Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Material för projektarbetet •Skolan har en resurssida för projektarbete. Den hittas lättast genom att gå in på karlstad.se. Skriv in projektarbete i sökfältet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Material för projektarbetet •Skolan har en resurssida för projektarbete. Den hittas lättast genom att gå in på karlstad.se. Skriv in projektarbete i sökfältet."— Presentationens avskrift:

1 Material för projektarbetet •Skolan har en resurssida för projektarbete. Den hittas lättast genom att gå in på karlstad.se. Skriv in projektarbete i sökfältet och välj ”Projektarbete – resurssida”

2 Introduktion för projektarbete 100p • Projektarbete är en kurs för alla gymnasieelever oavsett program • Är en fördjupning inom valfritt område som är centralt i programmålen • Sker i grupp om två till fyra personer (endast i undantagsfall kan elev jobba ensam efter rektors beslut) • Bedöms både utifrån process och produkt där båda delar väger lika tungt

3 Vad vill vi göra ett projekt om? •Utgå från de centrala delarna av programmålen •Låt alla i gruppen komma med olika projektförslag •Välj ut den idé som ni i gruppen finner mest intressant att jobba med •Lämna in projektidén senast första veckan i augusti

4 Att starta upp projektet •När projektidén godkänts av handledare är det dags att fundera på projektplanen. Här beskriver ni arbetets syfte, frågeställningar, hur ni når svar på era frågor (litteratur, intervjuer, enkäter etc) samt vilken slutprodukt ni vill ha (enbart rapport, utställning, föredrag etc). •Arbetets syfte och frågeställningar är centralt för hur bra projektet kan bli. Lägg ner mycket tid på denna fas.

5 Projektarbetets process •Projektarbetets process väger lika tungt som det slutliga resultatet. En god process kännetecknas av: •Komma igång omgående och snabbt lämna in idéskiss och sen projektplanen •Kontinuerligt lämna in loggboken •Lämna in tidsplan och revidera den vid behov •Komma med konstruktiva lösningar på de problem som dyker upp •Komma på utsatta handledarmöten.

6 Loggboken •Loggboken är till för att förtydliga processen och är en viktig del av betygsättningen •Den är personlig och skickas kontinuerligt in digitalt (förslagsvis veckan före varje handledarmöte)

7 Det färdiga resultatet •Oavsett vilken sorts slutprodukt du väljer ska gruppen lämna in en gemensam rapport •Rapporten ska vara vetenskapligt utformad och innehålla alla de delar som finns i projektmallen •Det färdiga projektet ska ha inneburit en arbetsinsats på 100 timmar per deltagare i gruppen •Rapporten kommer att bedömas av handledare och en medbedömare. Handledaren sätter det slutgiltiga betyget utifrån process, slutprodukt och rapport

8 Tidsplan Vårterminen åk 2 •Introduktion för projektarbetet Höstterminen åk 3 •Arbete under introveckan. Inlämning av projektidé •Inlämning av projektplan, tidsplan och loggbok, handledarmöten, insamling av material etc pågår under hela höstterminen samt vårterminen fram till mars Vårterminen åk 3 •Inlämning av rapportutkast i mars •Respons på rapportutkastet från handladare i april •Inlämning av den slutliga produkten samt rapporten i början av maj

9 Inventera ditt ämne! –1. Vad är det du söker efter? Fakta? Uppfattningar/Förklaringar? Svar på en mera samlad frågeställning? –2. Vilka ord skall man använda? –3. När har man sökt tillräckligt? –4. Hur kan man vara säker på det? –5. Hur vet man om man fått tag i pålitliga källor?

10 Bibliotekstips 1 Ämne och frågeställningar: Använd informationssökningen kreativt

11 Bibliotekstips 2 Utnyttja nätets resurser!

12

13 Bibliotekstips 3 •Notera din källor ordentligt! •Om du hittar källor på Internet som du kommer att använda som källor: skriv ut och spara! •Fråga!


Ladda ner ppt "Material för projektarbetet •Skolan har en resurssida för projektarbete. Den hittas lättast genom att gå in på karlstad.se. Skriv in projektarbete i sökfältet."

Liknande presentationer


Google-annonser