Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTARBETE Nationell kursplan 100 gymnasiepoäng

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTARBETE Nationell kursplan 100 gymnasiepoäng"— Presentationens avskrift:

1

2 PROJEKTARBETE Nationell kursplan 100 gymnasiepoäng
Betyg IG, G, VG och MVG

3 PROJEKTARBETE Syfte Utveckla förmågan att planera, genomföra och ta ansvar för ett större arbete Ge erfarenheter av att arbeta i projektform Tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde, ett program eller studieinriktning

4 Mål som eleven ska uppnå
PROJEKTARBETE Mål som eleven ska uppnå kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen

5 Mål som eleven ska uppnå
PROJEKTARBETE Mål som eleven ska uppnå kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften eller valda problemet kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat

6 PROJEKTARBETE Betygskriterier Godkänd
Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt. Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta redskap. Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet. Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet.

7 PROJEKTARBETE Betygskriterier Väl godkänd
Eleven visar självständighet i valet av kunskaps- området och i formulering av uppgift eller problem som projektet skall lösa. Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa och resonerar kring sina val. Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa. Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter. Emmelie Jörnek

8 PROJEKTARBETE Betygskriterier Mycket väl godkänd
Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument. Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.

9 RUBRIKER I POWERPOINT SKRIVER VI MED ARIAL BLACK
Du kan också använda vit text på svart botten Logotyperna är gjorda för att passa både på vit och svart bakgrund Logotypen sitter alltid nere i högra hörnet i PowerPoint-presentationen Emmelie Jörnek

10 PROJEKTARBETE Projektarbetets funktion i utbildningen
Programmålet styr valet av uppgift Handledare utses av respektive arbetslag Vad skall projektarbetet handla om? Utveckla färdigheter inom ett kunskapsområde som är centralt för utbildningen Emmelie Jörnek

11 PROJEKTARBETE Mallar Projektplan Programmål Kursplan för projektarbete
Rapportmall Källhantering Försättsblad (gemensam för alla projekt) Detta med mera finns på Biblioteket Älvkullens hemsida på karlstad.se/bibliotek-alvkullen och it’s learning

12 PROJEKTARBETE Loggbok Du för loggbok under hela arbetets gång
Detta underlättar för dig själv och din handledare att följa processen Var och en skriver sin egen loggbok

13 PROJEKTARBETE Arbetsgång Arbetet sker i grupp 2-4 elever/grupp
Tidsplan: Anmälan/Idéskiss lämnas till mentor senast 14 maj 2012 Idéskissen godkänd av mentor Projektplan lämnas till mentor senast v Handledare utses Genomförande Redovisning/utställning Processen och produkten värderas lika vid betygssättningen

14


Ladda ner ppt "PROJEKTARBETE Nationell kursplan 100 gymnasiepoäng"

Liknande presentationer


Google-annonser