Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 11 Vem kommer ihåg?  Hur många i antal var Faraons armé som jagade Bini Israil vid Röda Havet?  På vilket sätt räddades Bini Israil från Faraon och hans armé vid Röda Havet?  Vad önskar Bini Israil göra precis efter att de blivit räddade som gör Musa så arg?  Vart beger sig Musa av när han lämnar sitt folk i de 40 dagarna?  Vad börjar Bini Israil att dyrka när de tror att Musa inte kommer komma tillbaka?  Vilket straff fick Samiri för det han gjorde respektive Bini Israil?

3 www.islamforelasningar.se Musas stora önskan Profeten Musa  Musa ber om att få se Gud (Allah) ”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög och Musa föll medvetslös till marken. Men när han kom till sina sinnen sade han: "Stor är Du i Din härlighet! Jag vänder tillbaka till Dig i djup ånger och jag är den förste att tro på Dig." (Koranen 7:143) Gud (Allah) återberättar i koranen:

4 www.islamforelasningar.se Lagens tavlor Profeten Musa  Musa samlar Bini Israil och tar fram och ger de Lagens tavlor ”Och Vi gav honom föreskrifter om allt [inristade] på [Lagens] tavlor med förmaningar och utförliga förklaringar i alla ämnen.” Håll med kraft fast vid allt detta och befall ditt folk att [i varje läge] välja den bästa [av de vägar som anvisas där]." (Koranen 7:145) Gud (Allah) säger att:

5 www.islamforelasningar.se Profeten Musa  För att tro på Musa så kräver hans folk att få se Gud (Allah) Gud (Allah) återberättar i koranen: "Musa! Vi tror dig inte förrän vi med våra egna ögon får se Gud” (Koranen 2:55) Musas folk vill se Gud (Allah)

6 www.islamforelasningar.se Profeten Musa ”Men Vi återgav er livet, sedan ni varit [som] döda, så att ni [borde ha] känt tacksamhet.” (Koranen 2:56) Gud (Allah) säger:

7 www.islamforelasningar.se Profeten Musa Det lovade landet  Gud (Allah) instruerar Musa att gå med sitt folk till Ilya  Musas folk vägrade lyda det enda som krävdes av dem ”Gå in i det heliga landet, som Gud har bestämt för er, mitt folk! Och vänd inte tillbaka - då har ni förlorat allt!" Gud (Allah) återberättar i koranen: De svarade: "Musa! I detta land bor ett folk av jättar och där kan vi inte gå in förrän de har lämnat det; men om de lämnar det skall vi gå in.” (Koranen 5:21-22)

8 www.islamforelasningar.se Profeten Musa ”Då sade två av dem, [sant] gudfruktiga män som vunnit Guds välbehag: "Gå in rakt emot dem genom stadsporten; om ni går in denna [väg], är det ni som får överhanden. Och lita till Gud, om ni är sanna troende!” (Koranen 5:23) Gud (Allah) återger:

9 www.islamforelasningar.se Profeten Musa "Detta [land] skall under fyrtio år vara förbjudet för dem och [under denna tid] skall de vandra omkring på jorden utan mål; men sörj inte över sådana trotsiga syndare.” (Koranen 5:26) Gud (Allah) svarade:

10 www.islamforelasningar.se Profeten Musa  Musas folk vandrar omkring utan något hem  Gud (Allah) fortsatte att ge gåvor till Bini Israil Bini Israils 40 åriga straff ”Och [minns] att Musa bad om vatten för sitt folk och Vi sade: "Slå med din stav på klippan!" - och då vällde tolv källor fram ur den, så att var och en visste var han skulle dricka.” (Koranen 2:60) Gud (Allah) återberättar i koranen:

11 Avslutning - Session 11 Profeten Musa www.islamforelasningar.se

12 Session 11 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser