Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Kollaskolan Kvalitetsredovisning 2010 Förbättringsområden 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Kollaskolan Kvalitetsredovisning 2010 Förbättringsområden 2011."— Presentationens avskrift:

1 Analys av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Kollaskolan Kvalitetsredovisning 2010 Förbättringsområden 2011

2 Förbättringsområden-2011  Fadderverksamheten behöver ses över.  Pedagogiska enhetens riktlinjer för Portfolio behöver revideras.  Språkbruket har förbättrats men kvarstår även nästa år.

3 Förbättringsområden-2011  Kompetensutveckling: Fortsatt arbete med LPP, IUP med skriftliga omdömen, Unikum, Matematik, ny skollag och läroplan med kursplaner  Rastvärds - systemet ska ses över så att det finns fler vuxna ute vid speciella tillfällen såsom snöväder samt att det finns vuxna i både pojkars och flickors omklädningsrum

4 Förbättringsområden-2011  Arbetslagens möten behöver ses över gällande tid, när och vem. Praktisk estetiska lärare behöver planeras in vid behov för information om elever i behov av särskilt stöd.  Barnen ska träna sig i att hålla rent och snyggt efter sig i samarbete med hemmet.  Hela arbetslaget bör ta ansvar för och arbeta aktivt med källsorteringen.

5 Förbättringsområden-2011  Nyanställda ska erbjudas mentor/kontaktperson.  Arbetslagens/lärarnas kompetenser ses över gällande behörighet i skolans ämnen inför varje läsår.  Fortsatt arbete med inkluderingsarbetet för en högre måluppfyllelse.  Skolmaten, mellanmål och frukost på fritids är ett förbättringsområde i samarbete med föräldraföreningen.

6 Förbättringsområden-2011  Personal behöver ställa upp och hjälpa till i de sammanhang då man bryter schema till förmån för de praktisk-estetiska ämnena.  Idrottslärarna efterlyser större samverkan över ämnesgränser med övriga lärare.  Barnen bör få vara med och diskutera ordningsreglerna på fritids.


Ladda ner ppt "Analys av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Kollaskolan Kvalitetsredovisning 2010 Förbättringsområden 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser