Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BUDDHISMEN 1) Hinayana (Theravada,”lilla vagnen”) 200-t f Kr

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BUDDHISMEN 1) Hinayana (Theravada,”lilla vagnen”) 200-t f Kr"— Presentationens avskrift:

1 BUDDHISMEN 1) Hinayana (Theravada,”lilla vagnen”) 200-t f Kr
läran om Buddhas två kroppar (fysisk och andlig) Buddha respekteras som historisk person, ej som gud endast munkarna kan uppnå upplysning 2) Mahayana (”stora vagnen”) 100 f Kr trekroppsläran och bodhisattva-läran tillkomsten av sutror 3) Vayrajana (”diamantvagnen”) 500-t e Kr utökning av antalet buddhakroppar(ex Adi-Buddha) grunden till vayrajana är tantrismen inom vilken mantra, shakti (kvinnlig kraft) och extasframkallande medel är centrala 4) Lamaismen 600-t e Kr tibetansk buddhism förening av mahayana och vajrayana fjärde största världsreligionen lösgör sig från hinduismen 500 f Kr 360 milj. buddhister Utbredning: Sri Lanka och Sydostasien Kina, Korea, Vietnam, Japan Tibet och Mongoliet

2 Uppkomst Indien Siddharta Gautama 500-t f.Kr, Varanasi
hinduisk bakgrund utvecklas och sprids på olika sätt i Asien (se riktningarna) Siddharta Gautama legender kring födelsen lyxliv i palats flykten och synen av en gammal,en sjuk, en döende och en munk asketiskt liv Upplysningen och den åttafaldiga medelvägen

3 Läran Gudsuppfattning Heliga skrifter
ateistiska, monoteistiska och polyteistiska riktningar lära om an-atta, skandhas, återfödelse, karma Buddhas 4 ädla sanningar Heliga skrifter kanon = Tipitaka (”de tre korgarna”, 400-t e Kr) Vinaya-pitaka Sutta-pitaka Abhidhamma-pitaka Sutra-skrifter (Mahayana)

4 Kult och livsstil ceremonierna varierar beroende på inriktning
allt från stillsam meditation till högljudd recitation fromma gärningar: skänka mat, kläder åt kringvandrande munkar; samlar karma byggandet av mandala = shematisk bild av kosmos klostren viktig funktion – Se novisernas löften: bekännelse till buddhismens ”tre juveler”, dvs ”Jag tar min tillflykt till... 1) Buddha, 2) Dharma och 3) Sangha inga ritualer för födelse, bröllop och (begravning) Buddhas födelse- och dödsdag samt nyårsdagen firas

5 Centrala begrepp 1) dharma 2) sangha 3) pagod 4) arhat 5) skandhas
6) sutras 7) bhakti 8) bodhisattva 9) Dalai Lama 10) dhammapada 11) lotusblomma 12) Nirvana 13) Mudras

6 Uppgifter 1) Varför kan buddhismen kallas för en ateistisk religion?
2) Hur syns livstörsten i ditt eget liv? 3) Vilka positiva erfarenheter kan meditation föra med sig?

7

8

9

10 4 ädla sanningarna Allt liv är lidande (dukkha)
Lidandet beror på livstörsten Lidandet upphör när livstörsten släcks Livstörsten släcks på den 8-faldiga medelvägen * rätt åskådning, rätt beslut, rätt gärning, rätt strävan, rätt tänkande, rätt meditation, rätt benämning, rätt liv

11 Siddhartas födelse Siddharta Gautamas mor, Maha Maya, ser i en dröm, hur en vit elefant från himmelen sänker sig ner över henne. Drömtydarna anser visionen vara ett uttryck för hur den heliga ande på ett lyckobringande sätt sänker sig ned i livmodern. I maj föds Siddharta ur furstinnans sida. Grannländernas konungar kommer för att buga sig inför henne och för att hämta gåvor åt den nyfödde prinsen. Vid födelseögonblicket inträffar många naturfenomen, bl a jordbävningar, frukter mogna, allt som allt 32 under. Även en stjärna visar sig för att hylla prinsen, åt vilken man gör ett horoskop. Detta förutspår att pojken antingen kommer att bli en världshärskare eller en stor frälsarbuddha.

12 Centrala begrepp 1) Buddhas lära 2) församlingen
3) tempelliknande byggnad där reliker av Buddha bevaras (kultplats) 4) ”helighet” som kan uppnås och återfödelsen upphör 5) tillvarons beståndsdelar som ständigt förändras (kroppen, varseblivningarna, känslorna, anlag och drifter och medvetandet) 6) skrifter inom Mahayana 7) dyrkan av Buddha 8) ”upplysningsvarelse”; tanken att en helig man eller kvinna som nått upplysning väljer att leva som människa på jorden för att hjälpa andra 9) Tibetanernas ledare i exil 10) äldsta buddhistiska texten 11) symbol för buddhismen, bloimman har sina rötter i dyn men blommar i skyn; Jfr Buddhas lära och upplysningen 12) Tillvarons utslocknande

13 Läran Buddha accepterade att det sker återfödelse genom många liv (samsara) som är beroende av karma (lagen om orsak och verkan) MEN ingen själ (atman) återföds därför att ingenting är permanent. Se skandhas (tillvarons beståndsdelar) Döden innebär en ny kombinationsform, som människa eller djur

14 Kult och livsstil Målet med meditation är att inse att allt detta (skandhas) är anatta (icke-jag) och således bli befriad (tillvarons utslocknande:Nirvana) Mandala tar månader att göra och själva ritualen utförs under flera dagar. Ceremonin avslutas med att mandalan förstörs; påminner om ”alla tings obeständighet”

15 Novisen får ej: döda stjäla ha sex ljuga använda rusdrycker
äta under vissa tider dansa eller sjunga smycka sig sova i en bädd hantera pengar

16 Fördjupning 1) Buddhismen olika riktningar
2)  Huvuddragen i Siddharta Gautamas liv 3)  Lidandets problematik inom buddhismen 4) Buddhismen - en religion utan Gud? 5)  Dalai Lama som andlig ledare

17

18

19 Lotusblomma


Ladda ner ppt "BUDDHISMEN 1) Hinayana (Theravada,”lilla vagnen”) 200-t f Kr"

Liknande presentationer


Google-annonser