Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betyg gymnasiet. Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för gymnasieskolan beslutat den 15 oktober 2007 Skolverket föreskriver följande med stöd av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betyg gymnasiet. Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för gymnasieskolan beslutat den 15 oktober 2007 Skolverket föreskriver följande med stöd av."— Presentationens avskrift:

1 Betyg gymnasiet

2 Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för gymnasieskolan beslutat den 15 oktober 2007 Skolverket föreskriver följande med stöd av 7 kap. 17 § gymnasieförordningen (1992:394). Skolverkets föreskrifter

3 Information om föreskrifter Betygssättning är myndighetsutövning - att ett satt betyg inte kan överklagas Eleven skall veta Att betygssättningen skett på ett rättssäkert sätt Stöd i lag Att ett betyg inte kan ändras gäller även om det kommer nya uppgifter eller informationer som i sig skulle kunna ligga till grund för en annan bedömning av elevens kunskaper - när ett betyg är satt och därmed inte kan ändras - när en kurs är avslutad En elev kan däremot göra en prövning efter utbildningstidens slut och därmed få en förnyad bedömning av sina kunskaper i kursen

4 Information om föreskrifter Lärarens ansvar Läraren sätter betyg på avslutad kurs och efter etapp Ett satt betyg kan inte ändras varken av den lärare som satt betyget, rektor eller någon annan Läraren ansvarar för betygsättningen och ska sätta betyget Hur betygssättningen skall ske regleras i läroplan och andra anvisningar/förordningar

5 Information om föreskrifter När ska en kurs anses vara avslutad? Betyg ska sättas i anslutning till denna tidpunkt En kurs ska anses avslutad när undervisningstiden upphör När ska ett betyg anses vara satt? Ett betyg är satt när läraren signerar och daterar betyget på skolans betygskatalog Betygen skrivs in i ett dokument för en viss undervisningsgrupp i en viss kurs. Det är detta pappersdokument som signeras och som utgör betygskatalogen. - Anslutning tolkas som perioden 14 dagar före till 14 dagar efter kursslut.

6 Information om föreskrifter Vad innebär signering av betyg? Utfärdande av slutbetyg för en enskild elev gör rektor, inte lärare Signeringen behöver däremot inte finnas på ett särskilt pappersdokument för varje enskild elev dvs. bekräfta genom sin namnunderskrift och sitt namnförtydligande på ett pappersdokument att ett betyg satts det är helt klart för eleven när ett betyg är satt Eftersom betyg är en handling med stor rättsverkan är det viktigt att Läraren ska efter varje kurs signera elevernas betyg i betygskatalogen

7 Information om föreskrifter Vem kan ändra ett betyg? Betyg kan inte ändras till följd av myndighetens (skolans) eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende Detta innebär att rektor kan rätta ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet Däremot får rektor besluta om att rätta ett betyg enligt 26 § förvaltningslagen Avser rättelsen en betygshandling som har lämnats ut till eleven skall en ny sådan handling utfärdas och en anteckning om detta göras i betygskatalogen Bestämmelsen kan inte tillämpas för sådana fel som beror på bristande utredning, felaktig bedömning av fakta eller liknande

8 Betygskatalogen En utskriven betygskatalog är bara ett papper med information… …tills den…

9 Betygskatalogen …är daterad och signerad. Nu är betygskatalogen ett juridisk dokument. Betygen är satta och går inte att ändra. Det är dessa betygskataloger som är grunden för utfärdandet av samlat betygsdokument och slutbetyg. För att garantera att betygen i databasen inte ändras ska dessa nu omgående låsas.

10 Att sätta betyg steg för steg 4. Skriv in dagens datum här! 3. Bocka för namnförtydligande! 2. Se till att Gymnasiet 00 eller Gymnasiet 11 är markerat på två ställen! 1. Sök din egen signatur 5. Tryck F10 – Hämta urval

11 Att sätta betyg steg för steg Från och med våren 2013 sätts alla betyg i Dexter. Information om hur detta går till finns i Handbok för personal skola i Dexter som finns på vår hemsida. Glöm inte att skriva ut betygskatalogen och att omgående lämna den påskrivna betygskatalogen till din assistent. Betygen kommer ej att synas på elevens studieplan innan assistenten har låst dem.


Ladda ner ppt "Betyg gymnasiet. Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för gymnasieskolan beslutat den 15 oktober 2007 Skolverket föreskriver följande med stöd av."

Liknande presentationer


Google-annonser