Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

100p.. •Ska relateras till examensmålen •Är ett kvitto på att eleven är väl förberedd •Uppgifter kan tas fram i samverkan med avnämarna •Ansvarig lärare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "100p.. •Ska relateras till examensmålen •Är ett kvitto på att eleven är väl förberedd •Uppgifter kan tas fram i samverkan med avnämarna •Ansvarig lärare."— Presentationens avskrift:

1 100p.

2 •Ska relateras till examensmålen •Är ett kvitto på att eleven är väl förberedd •Uppgifter kan tas fram i samverkan med avnämarna •Ansvarig lärare •Handledare •Medbedömare Gymnasiearbetet

3 Gymnasiearbetet – mot högskoleförberedelse •Visar att eleven är förberedd för högskolestudier •Ett större arbete •Formulera frågeställning •Planera, genomföra och utvärdera •Redovisa och ge respons •Sammanfattning på engelska •Vetenskaplig metod •Kritiskt värdera källor

4 Gymnasiearbetet: betyg •Betyg E eller F •Läraren beslutar •Medbedömaren yttrar sig •Gymnasiearbete helt eller delvis på arbetsplats: handledaren blir medbedömare

5 Hur går det till hos oss?  Information om gymnasiearbetet v. 10 för åk 2.  v. 11 torsdag skall valblanketter inlämnade.  v. 18 åk 3 visade sina projektarbeten – utställning och möjlighet att fråga åk 3.  v. 19 handledare publiceras – schoolsoft.  v.20 första träffen med handledaren.

6 För er som är kvar:  v. 22 information om gymnasiearbetet för de elever som ej åker på EU- dim måndagen den27 maj kl. 12.15 i aulan.  Sökträning och rep. källkritik med Helena i smågrupper under tisdagen. Tider se schoolsoft. Tider för infosök med Helena i sal 33. tisdag. 28/5 2013. N2A. 10.00. N2B. 11.00 S2. 13.00.  Mål - Vad vill ni hinna med???  Arbete under v. 22 tom v. 24. Fortsätt i höst.

7 Hösten 2013  Information om gymnasiearbetet 10/9  Rep. av källkritik och sökvägar – bibliotekarien.17/9 I Aulan 15.10.  Att skriva vetenskaplig text - Svenska 3. ” Hugos lathund”  Att intervjua – föreläsning tisdagen 15/10. I Aulan 15.10. Alla elever i åk 3.  Kontakt med handledaren prel. tisdag em. (Några grupper på andra tider.)

8 Tider.  v. 40. Planering av gymnasiearbetet inlämnas till handledaren. Respons veckan/orna efter.  v. 47 ” råmanus” inlämnas – Respons ges veckorna efter.  v. 4 arbetet är klart och lämnas in.  Redovisningar och oppositioner prel. start v. 7. tisdagar eller den tid er grupp bestämt.

9 Mål för gymnasiearbetet NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

10 Mål för gymnasiearbetet SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

11 Gymnasiearbetet ingår i gymnasieexamen och nivån ska vara gymnasial. Omfattningen ska vara 100p. Eleven måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få en gymnasieexamen, både inom gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I gymnasieförordningen (2010:2039) definieras gymnasiearbetet som: En uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen

12 Att göra NU!!  Ämne  Sök litteratur/ läs in/ begränsa  Andra metoder  Gör en tidsplan  Starta loggbok eller blogg ( Wordpress)  Handledaren- träffar

13  Den skall dokumentera din process.  Du skall reflektera över ditt arbete.  Vara en kommunikationsväg med din handledare.  Ligga till grund för bedömning av processen.  Skriv regelbundet i din blogg/ loggbok,när du arbetat. Loggbok/ blogg.

14 Bloggga.  Gå till Wordpress.com  Skaffa dig ett konto.  Välj så språk – svenska.  Lägg till lija1 eller lija@enskildagymnasiet.se lija@enskildagymnasiet.se din handledares mail.  Se till att inte alla kan gå in i din blogg.

15 I din loggbok bör du ta med: Här i början: Fundera på ditt ämne. Begränsa. Frågeställning. Regelbundet skriva om: Vad du läst/ arbetat med + kommentar. Uppskatta tiden för ditt arbete.

16 Planera framåt. Problem som uppstår – kommentarer - lösningar. Nya idéer? Hur fungerar din projektplan- tiden - att göra lista. Frågor till handledaren.

17 http://www.skolverket.se/forskola-och- skola/gymnasieutbildning/gymnasiearbetet /gymnasiearbetet-1.181488 Bra länk: Ex. på arbeten- Se ert program.

18  Dags att arbeta!


Ladda ner ppt "100p.. •Ska relateras till examensmålen •Är ett kvitto på att eleven är väl förberedd •Uppgifter kan tas fram i samverkan med avnämarna •Ansvarig lärare."

Liknande presentationer


Google-annonser