Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhismen 101 Kort sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhismen 101 Kort sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 Buddhismen 101 Kort sammanfattning

2 Historia 560 FVT föddes en hinduisk prins vid namn Siddharta Gautama
Hans mor dog när han var sju år gammal Han gifte sig och skaffade barn, levde ett skyddat och rikt liv, tills han en dag kommer i kontakt med åldrande, lidande och död.

3 Livets gåta Han sökte då svaret på frågan om livet och reste ut i världen. Han började med att fråga visa män, för att sedan leva som asket. I Bodh Gaya satte han sig och mediterade under ett fikonträd, för att få svar på livets frågor, en ond demon störde honom, men han stod fast i sitt beslut.

4 Blir Buddha Han fann efter 49 dagar svaret på varför människor lider, livstörsten och människans vilja att alltid vilja ha mer var problemet. Han var nu upplyst (Buddha), men han satt ändå kvar och mediterade.

5 Predikan i Benares Han bestämmer sig för att hans vänner ska bli hans lärjungar och att de ska hjälpa honom sprida budskapet. Han predikade bland annat i Benares, för att sedan fortsätta att sprida sitt budskap till människorna i 45 år.

6 Den gyllene medelvägen
Människans möjlighet att slippa lidandet var den gyllene medelvägen, vilket också hans moster hjälpte honom att predika om. Människan skulle varken ha för mycket eller för lite, ej heller eftersträva det.

7 Buddha dör Vid 80 års ålder dog han
Hans kropp brändes och delades upp bland lärjungarna Askan placerades i de stupor (heliga byggnader) som byggdes Buddhas lära spreds vidare bland efterföljarna innan de skrevs ner flera hundra år efter hans död

8 Kung Ashoka 200 FVT levde en indisk kung som hette Ashoka
Ville sprida Buddhas lära över riket Skrifterna innehöll budskap om vänlighet, rättvisa, tolerans, människovärde och hur man strävade efter ett högre liv Bodh Gaya – det första templet byggdes Buddhismen spreds över Ostasien

9 Skrifterna Tripitaka – tre korgarna 1. förklarar hur munkar ska leva
2. den buddhistiska läran, buddhas predikningar och berättelser om honom 3. tolkningar och mer filosofisk Dhammapada, del av korg två, 423 verser, livet, nå nirvana

10 Läran Samsara – det eviga kretsloppet Karma – samlade livsgärningarna
Buddha – egna idéer om livet, människan och världen Den gyllene medelvägen – varken lyx eller fattigdom Nirvana – slutmålet för en buddhist, kan vara friheten från begäret eller motsvarande himmel, beroende på vilken typ av buddhism man utövar

11 Fyra ädla sanningarna 1. Allt är lidande
2. Lidandet beror på begäret/livstörsten 3. Finns en väg ut ur lidandet, det är att släcka begäret /livstörsten 4. Vägen ut ur lidandet är den åttafaldiga vägen

12 Den åttafaldiga vägen Rätt insikt Sinnelag Tal Handlande Yrke Strävan
Medvetenhet Meditation

13 Läran 2 Munk - munklivet innefattar regler och rutiner som ska följas i Buddhas fotspår, kan sträcka sig över lång tid, men det avgörs av personen själv Människan – skapar sitt eget liv och karma påverkar människan i hennes liv redan nu, inte bara inför återfödseln – själen och människan förändras under livet och man är inte samma under hela livet Världen – är föränderlig och består av små delar som alltid är i rörelse Gud – Buddha ansåg inte att gud finns, men grupper inom buddhismen dyrkar honom som gud

14 Riktningar Theravada – Hinayana – den lilla vagnen – varje människa tar sig till nirvana – rätt meditation, rätt liv, rätt kunskap etc Mahayana – den stora vagnen – man kan få hjälp att nå nirvana, Buddha kan anses vara gud, Boddhisattvor kan hjälpa människor att nå nirvana, som kan motsvaras av paradiset Lamaismen – Vahayana – Dalai Lama bär en odödlig själ som vandrar vidare – folklig form av buddhism

15 Vardag och högtid Varje människa har sin egen väg
Respekt för andras vägar Fem vardagliga regler

16 Fem moralreglerna 1. Döda inte 2. Stjäl inte 3. Var inte otrogen
4. Tala inte osanning 5. Använd inte rusdrycker

17 Meditation Oerhört viktigt Koncentrera sig och lyssna på sitt inre
Bromsa upp i tillvaron Vända ont till gott Arbeta med sina svagheter

18 Puja En troende/grupp söker stöd hos Buddha eller hos en Boddhisattva för att följa den åttafaldiga vägen Ber, tänder rökelse och sätter blommor framför bilder på Buddha eller en Boddhisattva Pujadag

19 Högtider Vesak – Buddhas dag Gunia – den heliga månaden Ljusfesten

20 Buddhist? Följer Buddhas lära
Den som ärligt uttalar trosbekännelsen offentligt är buddhist Tillflyktsformeln

21 Särskilda ceremonier Förekommer för Födelse Giftermål Död


Ladda ner ppt "Buddhismen 101 Kort sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser