Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gudstro och ondskan – kan de förenas ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gudstro och ondskan – kan de förenas ?"— Presentationens avskrift:

1 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

2 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
”Är det möjligt att det finns en kärleksfull Skapare som bryr sig, när allt denna kvinna behövde var regn? Hur kunde en kärleksfull Gud göra henne detta? Vem sköter regnen? Inte jag, han gör det – så trodde jag åtminstone. Men när jag såg det där fotot visste jag genast att det inte är möjligt att det kan få vara så, samtidigt som det finns en kärleksfull Gud. Det är otänkbart. Vem annan än en djävul kunde döda en baby och så gott som döda mamman av sorg? Det blev bara kristallklart för mig att det är omöjligt för en intelligent människa att tro att det finns en gudom som är full av kärlek.” Charles Templeton Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

3 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Andra livsåskådningars/religioners svar på frågan Naturalism/ateism: Finns ingen grund för att tala om ondska. Allt är materia och några moraliska värden finns egentligen inte. Panteism (österländska religioner): Ondskan är en illusion. Allt är en del av samman helhet/enhet. Ett tränad sinne når full upplysning när man inte längre gör skillnad på rätt och fel, gott och ont, svart och vitt. Islam: Allah har skapat allt som det är. Allt är hans vilja, vidare spekulation är onödig. Impossibilism: Gud vill, men kan inte utplåna ondskan. Behöver hjälp av oss människor. Otillfredsställande förklaringar för en kristen. Motsägs av verkligheten eller Bibelns undervisning. Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

4 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Den klassiska formuleringen av ondskans problem En allsmäktig Gud kan utplåna ondskan En god Gud vill utplåna ondskan Ondskan existerar i vår värld Slutsats: Det kan inte finnas en god och allsmäktig Gud ”Antingen vill Gud utplåna ondskan men kan inte, eller också kan han men vill inte. Om han vill göra det men inte kan är han kraftlös. Om han kan göra det men inte vill, är han ond. Men om Gud både kan och vill utplåna ondskan, hur kommer då det onda in i världen?” Epikuros, grekisk filosof Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

5 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Definition av termerna i ondskans problematik Allsmäktig: Gud kan göra allt som är i linje med hans väsen och är logiskt möjligt. God: Gud gör det som är bäst för mänskligheten och är rättfärdigt även om det kortsiktigt kan tyckas göra ont. Ondska: Frånvaro av det goda, eller det goda använt på ett felaktigt sätt. Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

6 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Bibelns svar på ondskans problematik Gud skapade världen god (1 Mos 1:31) Det har skett ett uppror i Guds skapelse som gjort tillvaron ”onormal” (1 Mos 3:1-7) Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

7 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Syndafallets konsekvenser (1 Mos 3:16-24) Relationen mellan människa och Gud förstördes. Relationen mellan människa och människa förstördes. Relationen mellan människa och skapelsen förstördes. Skapelsen förstördes. ”Kapades av människan” Skapar sammantaget den tillvaro vi har idag. Kallas med rätta onormal! Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

8 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Frågeställningar kring syndafallet Hur kunde syndafallet ske om Gud är allsmäktig? Är det inte orättvist att alla straffas för de första människornas synd? Visste Gud att människan skulle falla och, i så fall, vad var det som gjorde att Gud ändå ansåg det vara värt att skapa? Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

9 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Hur kunde syndafallet ske om Gud är allsmäktig? Gud valde att skapa varelser med frihet och möjlighet att påverka sin framtid. Omöjligt med frihet om inte möjligheten att välja fel ges. ”Kubansk demokratí” Gud avstår från att styra i minsta detalj  människan ansvarig för sina val. Äkta kärlek alltid resultatet av fritt val. Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

10 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Är det inte orättvist att alla straffas för de första människornas synd? Skapades för kärlek och gemenskap. Måste förstå gemenskap för att förstå frågan. Gemenskap: att mina handlingar och mitt sätt att vara påverkar min medmänniska. Lever inte i straff utan i konsekvenser av vad tidigare generationer har gjort. Leder till att vår ”onormala” tillvaro inte är rättvis. Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

11 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Bibelns svar på ondskans problematik Gud skapade världen god (1 Mos 1:31) Det har skett ett uppror i Guds skapelse som gjort tillvaron ”onormal” (1 Mos 3:1-7) Gud har gjort något åt ondskan genom Jesus Kristus och hans död på korset! (Joh 3:16) Det finns ett hopp: Gud kommer en dag att sätta stopp för all ondska. (Upp 21:1-5) Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

12 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
”I ljuset av himlen ter sig det värsta lidande på jorden, en livstid full av den mest ohyggliga tortyr, som inget värre än en natt på ett trist hotell” Teresa av Avila Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

13 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Bibelns svar på ondskans problematik Gud skapade världen god (1 Mos 1:31) Det har skett ett uppror i Guds skapelse som gjort tillvaron ”onormal” (1 Mos 3:1-7) Gud har gjort något åt ondskan genom Jesus Kristus och hans död på korset! (Joh 3:16) Det finns ett hopp: Gud kommer en dag att sätta stopp för all ondska. (Upp 21:1-5) Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?

14 Gudstro och ondskan – kan de förenas ?
Två män diskuterade livets svåra frågor i allmänhet och tron på Guds i synnerhet. Om det finns en Gud, sa en av dem, så ska det bli väldigt intressant att höra hur denne Gud kunde se all ondska, allt lidande, all orättvisa utan att göra något. Jag har sett så mycket ont i den här världen att det verkligen ska bli mig ett nöje att fråga Gud hur han stod ut utan att gripa in. Ja du, svarade den andre, jag kan nog tänka mig att Gud kommer att peka på korset och säga att där gjorde jag upp med ondskan en gång för alla. Sedan kommer han nog att titta dig djupt in i ögon och säga: Men vad jag inte förstår, är hur du kunde leva mitt i all denna ondska utan att göra mer för att motverka den. Hur stod du ut med att ägna så mycket av din tid, din uppmärksamhet och dina resurser till dina egna önskemål när det fanns så mycket lidande i den omgivning? Bevisar ondskan och lidandet att det inte finns någon Gud ?


Ladda ner ppt "Gudstro och ondskan – kan de förenas ?"

Liknande presentationer


Google-annonser