Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhismen 101 Kort sammanfattning.  560 FVT föddes en hinduisk prins vid namn Siddharta Gautama  Hans mor dog när han var sju år gammal  Han gifte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhismen 101 Kort sammanfattning.  560 FVT föddes en hinduisk prins vid namn Siddharta Gautama  Hans mor dog när han var sju år gammal  Han gifte."— Presentationens avskrift:

1 Buddhismen 101 Kort sammanfattning

2  560 FVT föddes en hinduisk prins vid namn Siddharta Gautama  Hans mor dog när han var sju år gammal  Han gifte sig och skaffade barn, levde ett skyddat och rikt liv, tills han en dag kommer i kontakt med åldrande, lidande och död. Historia

3  Han sökte då svaret på frågan om livet och reste ut i världen. Han började med att fråga visa män, för att sedan leva som asket. I Bodh Gaya satte han sig och mediterade under ett fikonträd, för att få svar på livets frågor, en ond demon störde honom, men han stod fast i sitt beslut. Livets gåta

4  Han fann efter 49 dagar svaret på varför människor lider, livstörsten och människans vilja att alltid vilja ha mer var problemet. Han var nu upplyst (Buddha), men han satt ändå kvar och mediterade. Blir Buddha

5  Han bestämmer sig för att hans vänner ska bli hans lärjungar och att de ska hjälpa honom sprida budskapet. Han predikade bland annat i Benares, för att sedan fortsätta att sprida sitt budskap till människorna i 45 år. Predikan i Benares

6  Människans möjlighet att slippa lidandet var den gyllene medelvägen, vilket också hans moster hjälpte honom att predika om.  Människan skulle varken ha för mycket eller för lite, ej heller eftersträva det. Den gyllene medelvägen

7  Vid 80 års ålder dog han  Hans kropp brändes och delades upp bland lärjungarna  Askan placerades i de stupor (heliga byggnader) som byggdes  Buddhas lära spreds vidare bland efterföljarna innan de skrevs ner flera hundra år efter hans död Buddha dör

8  200 FVT levde en indisk kung som hette Ashoka  Ville sprida Buddhas lära över riket  Skrifterna innehöll budskap om vänlighet, rättvisa, tolerans, människovärde och hur man strävade efter ett högre liv  Bodh Gaya – det första templet byggdes  Buddhismen spreds över Ostasien Kung Ashoka

9  Tripitaka – tre korgarna  1. förklarar hur munkar ska leva  2. den buddhistiska läran, buddhas predikningar och berättelser om honom  3. tolkningar och mer filosofisk  Dhammapada, del av korg två, 423 verser, livet, nå nirvana Skrifterna

10  Samsara – det eviga kretsloppet  Karma – samlade livsgärningarna  Buddha – egna idéer om livet, människan och världen  Den gyllene medelvägen – varken lyx eller fattigdom  Nirvana – slutmålet för en buddhist, kan vara friheten från begäret eller motsvarande himmel, beroende på vilken typ av buddhism man utövar Läran

11  1. Allt är lidande  2. Lidandet beror på begäret/livstörsten  3. Finns en väg ut ur lidandet, det är att släcka begäret /livstörsten  4. Vägen ut ur lidandet är den åttafaldiga vägen Fyra ädla sanningarna

12  Rätt insikt  Sinnelag  Tal  Handlande  Yrke  Strävan  Medvetenhet  Meditation Den åttafaldiga vägen

13  Munk - munklivet innefattar regler och rutiner som ska följas i Buddhas fotspår, kan sträcka sig över lång tid, men det avgörs av personen själv  Människan – skapar sitt eget liv och karma påverkar människan i hennes liv redan nu, inte bara inför återfödseln – själen och människan förändras under livet och man är inte samma under hela livet  Världen – är föränderlig och består av små delar som alltid är i rörelse  Gud – Buddha ansåg inte att gud finns, men grupper inom buddhismen dyrkar honom som gud Läran 2

14  Theravada – Hinayana – den lilla vagnen – varje människa tar sig till nirvana – rätt meditation, rätt liv, rätt kunskap etc  Mahayana – den stora vagnen – man kan få hjälp att nå nirvana, Buddha kan anses vara gud, Boddhisattvor kan hjälpa människor att nå nirvana, som kan motsvaras av paradiset  Lamaismen – Vahayana – Dalai Lama bär en odödlig själ som vandrar vidare – folklig form av buddhism Riktningar

15  Varje människa har sin egen väg  Respekt för andras vägar  Fem vardagliga regler Vardag och högtid

16  1. Döda inte  2. Stjäl inte  3. Var inte otrogen  4. Tala inte osanning  5. Använd inte rusdrycker Fem moralreglerna

17  Oerhört viktigt  Koncentrera sig och lyssna på sitt inre  Bromsa upp i tillvaron  Vända ont till gott  Arbeta med sina svagheter Meditation

18  En troende/grupp söker stöd hos Buddha eller hos en Boddhisattva för att följa den åttafaldiga vägen  Ber, tänder rökelse och sätter blommor framför bilder på Buddha eller en Boddhisattva  Pujadag Puja

19  Vesak – Buddhas dag  Gunia – den heliga månaden  Ljusfesten Högtider

20  Följer Buddhas lära  Den som ärligt uttalar trosbekännelsen offentligt är buddhist  Tillflyktsformeln Buddhist?

21  Förekommer för  Födelse  Giftermål  Död Särskilda ceremonier


Ladda ner ppt "Buddhismen 101 Kort sammanfattning.  560 FVT föddes en hinduisk prins vid namn Siddharta Gautama  Hans mor dog när han var sju år gammal  Han gifte."

Liknande presentationer


Google-annonser