Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhismen Stillhetens tro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhismen Stillhetens tro."— Presentationens avskrift:

1 Buddhismen Stillhetens tro

2 Buddhister i världen Grundades av Buddha för ca 2500 år sedan
Cirka 300 miljoner människor i världen är buddhister Buddhismen är störst i Thailand och på Sri lanka men den är även stor i Kina, Japan, Korea och Vietnam. Det Finns cirka 15000 buddhister i Sverige

3 Några fakta Enligt Buddha finns inga gudar som kan hjälpa människorna. Därför är det ingen mening att offra och be till gudar. Var och en ska finna sin väg och söka frid och stillhet inom sig själva. Eftersom buddhister inte tror på gudar menar många att det inte är en religion utan mer av en livsfilosofi. Många människor runt om i världen gillar Buddhas lära.

4 Några fakta Buddha ses inte som en gud, han ses som klokaste människa som levt. Buddha sa bland annat: Varje människa ska lita på sin egen kraft och utveckla sig själv. Buddha trodde på reinkarnation, själavandring precis som hinduerna. Människorna ska vara fredliga och kärleksfulla mot varandra.

5 Varför inte hinduist? Buddha växte upp som hindu i Indien.
Men han protesterade mot kastväsendet. Han menade att alla människor var lika värda. De skulle inte rangordnas i kast. Han trodde inte heller på de hinduiska gudarna. Buddha menade att våld och krig alltid är fel. I vissa sammanhang är det ok för en hindu.

6 Buddha växte upp i en hinduisk tradition,
vissa hinduiska tankar tog han med sig och andra avvisade han. Han tog med sig: Samsara- Evigt kretslopp Karma- resultatet av livets gärningar Buddha avvisade : Brahman- gudomliga verkligheten Gudarna – Buddha var ateist. Kastsystem

7 Karma Karma den moraliska världsordningen
Varje handling skapar den karma som formar livet Bra eller dåliga handlingar får konsekvenser Om du stjäl- dålig konsekvens Om du visar medlidande- ger det gott tillbaka Karman bestämmer återfödelsen

8 Fem varelser i samsara- eviga kretsloppet
Människan kan återfödas till : Helvetesvarelse Djur Ande Människa Gud Dessa livsformer är inte slutmål utan genomgångsstadier. Slutmålet är att gå in i nirvana och inte födas på nytt.

9 Frågor del 1 Vem grundade Buddhismen? Ungefär när grundades den?
Vart i världen är Buddhismen stor? Hur många buddhister finns i världen? Hur såg Buddha på gudar? Vad vilka skillnader och likheter kan du se mellan hinduism och buddhism?

10 Att leva som buddhist Det är vanligt att pojkar bor i kloster under en tid. Munkar är mycket respekterade. En munk ska hjälpa människor på alla sätt. En buddhist får inte döda, stjäla eller ljuga. En buddhist får inte använda alkohol eller droger, de får inte heller vara otrogna. En buddhist besöker tempel. Där hålls inga gudstjänster. Människor går dit när det passar dem och lägger fram en vacker blomma och tänder lite rökelse.

11 Levnadsregler för vanliga buddhister
En lekman bör undvika: Att döda eller skada något levande Att stjäla Att utöva otillåten sex (utanför äktenskapet) Att ljuga Att inta rusdryck och droger

12 Att leva som buddhistisk munk
De får inte äta efter klockan 12 på dagen De får inte dansa eller lyssna på musik De får inte ha på sig smycken De får inte ta emot silver, guld eller pengar En munk äger nästan ingenting De får åka grattis med bussar De får mat av andra buddhister

13 Buddhas Liv Siddharta Gautama var en prins i Indien för 2500 år sedan
Han levde i lyxliv men fick inte lämna palatset. En dag smög han ut. Vad såg han? Ålderdom, sjukdom, död- lidande Är döden målet? Han tyckte att allt verkade meningslöst

14 Buddhas liv Han flydde palatset och från sin fru och barn för att söka efter sanning och meningen med livet. Han gjorde som hinduiska heliga män. Plågade och späkte sin kropp och åt ett riskorn om dan. Men han fann inte sanningen Han valde en annan väg. Han skötte sin kropp. Blev frisk och stark. Han mediterade och bestämde sig för att inte resa sig förrän han fann svaret-> Plötsligt såg han ljuset. Han hade funnit sanningen om livet och döden. Nu blev han Buddha- den upplyste - Jämför med Jesus, Mohammed.

15 Vilken sanning fann han?
Det finns inge gudar som kan hjälpa dig. Det finns heller ingen världssjäl. Du måste hjälpa dig själv. Livet är plåga och lidande. Människans mål är därför att slippa födas igen. Då når hon Nirvana, den stora friheten. Vägen till nirvana måste du finna själv. Möt livet med öppna ögon och rak rygg. Meditera och sök sanningen. Då kan du nå harmoni och befrielse.

16 Kort och gott - Målet inom buddhismen
Nå nirvana(den stora friheten)- slippa återfödelse Vägen dit måste människan nå själv Når målet genom att: Leva rätt Meditera Söka instinkt och vishet inom sig själv

17 Frågor del 2 Hur skall man leva som en god buddhist (ej munk)?
Vad var det Buddha upptäckte när han smög ut från palatset? Vad är målet för en Buddhist? Hur skall du nå målet? Varför vill man inte återfödas? Vad är nirvana?

18 De tre juvelerna Jag tar min tillflykt till Buddha
Jag tar min tillflykt till läran (dharma) Jag tar min tillflykt till församlingen (sangha)

19 De fyra ädla sanningarna
Allt leder till otillfredsställelse – Dukkha= lidande Orsaken är begäret Släck begäret Den åttafaldiga vägen

20 Den åttafaldiga vägen Den enda vägen till Nirvana Rätt kunskap
Rätt sinnelag Rätt tal Rätt handlande Rätt liv Rätt strävan Rätt vaksamhet Rätt meditation

21 10 guds bud enligt Bibeln Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Visa aktning för din far och din mor. Du skall inte dräpa. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte vittna falskt mot din nästa. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

22 Begrepp Samsara – det eviga kretsloppet
Karma- gärningarna och deras resultat Dharma- läran Dharmas – de beståndsdelar människan och världen består av. Nirvana – Den eviga friheten

23 Uppgifter Vad är den åttafaldiga vägen?
Jämför den åttafaldiga vägens livsregler med bibelns tio budord. Likheter? Olikheter? Vad anser du om Buddhas lära?

24 Riktningar Theravada Mahayana Bodhisattva
Tibetansk buddhism( Lamaismen) Dalai Lama Zenbuddhism Buddhister i Sverige


Ladda ner ppt "Buddhismen Stillhetens tro."

Liknande presentationer


Google-annonser