Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddism och hinduism Religioner i öst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddism och hinduism Religioner i öst."— Presentationens avskrift:

1 Buddism och hinduism Religioner i öst

2 Hinduismens början… Den religiösa tron i Indien är uråldrig, vi vet inte hur gammal den är. Människor som funnits på den indiskahalvön har tillsmmans genom årtusende format hinduismen. Omkring 3000 f.Kr. fanns ett folk vid floden Indus, induskulturen. Från den kulturen har man hittat stentavlor med skrifter men inte lyckats tyda vad det står. Från ca 1700-talet f.Kr. kom ett folk som kallas för arier in i landet. De tog över och hade med sig andra gudar, deras tro blandades med indiernas. Ariernas språk kallas sanskrit. Från ca 1000 f.Kr. växer tron fram om att allt har en har en själ. Den kallades världssjälen.

3 Heliga skrifter Vedaböckerna är de äldsta skrifterna. Präster började tidigt sjunga dessa texter som sedan skrevs ner i fyra böcker på 1200-talet f.Kr. Veda betyder kunskap. Sångerna sjöngs för att hedra gudarna. På 300-talet f.Kr. kom Bhagavadgita som handlar om att sjunga till Krishnas ära, att älska Krishna

4 Hinduism Hinduismen är störst i Indien, 80% av invånarna är hinduer.
I motsats till andra religioner som judendom, kristendom, islam och buddismen så har hinduismen ingen grundare. Vilka grundare har de andra religionerna? Varför har hinduismen ingen grundare tror du?

5 Hinduismen har heller ingen speciell dag eller ledare som skall förmedla denna tro. Denna religion handlar mer om kultur, en blandning av alla människor som finns eller har funnits på den Indiska halvön. Den kan ses som en tolerant religion eftersom du kan välja hur och på vilken gud du vill tro. Hindu betyder på det persiska språket indier. Traditionerna och tron genomsyrar varje dag för en hindu, religionen blir ett sätta att leva.

6 ”Liksom en guldsmed använder sig av material från gamla och slitna guldföremål och sedan hamrar en ny form av dem, så skapar sig också själen, sedan den skakat av sig kroppen, en annan gestalt.” Indiskt ordspråk

7 Själavandring Tänk dig att din själ kunde återfödas den dag du dör. Allt det du gjort i ditt förra liv skulle påverka ditt nya liv. Alla dina handlingar, bra som dåliga följer med och formar dig. Hur skulle ditt nästa liv se ut om detta vore sant? Vad betyder ordspråket? Kroppen återföds inte utan det är atman, själen, som återföds. Din karma bestämmer sedan hur ditt nya liv blir.

8 Kretsloppet som själavandringen innebär kallas samsara.
En hindu vill hela tiden leva så pass bra att de hela tiden återföds till något bättre…..men vad är då meningen med livet? …jo, en hindus högsta önskan är att inte återfödas, att slippa det. De vill tillslut att deras atma skall återförenas med Brahman som enligt hinuisk tro finns överallt. Denna befrielse från återfödelse kallas moksha.

9 Diskussion i grupp Fundera på det som vi har gått igenom. Du skall nu tillsammans med en grupp diskutera innehållet innan vi går vidare. Välj en sekreterare i gruppen, skriv allas namn på ett papper. Sekreterarens uppgift blir att skriva ner det viktigaste ni kommer fram till och intressanta tankar. Frågorna är till för att hjälpa er på vägen men ni får såklart diskutera helt fritt också. Vad tycker du om hinduismen så här långt? Vad skiljer denna religion från andra religioner som du lärt dig om? Finns det nackdelar med denna religion? Finns det fördelar? Varför finns det ingen början eller viktig person inom hinduismen, typ Jesus eller Muhammed?

10 Kastsystemet Vi läser tillsammans om kastsystemet i boken om hur människor delas in i olika grupper. Fundera över om det funnits andra indelningar i den europeiska historien eller om vi fortfarande delar in människor i olika grupper idag.

11 Hur når en hindu moksha? För att en hindu skall slippa återfödelse finns det vägar eller regler som han eller hon kan följa. Kunskapens väg Arbetets väg (Leva på rätt sätt) Kärlekens väg (Dyrka gudar, tillbedjan) Det är svårt att hinna med att leva efter alla dessa vägar idag, man ska hinna med arbete och familj också. Därför har kärlekens väg eller bahkti blivit den mest populära.

12 Gud och gudar Det finns tiotusentals gudar inom hinduismen. En del gudar dyrkas av alla medan andra dyrkas av ett fåtal. Alla gudar är dock en del av Brahman, den gudomliga kraften som finns i naturen och alla levande varelser. Detta innebär att hinduism både är en polyteistisk och en monoteistisk tro. Två viktiga gudar är: Vishnu (Skyddar världen och visar sig i tio olika gestalter s k avatarer, t ex Rama och Krishna.) Shiva (Dödens och livets gud.)

13 Gudarna kan dyrkas i tempel eller i hemmet

14 Vardag och högtid Nyåret är en stor högtid men firas inte samtidigt av alla. Högtiderna skiljer sig mycket ifrån varandra eftersom alla inte dyrkar samma gudar. Äktenskapet är för det mesta bestämt av föräldrarna. Det är inte många som gifter sig för kärlekens skull. Två släkter knyts ihop och då måste allt stämma. Vid dödsfall så kremeras kropparna och askan sprid i vatten, i någon flod. Vattnet är heligt för hinduer.

15 Varför är kon helig inom hinduismen?
Om en människa endast äger några kor så kan hon överleva av det som kon kan ge. Mjölk, yoghurt, smör eller grädde. Respekten för kon visar även hinduers respekt för alla levande varelser.

16 Varför bär många hinduer ett runt märke i pannan?
Märket har en religiös betydelse, ett tecken på att man är hindu. Den religiösa symbolen står för det tredje ögat. En hindu ska med det kunna se det som våra vanliga ögon inte kan se, den djupare meningen med livet.

17 Vad är en guru? En guru är en lärare. Den kan berätta om de heliga skrifterna, gurun kan även hjälpa till med att berätta om hur en hindu skall leva livet.

18 Buddhism Religionen utan Gud

19 Buddha hette från början Siddharta och var en pojke som levde i en skyddad värld. Hans mor hade dött när han föddes och därför ville hans far skydda honom från allt lidande. Så varje gång Siddharta gick utanför sitt palats, familjen var välbärgad, såg hans far till att alla som var fattiga, sjuka eller lidande togs bort ifrån gatorna. Men en dag i vuxen ålder fick Siddharta se en vithårig man, en gammal man och en död man. Nu började Siddharta fundera över meningen med livet. Siddhartas far var kung i Nepal ca 500 år f.Kr.

20 Siddharta Buddha Liv i lyx leder till en känsla av meningslöshet…..Eller? ”Du måste leva ett liv i fattigdom om du vill finna den rätta vägen till befrielse från allt lidande” Siddharta träffade en dag en klok man som sa detta till honom. Siddharta blev påverkad och lämnade livet i lyx för att leva som askes, en typ av andlig träning som innebär att man fastar för att finna inre koncentration. Han plågade sig själv nästan till döds men fann inte inre frid.

21 En dag kom han till en flod, där satte han sig ner för att meditera
En dag kom han till en flod, där satte han sig ner för att meditera. Då plötsligt förstod han att orsaken till lidandet var livstörsten, längtan efter att ständigt leva ett bra liv. Uppgift Hur tänker du kring livstörsten? Är det stressande? Skriv nu en kort reflektionstext om denna fråga, hur tänker du? Du har 15 min på dig. Siddharta blev nu upplyst, han förstod att det fanns ett sätt att finna meningen med livet. Det fanns en medelväg. Det som Buddha hade varit med om blev till Buddhas Benares-predikan. Han berättade om sina upplevelser och tankar. Fem män lyssnade på Buddha och det blev bara fler och fler som började lyssna. De vandrade sedan tillsammans som tiggarmunkar.

22 Livstörsten är orsaken till lidandet.
Buddhas lära Allt i livet leder till lidande, att födas, att leva och åldras är ett enda stort lidande. Livstörsten är orsaken till lidandet. Det går att göra sig fri från detta lidande genom att sluta sträva efter finare saker hela tiden. Det enda sättet att utplåna denna livstörst är att följa den åttafaldiga vägen.

23 Den åttafaldiga vägen innebär:
Rätt kunskap, försök förstå de fyra ädla sanningarna Rätt tanke, tankarna ska vara fria från ondska Rätt tal, tala sanning Rätt handling, skada inte andra människor Rätt levnadssätt, lev så att du förstår meningen med livet Rätt strävan, sträva efter att göra gott Rätt uppmärksamhet, lev i nuet Rätt meditation

24 Det är svårt för vanliga människor att följa denna väg
Det är svårt för vanliga människor att följa denna väg. Därför finns det andra regler som är enklare och till för alla som: du ska inte döda, stjäla, missbruka sex, använda droger eller ljuga. Bara munkar och nunnor måste försöka följa den åttafaldiga vägen.

25 Karma Eftersom Buddha föddes som hindu så finns det en tanke om återfödelse även inom buddhismen. Denna företeelse kallas karma. Om du i ditt liv gjort goda handlingar kommer det att gynna dig i nästa liv. Man kan även i denna religion slippa återfödelse. Detta kallas nirvana. Genom att följa den åttafaldiga vägen når du detta tillstånd utan begär eller lidande. Motsatsen till livet helt enkelt.

26 Två tolkningar Mahayana tolkningen menar att alla kan uppnå nirvana. Theravada tolkningen innebär att det bara är munkar som kan nå nirvana. Skrifter På 200- och 100-talet f Kr började lärljungar skriva ner Buddhas predikningar och berättelser om hans liv. De skrev även ner regler för hur munkar och nunnor skulle leva. Dessa texter finns i två skrifter Tipitaka och Dhammapada.

27 Vardag och högtid Meditation är viktigt för buddhister, det är ett sätt att komma i kontakt med sitt inre. Puja är en högtid som inträffar när en eller flera söker sig till Buddha eller ber en boddhisattva om hjälp med att följa den åttafaldiga vägen. Puja kan hållas hemma eller i ett tempel och inträffar en gång i veckan, men är viktigast vid fullmåne. Tideräkningen räknas från det att Buddha nådde nirvana, år 2000 var år 2544 för buddhisterna. När en buddhist dör bränns deras kropp på bål. De kan även sin sista tid i livet få bo med munkar eller nunnor som spelar en stor roll vid en människas bortgång.

28 Bra att veta… Lamaism är den form av buddhism som finns i Tibet och de har en högre ledare som kallas Dalai Lama. Askes är en form av andlig träning där man fastar för att uppnå inre koncentration. Detta är en företeelse som även förekommer i de stora världsreligionerna. Zenbuddhismen är vanligt i Europa och USA, denna form har sitt ursprung i den japanska formen av buddhism. Zen betyder meditation.

29 Tibetansk buddhism Det är en blandning av olika inriktningar av buddhism och här finns det en andlig ledare som kallas Dalai Lama. När en Dalai Lama dör måste man finna en ny och det gör man genom att söka en ny pojke. Det kan ta flera år. Den här personen bär på en gudomlig själ. Dalai Lama arbetar politiskt och fick Nobels fredspris 1989 för sitt fredliga arbete mot Kina när de invaderade Tibet i slutet av 1950-talet


Ladda ner ppt "Buddism och hinduism Religioner i öst."

Liknande presentationer


Google-annonser