Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett ämnesövergripande arbete i arbetslag C

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett ämnesövergripande arbete i arbetslag C"— Presentationens avskrift:

1 Ett ämnesövergripande arbete i arbetslag C
2011 Beskriv ett land Ett ämnesövergripande arbete i arbetslag C

2 Centralt innehåll olika metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk data (GE) Du ska ha kunskap om vad som produceras i ditt land (GE) Du ska studera vad det finns för sårbara platser och naturgivna hot i ditt land (torka, översvämningar, jordbävningar etc) (GE,BI) Du ska studera hur ditt land använder och producerar sin energi. Du ska ha kunskap om natur, städer, länder, floder, berg etc. i den del av världen som ditt land befinner sig i. (GE,BI) Ditt lands historia från och vad det finns för likheter och skillnader från Sveriges historia (HI) Hur styrs ditt land, stats och styrelseskick (SH) Du ska ge en bild av aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter för ditt land genom att använda olika medier. (SH)

3 Centralt innehåll Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. (BI) Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. (BI) Aktuella samhällsfrågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (BI)

4 Centralt innehåll Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling. (KE,GE) Aktuella samhällsfrågor som rör kemi. (KE) Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar med hjälp av digitala verktyg. (MA, GE)

5 Centralt innehåll i svenska
Du arbetar efter en arbetsgång för faktatext om ett valfritt land. Du skriver ditt arbete i Word och följer de redigeringsanvisningar som rekommenderas. Du arbetar med en klar disposition och struktur i ditt arbete. Du tar ansvar för och arbetar självständigt med ditt arbete. Du använder ett eget men korrekt språkbruk i ditt arbete. Du skapar text där ord och bild samspelar.

6 Kriterier för godkänd Ditt arbete skall lämnas in vid utsatt tid
Ditt arbete ska innehålla samtliga obligatoriska uppgifter. Ditt arbete ska vara strukturerat enligt anvisningar.

7 Obligatoriska uppgifter
Tillverkning av karta. Statistisk jämförelse och analys mellan ditt land, och något eller några andra. Bilder med bildtexter alternativt grafiska förklaringar En beskrivande och jämförande faktatext. Mediabevaktning av ditt land

8 Statistisk jämförelse med analys
Du ska jämföra ditt land med andra länder med hjälp av excel Du väljer de frågeställningar som du ska arbeta med Frågorna får du vid genomgång med klassen. Statistiken med analys ska infogas i ditt arbete på ett naturligt sätt

9 Energi och hållbar utveckling med hjälp av Gap-minder
Vissa av de obligatoriska uppgifterna i arbetet kommer att bearbetas med hjälp av Gap-minder

10 Bilder och grafiska förklaringar
Du ska ha med minst tre bilder, eller grafiska förklaringar Bilderna och bildtexterna ska förhöja kvalitén på ditt arbete.

11 Faktatexten ska svara på ….
Finns det några sårbara platser eller naturgivna hot? Naturgeografisk beskrivning i kombination med kartan Vad produceras i ditt land? Hur producerar respektive konsumerar ditt land sin energi? Hur styrs ditt land? Vad har hänt i ditt land (historia)?

12 Kartorna i ditt arbete ska beskriva …..
Regionen där ditt land befinner sig Både natur och kulturgeografi Du ska tillverka en egen karta samt använda digitala kartor

13 Mediabevakning av ditt land
Vad finns det för aktuella samhällsfrågor, hot eller konflikter? Du ska under den period du arbetar med ditt land läsa tidningar, titta på tv och söka på nätet för att se om det rapporteras något om ditt land.

14 Hur ska arbetet struktureras?
Intresseväckande framsida. Några rader som gör läsaren nyfiken (inledning) Innehållsförteckning med sidhänvisningar Faktatexten Egna reflektioner och avslutning Källförteckning

15 Arbetsgång för faktatext om ett land
1. Välj ett land 2. Samla material - Hämta fakta ur olika källor, böcker, uppslagsverk, sökmotorer på internet, tidsskrifter, tidningar etc. - Läs igenom allt material. - Anteckna stödord och utgå från frågor du vill ha besvarade. 3. Ordna materialet efter rubrikerna - När du gått igenom materialet och gjort anteckningar måste du planera hur det ska sortera och användas; du måste göra en disposition. - Tänk igenom en intresseväckande inledning samt dina egna reflektioner och avslutning. 4. Skriv avhandlingen – faktatexten - Skriv med egna ord, men använd ett vårdat och uttrycksfullt språk. Skriv aldrig av! - När du citerar direkt från texten ska du markera dessa på rätt sätt och ange källan. - Bestäm vilka bilder, diagram och liknande som du vill ha med, och var de ska placeras i texten. Skriv bildtexter. 5. Granska - Kolla dig själv; har du fått med de obligatoriska uppgifter som krävs? - Granska ditt språk; kontrollera meningsbyggnad, stavning och skiljetecken samt styckeindelning. 6. Skriv rent - Använd dator och var noga med att följa de riktlinjer som angivits. 7. Skriv innehållsförteckning och källförteckning - Innehållsförteckningen med sidhänvisning ska placeras före själva avhandlingen. - Källförteckningen placeras sist.

16 Bedömningsmall Område Bör kompleteras Godtagbart Väl utfört
Kort kommentar Bilder och bildtext x Bild och text höjer kvalité Statistik med analys Bra diagram, lite tunn analys Mediabevakning Ok, men lite för få källor Faktatexten Bra och intressanta frågeställningar Olika perspektiv Visar olika delar och perspektiv av landet Struktur Bra och luftig text. Lättläst och lättbegriplig.

17 Välj ditt land! Kina Japan Indien Kuba Mexico Frankrike Tyskland USA
Saudiarabien Spanien Ryssland Brasilien Sydafrika Egypten Vietnam Turkiet Indonesien Storbritannien Italien Nigeria Australien

18 Några tips från tidigare elever
Kom igång direkt! Arbeta hemma! Spara allt du skriver på datorn på två ställen! Använd tiden i skolan! Det kommer att gå bra!


Ladda ner ppt "Ett ämnesövergripande arbete i arbetslag C"

Liknande presentationer


Google-annonser