Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Kollaskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Kollaskolan"— Presentationens avskrift:

1 Analys av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Kollaskolan
Kvalitetsredovisning 2010 Förbättringsområden 2011

2 Förbättringsområden-2011
Fadderverksamheten behöver ses över. Pedagogiska enhetens riktlinjer för Portfolio behöver revideras. Språkbruket har förbättrats men kvarstår även nästa år.

3 Förbättringsområden-2011
Kompetensutveckling: Fortsatt arbete med LPP, IUP med skriftliga omdömen, Unikum, Matematik, ny skollag och läroplan med kursplaner Rastvärds - systemet ska ses över så att det finns fler vuxna ute vid speciella tillfällen såsom snöväder samt att det finns vuxna i både pojkars och flickors omklädningsrum

4 Förbättringsområden-2011
Arbetslagens möten behöver ses över gällande tid, när och vem. Praktisk estetiska lärare behöver planeras in vid behov för information om elever i behov av särskilt stöd. Barnen ska träna sig i att hålla rent och snyggt efter sig i samarbete med hemmet. Hela arbetslaget bör ta ansvar för och arbeta aktivt med källsorteringen.

5 Förbättringsområden-2011
Nyanställda ska erbjudas mentor/kontaktperson. Arbetslagens/lärarnas kompetenser ses över gällande behörighet i skolans ämnen inför varje läsår. Fortsatt arbete med inkluderingsarbetet för en högre måluppfyllelse. Skolmaten, mellanmål och frukost på fritids är ett förbättringsområde i samarbete med föräldraföreningen.

6 Förbättringsområden-2011
Personal behöver ställa upp och hjälpa till i de sammanhang då man bryter schema till förmån för de praktisk-estetiska ämnena. Idrottslärarna efterlyser större samverkan över ämnesgränser med övriga lärare. Barnen bör få vara med och diskutera ordningsreglerna på fritids.


Ladda ner ppt "Analys av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Kollaskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser