Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam."— Presentationens avskrift:

1 Islam

2 Muhammed (570-632 e.kr) Människorna i Mecka bad till flera gudar.
Handeln var viktig, men medförde även oärligheter. Detta irriterade köpmannen Muhammed. Under meditation i en grotta så fick Muhammed uppenbarelse genom ängeln Jibril. Meddelandet var skrivet, Muhammed kunder inte läsa. Om igen försökte, och plötsligt så kunde han. Uppenbarelsen meddelade att M var utvald som den sista profeten och uppdraget var att sprida en monoteistisk gudstro. M verkade som profet i ett 20-tal år. Mötte motstånd och tvingades 622 e.Kr fly till Medina, 622 e.Kr blev utgångspunkten för Islamsk tidräkning. I Medina togs de emot med öppna armar och där byggdes den första Moskén. 630 återvände M med sin armé till Mecka. Han förstörde gudabilderna och uppmanade folket att tillbe Allah.

3 Koranen Efter M död ville hans bäste vän Abu Bakr samla alla uppenbarelserna i en bok. Detta blev så småningom Koranen. Koranen är skriven på arabiska. Det finns översättningar, men det arabiska ordet är guds sanna ord. Alla muslimer lär ur Koranen och den är central i deras liv. Vissa muslimer vill lära Koranen utantill, som en hyllning till Allah. En sådan person kallas hafiz och är mycket beundrad och respekterad i muslimska länder. Koranen inte författad av människor, utan av Gud. Koranen tar upp olika ämnen och ger läsaren råd och vägledning. Koranen är indelad i 114 kapitel eller suror. Dessa suror innehåller 6616 verser som kallas ayat. Varje kapitel i Koranen är döpt efter händelser, ex. Elefanten, Kon osv. Koranen är indelad i 2 delar; Muhammeds uppenbarelse i Mecka, och de han fick vid flykten till Medina. Den andra delen berättar hur du skall leva som god muslim. Koranen är den viktigaste boken i muslim kan ha.

4 Allah Allah är den enda guden. Allah har ingen form eller kropp.
Allah skapade världen och allt som finns i den, men ingen skapade Allah. I Koranen har Allah 99 namn, ex. nåderik, barmhärtige. Allah tar hand om världen och bestämmer vad som skall hända.

5 Domedagen Koranen berättar om livet efter döden.
Dina handlingar bestämmer om du hamnar i till paradiset i form av en ängel, eller om du skall kastas i helvete. Ångrar du dig, så kan du får förlåtelse för dina synder.

6 Islams 5 grundpelare 1. Trosbekännelsen (shahada) Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud. 2. Bönen (salat) Fem gånger om dagen vänd mot Mekka ska bönen utföras enligt Sunna. Viktigast är fredagsbönen vid middagstid då man om möjligt bör samlas i en moské. Fredagen är muslimernas motsvarighet till judarnas sabbat och de kristnas söndag. 3. Allmosan (zakat) En fattigskatt, då viss del av inkomsten, minst 2,5%, ges till fattiga och sjuka. En avgift som ofta betalas vid avslutningen av fastemånaden. 4. Fastan (fastemånaden Ramadan) Man ska avstå från mat, dryck, sexuellt umgänge under dygnets ljusa timmar. 5. Vallfärden (hadj) Varje muslim bör om möjligt en gång under sitt liv delta i vallfärden till Mekka och där tåga runt Kaba. Det är även möjligt att göra denna vallfärd för någon annans räkning, om denne inte själv kan göra det. Källa:

7 Sharia – Lagen Sharia – regelsamling i Koranen.
Grundreglerna hur en muslim skall leva. Ibland kan sharia kallas den islamska lagen. Sharia indelad i fem delar: Fard – som är oblogatorisk, t.ex. de fem pelarna. Mustahab – sådant som rekommenderas utan att vara obligatoriskt, ex be 5 ggr om dagen. Muba – sådant som anses som bra resp. dåligt. Sådant man får besluta själv. Makru – sådant som ogillas utan att vara förbjudet. Ex. skilsmässa, slösa bort sin tid. Haram – sådant som är förbjudet. Ex. röka, dricka alkohol.

8 Kost Tillåten mat = halal Frukt, grönsaker, spannmål, och fisk.
Otillåten mat = haram ”I Islam förbjuds människan att äta blodmat, griskött, kött av djur som dött på annat sätt än genom slakt och kött av rovdjur. Att undvika griskött är mer än att bara undvika korv, fläsk, skinka, späck, kalvsylta, leverpastej, osv. ” Källa:

9 Ramadan Nionde månaden i den muslimska kalender.
Firar händelsen då Muhammed tog emot de första uppenbarelserna ur Koranen. Muslimerna fastar varje dag från Solens uppgång till dess nedgång. När fastemånaden är över, firar de högtiden Id-al-Fitr.

10 Högtider Id-al-Fitr Efter Ramadan
Till Moskén för att be & tacka Allah för att han gav folket Koranen. Följs av Id-fest, mat, presentutdelning och andra festligheter. Id-al-Adha Infaller i slutet av vallfärden hajj. Man läser om profeten Ibrahim som för att visa sin kärlek till Allah var beredd att offra sin son till Allah. Sonen räddades i sista sekunden och Ibrahim fick istället offra ett får. Under högtiden slaktar man ett får eller en get och delar sedan köttet med sina nära och kära.

11 Shia & Sunni Sunniter de fyra första kaliferna  Abu Bakr (Muhammeds svärfar), Umar, Uthmân och Ali är viktiga och deras handlingar är också vägledande vid sidan av Muhammeds eftersom de alla verkade i Muhammeds närhet under lång tid. De sunnitiska ledarna kallas kalifer (efterträdare) och kan väljas. Gott och väl 90 % av världens muslimer är sunniter. Shiiter Ali är Muhammeds rätte efterträdare men han hölls tillbaka av de andra tre. Ali och flera av hans efterföljare är imamer; vilket innebär att de anses som ofelbara uttolkare av islam. De shiitiska religiösa ledarna av lägre rang kallas mullor (persiska för arabiskans mawlâ = mästare, herre). De förnämsta mullorna för ayatollâh (Guds tecken) Källa: En skillnad mellan sunnitisk och shiitisk tro i synen på människan är: Sunniterna tilltror människan förmågan att följa Uppenbarelsen Shiiterna menar att människan behöver sina andliga ledare och alltså inte klarar sig på egen hand.

12 Källor Text Bilder Böcker
A, Graneri (2003): Heliga Texter, Koranen och Islam. London, Evans Brothers Limited Internet Bilder Allah i skrift, sid1 & 4, Mecka, sid2, Koranen, sid3, Domedagen, sid 5, Tempel, sid 6, Tempel. Sid 7, Grönsaker, sid 8, Moské, sid 9, Festbild, sid 10,


Ladda ner ppt "Islam."

Liknande presentationer


Google-annonser