Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskriv ett land Våren 2009 Mathias Ahrn Jan-Eije Hammaräng.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskriv ett land Våren 2009 Mathias Ahrn Jan-Eije Hammaräng."— Presentationens avskrift:

1 Beskriv ett land Våren 2009 Mathias Ahrn Jan-Eije Hammaräng

2 Mål  Känna till förutsättningar för, pröva antaganden om och jämföra människors livsvillkor förr och nu och i olika delar av världen.  Ha kännedom om hur människor lever och arbetar i skilda miljöer i världen och faktorer som påverkar dessa förhållanden, samt reflektera över möjligheter till förändring.  Kunna beskriva, jämföra, analysera och presentera områden och förhållanden genom att arbeta med geografisk information (karta, statistik och text), samt att själv göra kartor, bilder, diagram samt skapa texter.  Kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet.  Kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator.

3 Kriterier för godkänd.  Ditt arbete ska lämnas in vid utsatt tid.  Ditt arbete ska innehålla samtliga obligatoriska uppgifter.  Ditt arbete ska vara strukturerat enligt anvisning.

4 Bedömningsgrunder  Du använder olika källor, sammanställer material, granskar, värderar och jämför samt drar slutsatser och argumenterar utifrån dessa.  Du förklarar hur människor lever och arbetar i skilda miljöer, utifrån såväl naturförhållanden och resurstillgångar som samhälleliga förhållanden.  Du använder specialkartor över natur och samhällen, jämför förhållanden, finner samband och drar slutsatser om människors levnadsvillkor i olika områden.

5 Bedömningsgrunder.  Du jämför förutsättningar, ser samband och förklarar skillnader mellan olika platser eller områden.  Du ger förklaringar till hur skilda förutsättningar har betydelse för sättet att leva och agera i olika delar av världen.

6 Obligatoriska uppgifter.  Statistisk jämförelse mellan ditt land och Sverige  Tillverkning av kartor  Bilder med bildtexter  Frågor till ditt arbete  Faktatext  Reseberättelse (prov)  Blädderblockspresentation  Läsa och kommentera kamraters arbeten.

7 Statistisk jämförelse.  Du kommer att tilldelas ett arbetsblad av din SO-lärare.  De tre första uppgifterna är obligatoriska.  Svara så utförligt du kan med hjälp av diagram och övriga kunskaper.

8 Gör dina egna kartor.  Du ska rita 3 kartor i A3 format för hand.  På en av kartorna ska namn på städer, berg, floder och sjöar sättas ut.  På den andra ska vegetationsområden sättas ut.  Rita dessutom in ditt land på en världsdelskarta och sätt ut omgivande länder.

9 Bilder och bildtexter.  Du ska ha med minst tre bilder med bildtexter i ditt arbete.  Bilderna ska vara handgjorda.  Du får ha med ytterligare tre bilder.  Bilderna skall förhöja kvalitén på arbetet. Texten skall beskriva det som händer på bilden

10 Faktatexten.  Du ska beskriva ditt land ur olika perspektiv.  Du ska beskriva hur människorna lever.  Du ska beskriva landets natur.  Egna idéer och initiativ  Använd olika källor

11 Reseberättelsen.  Reseberättelsen kommer att skrivas vid ett bestämt tillfälle.(3-4 tim)  Vid detta tillfälle får du använda allt material som du producerat.  Reseberättelsen kommer att fungera som ett slags test.

12 Blädderblockspresentation.  Du ska göra en presentation av ditt land på ett blädderblock.  Kartor, texter, bilder, diagram och en sammanfattning.  Presentationen görs muntligt i en tvärgrupp.

13 Läsning av kamraters arbeten.  Ni kommer att, i grupper, läsa varandras arbeten.  Ni ska kommentera kamraters arbeten efter given instruktion

14 Hur ska arbetet se ut?  Intresseväckande framsida.  Några rader som gör läsaren nyfiken (inledning).  Innehållsförteckning med sidhänvisningar.  Faktadel med statistik.  Egna reflektioner kring det land som du arbetet med samt en sammanfattning.  Källförteckning.

15 Några tips från tidigare elever!  Kom igång direkt!  Arbeta hemma!  Spara allt du skriver på dator på två ställen!  Använd tiden i skolan!  Lyssna på din SO- lärare!


Ladda ner ppt "Beskriv ett land Våren 2009 Mathias Ahrn Jan-Eije Hammaräng."

Liknande presentationer


Google-annonser