Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Center för Skolutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Center för Skolutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Center för Skolutveckling
Center för Skolutveckling (CfS) tillhör Stadsledningskontoret i Göteborg och har i uppdrag att stödja, stimulera, initiera och utmana till utveckling inom förskola och skola i Göteborgs Stad. CfS är en resurs för skolledare, arbetslag och pedagoger i deras arbete. CfS uppdrag är att stödja ett systematiskt skolutvecklings- och kvalitetsarbete så att skolorna och förskolorna stärks i sitt arbete. Målet med processtödet är ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan förskolor och skolor i hela Göteborg, både kommunal och fristående verksamhet. Annika Söderberg tfn mail Lars Havstad tfn mail Christer Holmström tfn mail Vi tre har i uppdrag att stödja och samordna processer avseende lärarbehörighetsfrågor och introduktionsperiod.

2 Syftet med dagen Gemensam grund och beredskap inför kompetensplanering och insatser: Behörighetskrav Utbildningsmöjligheter Handlingsplaner för obehöriga speciallärare Övriga kompetenser Idé om hur särskolan kan organiseras

3 Ur skollagen, 2 kap. Ansvarsfördelning kring legitimationskravet
Staten Huvudman -ansvar för kompetensförsörjning Rektor/Fc -ansvar för sin inre organisation utifrån behörighets- förordningen Lärare/ Förskollärare -ansvar för undervisning och beslut om betyg

4

5 Frågor …. specialpedagogutbildningen påbörjad före utgången av (SFS 2011:326, 1 kap, 5 §) Behörighet för undervisning av elever som är integrerade i grundskolan (särskolans läroplan) Ansvarsfördelning speciallärare och andra professioner inom särskolan Ämneslärares behörighet att undervisa i träningsskolan Vilka lärarutbildningar kommer inte att ge behörighet i särskolan (grund- och gymnasiesär) Utbildningsmöjligheter för utökad lärarbehörighet i särskolan förskollärare, fritidspedagoger till tidigarelärare fritidspedagoger till lärare i praktisk-estetiska ämnen (1-6) 1-3 lärare till 4-6 lärare


Ladda ner ppt "Center för Skolutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser