Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhismen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhismen"— Presentationens avskrift:

1 Buddhismen Grundad av Siddharta Gautama Ca 2500 år sedan (500 f Kr) Bygger på hinduismen Siddharta fick namnet Buddha, den upplyste Gorakhpur

2 Buddhismen Siddharta var en indisk prins Han skulle skyddas från verkligheten pga en spådom vid hans födsel…

3 Buddhismen Först när Siddharta var vuxen och gift fick han se verkligheten. Han såg i tur och ordning: en åldring en sjukling ett lik en tiggarmunk

4 Buddhismen Siddharta/Buddha försökte nu hitta meningen med livet… och kom fram till: Lyxlivet i palatset? Ett liv som asket? Medelvägen mellan ytterligheterna, den Gyllene medelvägen!

5 Buddhismen Buddha formulerar: De fyra ädla sanningarna 1.sanningen om lidandet allt liv är lidande - dukkha all upplevelse ger upphov till lidande alltså även de lyckliga stunderna eftersom vi vet att de ska ta slut 2.sanningen om lidandets orsak som är livstörsten, begäret 3.sanningen om lidandets upphävande som är att livstörsten går att släcka, begäret går att utplåna 4.sanningen om vägen till lidandets upphävande som är den åttafaldiga vägen…

6 Buddhismen

7 Den åttafaldiga vägen Rätt kunskap Rätt beslut Rätt kunskap Rätt beslut Rätt tal Rätt handlande Rätt levnadssätt Rätt strävan Rätt medvetenhet Rätt meditation Rätt tal Rätt handlande Rätt levnadssätt Rätt strävan Rätt medvetenhet Rätt meditation som är att acceptera de fyra ädla sanningarna och att karma är drivkraften bakom återfödelsen. visa välvilja mot allt levande, undvika våld respektera ahimsa: icke våld ta avstånd från världsliga nöjen,som dans, musik och teater tala sanning inte förtala eller tala i onödan (fel tal = lögn, förtal, okvädande samt onödigt prat) inte döda, inte stjäla eller ha ett utsvävande sexliv, vilket i regel innebär att inte ha sex utanför äktenskapet tillämpa ahimsa d.v.s. man måste undvika sådana yrken som kan orsaka skada såsom slaktare, jägare och vapenhandlare avhålla sig från starka sinnesrörelser och dåliga upplevelser, man bör alltså leva så att man undviker situationer, som kan ge upphov till starka sinnesrörelser noggrann självkontroll, man ska vara vaksam på blicken och känslorna så man inte övermannas av otillåtet begär eller starka känslor. tömma medvetandet och fylla det med insikten om alltings obeständighet, d.v.s.att allt är förgängligt.

8 Buddhismen Gemensamt med hinduismen: tron på brahman tron på återfödelsens kedja, samsara människan måste skaffa sig en god karma Något som skiljer från hinduismen: atman är ingen personlig själ, själen uppstår när man blir till Atman återföds alltså inte, det är karma som återföds… Målet är Nirvana och att bli helt utsläckt, att helt upphöra

9 BuddhismenHinduismen

10 Buddhismen

11

12 Tre huvudriktningar (det finns fler…) Theravada (ibland hinayana)Mahayanabuddhism Endast munkar och nunnorAlla kan nå Nirvana når målet, Nirvana Nirvana= totalt utslocknandeNirvana kan se olika ut, ett paradis för en del Endast en BuddhaBoddhisatvor Tibetansk buddhism även kallad Lamaismen Tror på en reinkarnerad lama som ska hjälpa människor till Nirvana

13 Buddhismen Heliga skriften Tipitaka (eller Tripitaka), de tre korgarna. Skriften innehåller lite olika saker beroende på riktning


Ladda ner ppt "Buddhismen"

Liknande presentationer


Google-annonser