Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete på Svedenskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete på Svedenskolan"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete på Svedenskolan
I skollagen, 4 kap. 4§ finns inskrivet att varje skola ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta för att varje skola ska utvärdera och arbeta med sitt inre kvalitetsarbete. På Svedenskolan arbetar vi med att systematisera kvalitetsarbetet och utifrån samtal och enkäter och utvärderingar m.m. för att göra förbättringar av verksamheterna.

2 Kvalitetsdeklaration Svedenskolan
Systematiskt kvalitetsarbete på Svedenskolan är ett långsiktigt arbete i syfte att ständigt arbeta med förbättringar av verksamheten. Kvalitetsarbetet bör ha fokus på vad skolan gör, istället för hur eleverna är.

3 Utvärdering och analys
Kvalitetsutveckling Kontinuerligt kvalitetsarbete är viktigt för att kunna förbättra vår verksamhet. På Svedenskolan jobbar vi kontinuerligt med kvalitetsutveckling. Övergripande Mål Mål och delmål Processer Resultat Utvärdering och analys

4 Elev Vårdnadshavare Medarbetare Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Klassråd kontinuerligt Elevråd Elevråd Elevråd Elevråd LPP Portfolio Elev-enkät LPP Elevledda IUP Matråd Elevledda IUP Åtgärdsprogram Vårdnadshavare Veckobrev, mejl och kontaktbok kontinuerligt Föräldramöte Föräldra-enkät Föräldraråd Föräldraråd LPP Elevledda IUP Elevledda IUP Åtgärdsprogram Medarbetare Elevdokumenation kontinuerligt Betygskonf. Ämnes-planering LPP Betygskonf. Elevledda IUP Elevledda IUP Kvalitetsredovisning, LAP Ämnes-planering LPP Medarbetarenkät Delutvärdering Arbetslag+LPP Slututvärdering läsårsmål/LPP Medarbetarsamtal Uppföljande medarbetar/löne-samtal Åtgärdsprogram Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli

5 Elever och kvalitetsarbete

6 Arbetslag och kvalitetsarbete

7 Medarbetare och kvalitetsarbete

8 Vårdnadshavare och kvalitetsarbete

9 Skolledning och kvalitetsarbete


Ladda ner ppt "Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete på Svedenskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser