Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HINDUISM - En världsreligion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HINDUISM - En världsreligion."— Presentationens avskrift:

1 HINDUISM - En världsreligion

2 GRUNDFAKTA Är Indiens huvudreligion
Ca 80% är hinduer ( ca 1 miljard indier ) Är en levande och färgstark religion Har månggudatro, dvs man tror på många gudar

3 GUDATRO Olika byar kan ha olika gudar MEN man brukar tala om tre stycken som huvudgudarna: Brahma – skaparguden, gav liv till jordens växter. Har fallit lite i skymundan. Avtecknas ofta med fyra huvuden Vishnu – betraktas som den främste guden. Är vänlig och kärleksfull. Avtecknas med ett märke i pannan format som ett U Shiva – skapare och förgörare. Dyrkas främst av asketer. Symboliserar både det goda och det onda i människan

4 GUDABILDER

5 Vad tror man på? Hinduismen har ingen bestämd lära eller trosbekännelse Tro och riter kan vara väldigt olika i olika delar av landet Gemensamt för alla är dock tron på reinkarnation, dvs själavandringen – återfödelse Allt liv hör samman – växter, människor och djur. Djuren har stort och ska därför behandlas med respekt

6 LIVETS MENING Livets mening enl hinduerna är att slippa leva.
Man tror att man har en atma, dvs en evig själ När någon dör vandrar denna själ in i en kropps som just föds Detta kallas själavandring eller reinakarnation

7 Det finns också världssjäl som kallas Brahman
Denna kraft finns i allt, människor, djur, växter mm Människans själ, atman, är också en del av Brahman men dessa två själar kan inte förenas så länge atman vandrar från kropp till kropp Därför strävar man efter att bli fri från själavandringens kretslopp och slippa födas igen Att uppnå detta kallas moksha = befrielse

8 HUR NÅR MAN MOKSHA? Moksha kan nås på olika sätt.
Dels ska man självklart ha en god moral Man ska inte mörda, stjäla, ljuga mm precis som i andra religioner men hinduismen har även några andra sätt. Yoga Försakelse och asketism

9 KASTSYSTEMET Inom hinduismen finns en social ranking, ett kastsystem.
Från början fanns fyra kaster: Präster, kallas Brahmaner Krigare och köpmän Bönder, köpmän och hantverkare Tjänare och slavar

10 KASTSYSTEMET forts, Enl legenden skapades människorna av guden Brahman. Huvudet = prästerna Armarna = krigarna Låren = Bönderna Fötterna = Tjänarna och slavarna

11 KASTSYSTEMET, forts Man föds in i sitt kast och man kan INTE byta kast under sin livstid. Allt är gudarnas vilja Mellan de olika kasten finns en strikt social gräns, man umgås inte med människor i ett lägre kast Kasten ger människor en bestämd roll i samhället Kastsystemet är förbjudet enl lag sedan 1950

12 KASTSYSTEMET Även om kastsystemet är förbjudet enligt lag är det fortfarande aktivt I storstäderna är gränserna mellan de olika kasterna mer utsuddade medan man håller mer på dem på landsbygden Kasten kan vara både ett tvång och ett hinder för förändringar i det indiska samhället

13 VEM AVGÖR? Det/den som avgör var man hamnar är faktiskt du själv enligt hinduerna Har man levt på rätt sätt kan man klättra på den sociala stegen vid din nästa återfödelse, har man levt dåligt ”åker man ner” Är du fattig har du bara dig själv att skylla

14 ALLT ÄR GUD!!! Enl hinduerna finns gud i allting på jorden - människor, växter och djur Framförallt korna anses som heliga. Man rör inte korna, de får ströva fritt på gator, i städer mm Hinduernas heliga skrift är Vedaböckerna ( ca 3500 – 2400 år gamla )

15 HUR PÅVERKAS INDIEN? Hur tror DU att man ser att Indien påverkas av religionen i det alldagliga livet??


Ladda ner ppt "HINDUISM - En världsreligion."

Liknande presentationer


Google-annonser