Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhism Buddhismen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhism Buddhismen."— Presentationens avskrift:

1 Buddhism Buddhismen

2 Buddhism Vs. Hinduism Likheter/ skillnader
Buddha växte upp som hindu i Indien. Men han protesterade mot kastväsendet (kastsystemet). Han menade att alla människor var lika värda. De skulle inte rangordnas i kast. Buddha trodde inte på de hinduiska gudarna.

3 Karman Hinduismen: Inom hinduismen tror man att det är själen som återföds i en bättre eller sämre skepnad. Buddhismen: Inom buddhismen tror man att det är karman som återföds. När en människa dör delas de psykiska delarna i människan upp i de beståndsdelar som de en gång skapades av. Beroende på människans karma återförenas sedan delarna i nya kombinationer som bildar en helt ny människa. Den nya varelsen får ta konsekvenserna av mina handlingar. Är min karma god- föds den nya varelsen till en bättre tillvaro.

4 Fem varelser i Samsara- eviga kretsloppet
Människan kan återfödas till : Helvetesvarelse Djur Ande Människa Gud Dessa livsformer är inte slutmål utan genomgångsstadier. Slutmålet är att gå in i nirvana och inte födas på nytt.

5 Några likheter Tron på reinkarnation (återfödelse i någon form)
Samsara – Det eviga kretsloppet De båda religionerna har sitt ursprung från Indien I de båda religionerna finns det tempel. Man får inte döda levande varelser.

6 Huvudinriktningar inriktningar inom Buddhismen
Theravadabudismen ”Theravada” = de äldstes lära Den ursprungliga buddhistiska läran. Helt dominerande religionen i Sri Lanka, Burma och Thailand.

7 Tipitaka - De tre korgarna
Theravadabuddhismens många heliga skrifter kallas tillsammans för Tipitaka, de tre korgarna. De tre korgarna är: 1. Vinaya – pitaka: Rättesnörets korg, de regler som munkarna ska följa. 2. Sutta- pitaka: Lärotalens korg, predikningar av Buddha och framstående munkar. Här presenteras läran. 3. Abhidhamma- pitaka: ”ännu mer lära”. Innehåller filosofiska resonemang. Skrivna av lärda munkar.

8 Gudar och riter Gudar har ingen roll i människans liv
Lekmannen lever i vardagens bekymmer, behöver stöd och hjälp. I theravadaländer en rik gudavärld och många riter. I det buddhistiska templet

9 Mahayanabuddhismen ”Mahayana” = den stora farkosten
Talar mer till känslorna och har ett rikare gudstjänstliv Kina, Korea, Japan och Vietnam. Liknande skriftsamling som Theravada men även en stor mängd egna texter om, bland annat, berättelser om olika buddhor och bodhisattvor.

10 Buddhor och Bodhisattvor
Var Buddha en vanlig människa? Himmelska Buddhor- Amithaba – den främste Bodhisattvor – människa av medlidande för andra.

11 Den stora farkosten Erbjuder sina anhängare flera olika sätt att nå befrielse från återfödelse i vår värld. Självtuktens väg Trons väg

12 Tibetansk Buddhism – Lamaism


Ladda ner ppt "Buddhism Buddhismen."

Liknande presentationer


Google-annonser