Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiearbete Grans naturbruksgymnasium

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiearbete Grans naturbruksgymnasium"— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiearbete Grans naturbruksgymnasium
Utgångar: D-Arbete med hund D-Djurvårdare L-Djurskötare lantbruk L-Maskiner L-Växter och djur L-Hästskötare ridning L-Hästskötare trav

2 Gemensamma ramar Eleverna får varsin loggbok som ser likadan ut för alla utgångar som eleven använder under arbetets gång för att kunna få stöd och jämföra planeringen med resultatet och därmed göra en utvärdering. Skolan bokar platserna för gymnasiearbetet på apl-platser i närområdet samt i skolans stallar. Om en utgång har svårt att hitta tillräckligt många bra platser kan eleverna i den utgången göra gymnasiearbetet några dagar vardera på de platser vi valt ut. Eleverna får lämna önskemål om plats i närområdet. Skolan placerar eleverna. Flera elever kan vara på samma plats. Rektor utser en ansvarig lärare per utgång. En medbedömare utses på apl-platserna/de egna stallarna. En ansvarig på skolan bjuder in medbedömarna för vardera utgång till en utbildning om gymnasiearbetet och bedömningsgrunder. Ansvarig lärare besöker platserna och för en dialog med medbedömarna minst en gång under det praktiska genomförandet. I vissa fall kan ansvarig lärare finna att det finns ett behov av fler besök beroende på plats/elevens behov/medbedömares önskemål. Ansvarig lärare för en dialog med medbedömmaren i så nära anslutning som möjligt till det avslutande praktiska genomförandet innan betygsättning.

3 Tidsplanering för arbetslagen
Ht-13 VT-14 V11 Arbetslagen är klar med fördelningen av eleverna på platserna. V16 Den ansvariga är klar med utbildningen av medbedömarna om gymnasiearbetet och bedömning. V16 De ansvariga lärarna har gett information till medbedömarna om de elever som ska utföra sitt arbete hos dom. V17 De enskilda eleverna får information om plats för gymnasiearbetet samt information om sitt gymnasiearbete av sin ansvariga lärare. V22 Efter avslutat gymnasiearbete och betygsättning träffas ansvariga lärare och utvärderar årets gymnasiearbeten. Vad har fungerar? Vad behöver utvecklas i det gemensamma arbetet? Vad behöver utvecklas för de olika utgångarna? Vad behöver utvecklas i undervisningen för att eleverna ska klara gymnasiearbetet bättre? Därefter informerar ansvariga lärare arbetslagen samt Lena om utvärderingen. Information från Lena vid en APT. Rektor utser ansvariga lärare inom utgångarna.  Rektor beslutar om medbedömare på platser utanför skolan ska tilldelas någon ersättning.  Arbetslagen väljer ut platser samt kontaktar platserna och bokar tid för det praktiska genomförandet och medbedömare.  Arbetslagen utarbetar gymnasiearbeten för de olika platserna som sedan kan special utformas för de elever som tilldelas platserna. Arbetet ska vara klart före jul.

4 Tidsplanering för eleverna
V40 1 tim Allmän information till eleverna. V6 1 tim Elevinformation om vilka arbetsplatser inom utgångarna som kommer användas till gymnasiearbetet. Eleverna får lämna önskemål om plats. V17 10 tim Eleven får information om plats för gymnasiearbetet samt information om sitt gymnasiearbete, hur utvärderingen ska gå till och vad den ska omfatta samt bedömningsgrunder av den ansvarige läraren. Resterande tid använder eleven till att förbereda sitt gymnasiearbete, besök, planering etc.    v18 17 tim Tre dagar praktiskt genomförande av sitt gymnasie- arbete. V19 31 tim Måndag till torsdag praktiskt genomförande av sitt Gymnasiearbete. Fredag utvärdering med sin klass och lärare. V20 31 tim Måndag till torsdag praktiskt genomförande av sitt V21 1 tim Förbereda utvärdering i tvärgrupper. 2 tim Utvärdering i tvärgrupper.

5 Länk till typexempel på Gymnasiearbeten inom alla utgångar på Naturbruksprogrammet.
Naturbruk.se


Ladda ner ppt "Gymnasiearbete Grans naturbruksgymnasium"

Liknande presentationer


Google-annonser