur 2) Sukkot 3) Hanukka 4) Purim 5) PesachPesach 6) Jom ha´Sho´a

5 Centrala begreppbegrepp 1) DavidsstjärnanDavidsstjärnan 2) Tanak 3) ToraTora 4) Talmud 5) MenorahMenorah 6) diaspora 7) ghetto 8) antisemitism 9) förintelsen 10) sionism 11) KipaKipa 12) kabbala

6 Uppgifter 1) Vad betyder: a) Messias? b) messianism? 2) Diskutera förintelsen utifrån frågorna vad, hur och varför.

7 Fördjupning Heliga texter inom judendomen Från vaggan till graven Judiska inriktningar Judiska högtider

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Läran Se trosbekännelsen (bönen): Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är entrosbekännelsen JHWH = heligt namn som inte uttalas. Istället används namn som Adonai, Elohim eller Gud. Icke-judar använder namnet Jahve för judarnas gud. 2) Talmud är muntliga traderingar som bygger på Toran. Efter templets förstörelse (år 70) kodifierades materialet i Mishna och Gemara Jfr: Halakha: förpliktigande föreskrifter av hur toran skall tillämpas i det dagliga livet 3) Midrash är en samling bibelutläggningar om ”Guds svar” på en viss fråga (utifrån texterna)

18 Sedermåltid

19 Kult Kult och livsstil 1)Försoningsdagen 2)Lövhyddohögtiden 3)Ljusfest (motsvarar vårt julfirande) 4)Karnevalfest (Jfr Esters bok) 5)Påsken 6)Holocaustdagen

20 Uppgifter 1 a) Messias = ”den smorde”; används i GT om den israeliske kungen b) Messianism = tron på en kommande räddare/frälsare

21 Centrala begreppbegrepp 1)Symbol för judendomen 2)Judarnas heliga skrift 3)Den skriftliga lagen (del av Tanak) (moseböckerna) 4)Muntliga lagen 5)Sjuarmad ljusstake 6)”Förskingring”; judarnas utspridning i världen 7) Isolerade kvarter eller stadsdel där judarna tvingats bo 8) Judefientlighet 9) Holocaust (andra världskriget) 10) Kulturell och politisk rörelse med målet att återupprätta en judisk stat i Palestina 11) Bärs av männen i synagogan 12) Judisk mystik

22

23

24

25

26


Ladda ner ppt "JUDENDOMEN minsta världs- religionen men längst historia ca 18 milj. anhängare Utbredning Israel (6 milj.)Israel USA (6 milj.) Ryssland och Östeuropa 1)"

Liknande presentationer


Google-annonser