Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Center för Skolutveckling Center för Skolutveckling (CfS) tillhör Stadsledningskontoret i Göteborg och har i uppdrag att stödja, stimulera, initiera och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Center för Skolutveckling Center för Skolutveckling (CfS) tillhör Stadsledningskontoret i Göteborg och har i uppdrag att stödja, stimulera, initiera och."— Presentationens avskrift:

1 Center för Skolutveckling Center för Skolutveckling (CfS) tillhör Stadsledningskontoret i Göteborg och har i uppdrag att stödja, stimulera, initiera och utmana till utveckling inom förskola och skola i Göteborgs Stad. CfS är en resurs för skolledare, arbetslag och pedagoger i deras arbete. CfS uppdrag är att stödja ett systematiskt skolutvecklings- och kvalitetsarbete så att skolorna och förskolorna stärks i sitt arbete. Målet med processtödet är ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan förskolor och skolor i hela Göteborg, både kommunal och fristående verksamhet. Annika Söderberg tfn 031-368 02 72 mail annika.soderberg@stadshuset.goteborg.seannika.soderberg@stadshuset.goteborg.se Lars Havstad tfn 031-368 02 57 mail lars.havstad@stadshuset.goteborg.selars.havstad@stadshuset.goteborg.se Christer Holmström tfn 031-368 02 54 mail christer.holmstrom@stadshuset.goteborg.sechrister.holmstrom@stadshuset.goteborg.se Vi tre har i uppdrag att stödja och samordna processer avseende lärarbehörighetsfrågor och introduktionsperiod.

2 Syftet med dagen • Gemensam grund och beredskap inför kompetensplanering och insatser: – Behörighetskrav – Utbildningsmöjligheter – Handlingsplaner för obehöriga speciallärare – Övriga kompetenser – Idé om hur särskolan kan organiseras

3 Staten Huvudman -ansvar för kompetensförsörjning Rektor/Fc -ansvar för sin inre organisation utifrån behörighets- förordningen Lärare/ Förskollärare -ansvar för undervisning och beslut om betyg Ur skollagen, 2 kap. Ansvarsfördelning kring legitimationskravet

4

5 Frågor • …. specialpedagogutbildningen påbörjad före utgången av 2008 (SFS 2011:326, 1 kap, 5 §) • Behörighet för undervisning av elever som är integrerade i grundskolan (särskolans läroplan) • Ansvarsfördelning speciallärare och andra professioner inom särskolan • Ämneslärares behörighet att undervisa i träningsskolan • Vilka lärarutbildningar kommer inte att ge behörighet i särskolan (grund- och gymnasiesär) • Utbildningsmöjligheter för utökad lärarbehörighet i särskolan – förskollärare, fritidspedagoger till tidigarelärare – fritidspedagoger till lärare i praktisk-estetiska ämnen (1-6) – 1-3 lärare till 4-6 lärare


Ladda ner ppt "Center för Skolutveckling Center för Skolutveckling (CfS) tillhör Stadsledningskontoret i Göteborg och har i uppdrag att stödja, stimulera, initiera och."

Liknande presentationer


Google-annonser