Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Insats/Åtgärd t.ex Organisation Legitimationskrav Kartläggning Introduktionsperiod IT-stöd Handlingsplan Lärarlyftet II Mentorskap Rekrytering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Insats/Åtgärd t.ex Organisation Legitimationskrav Kartläggning Introduktionsperiod IT-stöd Handlingsplan Lärarlyftet II Mentorskap Rekrytering."— Presentationens avskrift:

1 Insats/Åtgärd t.ex Organisation Legitimationskrav Kartläggning Introduktionsperiod IT-stöd Handlingsplan Lärarlyftet II Mentorskap Rekrytering

2 Statens styrning med lagens krav på legitimation innebär att endast förskollärare/lärare med legitimation får… • bedriva undervisning (2 kap.13§) • ansvara för undervisningen (2 kap.15§) • tillsvidareanställas (2 kap.16§) • besluta om betyg (3 kap.16§) • läsa på Lärarlyftet II (gäller ej förskollärare) men gäller även för fritidspedagoger i p/e ämnen • vara mentor till nyutexaminerade • Ovanstående senareläggs, 1 dec 2013, men … • Regleringen kring introduktionsperiod kvarstår • 30 juni 2015 kvarstår som bortre gräns för övergångsperiod

3 Den som redan hade en t.v.anställning 1 juli 2011 • För de lärare som ingått avtal om anställning före den 1 juli 2011 gäller vissa övergångsregler. De får under tiden för anställningen ansvara för undervisning och betygssättning även utan legitimation fram till den 30 juni (Förslag finns om 2018 för särskola/gysär)

4 Vägen till legitimation Examen före Examen efter Introduktionsperiod -motsv. ett läsår Minst ett års anställning som lärare/förskollärare Legitimation (Läraren ansöker hos Skolverket) Examens- datum 30 juni 2011 Avgift 1500 kr Ingen avgift Yttrande R/Fc

5 Vägen till t.v. anställning Utfärdat Examens- bevis ? Ja, före 1/ Ja. Fr o m 1/ Nej !! Saknas T.v. anställning möjlig före Därefter krävs legitimation Introduktionsperiod krävs Tidsbegränsad anst. (legitimationsgrundande anställning, se meddelande 8/12) Legitimation Utfärdas av Skolverket Krav för t.v. anställning fr Tidsbegränsad anställning som obehörig (Se meddelande 8/12) Ja Nej Ja

6 Måste alla genomföra en introduktionsperiod ? • De lärare och förskollärare som har en lärar- eller förskollärarexamen daterad före den 1 juli 2011, samt har arbetat som lärare eller förskollärare minst ett läsår på heltid eller motsvarande, är undantagna kravet på att göra en introduktionsperiod. (för att få legitimation) • Kravet på genomförd introduktionsperiod gäller inte heller lärare och förskollärare som efter den 30 juni 2011 men före den 1 juli 2018 har avlagt behörighetsgivande examen, eller har fått ett behörighetsbevis av Högskoleverket och har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare före den 31 mars • En fritidspedagog som har kompletterat sin utbildning till lärare eller förskollärare och som har tjänstgjort i huvudsak som fritidspedagog eller inom ramen för sin nya behörighet under minst ett läsår eller motsvarande på heltid anses ha genomfört en introduktionsperiod.

7 Länkar till författningar som reglerar introduktionsperioden • Skollag och lag om införande – här finns övergångsregler till legitimationskravet Skollaglag om införande • Förordning – innehåller förordningstext till introduktionsperiodens ramar Förordning • Föreskrifter – beskriver syftet och kompetensprofiler Föreskrifter • Samlat kommentarmaterial från Skolverketkommentarmaterial • Länk till Skolverkets sida om introduktionsperiod introduktionsperiod

8 Information om introduktionsperioden i Göteborg Länk till hemsidaLänk till hemsida (Center för Skolutveckling) Under ”Våra uppdrag” finns ”lärarlegitimation och introduktionsår” i vänsterspalten Här finner du länkar- bl.a till meddelanden från personalstrategiska enheten avseende anställning och rekommendationer för villkor under introduktionsperioden En processkarta finns också med länkar till aktuell informationprocesskarta

9 Processkarta

10 Kort om kartläggningen • Befattningsobehöriga: • Ca 15% av förskollärarna och 13 % av lärarna • Ämnesobehöriga grundskola: • 19% i teoretiska ämnen • 27% i p/e –ämnen • Stor obehörighet inom särskolan/gysär

11

12

13 Handlingsplan • För alla lärare/förskollärare som inte uppfyller kravet för att få lärarlegitimation och behörighet i nuvarade skolform, årskurs och/eller ämne den 1 juli 2015.

14 ARBETSMATERIAL

15 Exempel på aktuella insatser Huvudmannen/rektor/förskolechef • Gör en översyn av ålderstrukturen • Ser över skolans organisation och kompetenserna per arbetslag • Identifierar lärare med examen som ej kommer att kunna få legitimation (ämnen saknas) • Samarbetar mellan skolor för att finna bästa lösningarna. Nyttjar främst de behörigheter som finns ! (innan man planerar för utökad behörighet) Läraren/förskolläraren • Ansöker om att ta ut sin examen • Läser klart sista kursen/uppsatsen för att kunna ansöka om examen • Söker in till kurs på universitetet för att bli behörig • Kontaktar universitetet för att ta reda på vilka kompletteringar som behövs • Söker lediga tjänster som matchar behörigheten/kompetensen

16 Föreslagna ändringar och tillägg • Fritidspedagoger (=ej legitimation) föreslås att få bedriva undervisning i fritidshem • Förlängd övergångstid till 2018 inom särskolor • Speciallärare/pedagoger utan lärarexamen får bedriva undervisning i träningsskola • Speciallärare/pedagoger med ämneslärarexamen får undervisa i grundsär åk 7-9 samt gysär o motsv. • Tillgodoräkna viss undervisningsliknande tjänstgöring som krav på introduktionsperiod


Ladda ner ppt "Insats/Åtgärd t.ex Organisation Legitimationskrav Kartläggning Introduktionsperiod IT-stöd Handlingsplan Lärarlyftet II Mentorskap Rekrytering."

Liknande presentationer


Google-annonser