Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänna råd om utvecklingssamtal och skriftliga omdömen - vad är viktigt att tänka på i arbetet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänna råd om utvecklingssamtal och skriftliga omdömen - vad är viktigt att tänka på i arbetet?"— Presentationens avskrift:

1 Allmänna råd om utvecklingssamtal och skriftliga omdömen - vad är viktigt att tänka på i arbetet?

2 Skollagen • 3 kap 3§ ”ska elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt inom utbildningens mål” • Alla ska kunna nå minst E enligt kunskapskraven

3 Individuell utvecklingsplan • Enligt Skollagen 10 kap 13§ • Ska ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven får undervisning i • Sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen • Får även innehålla omdömen om t ex social utveckling om rektor beslutar så

4 Individuell utvecklingsplan • Utforma den så att den blir ett stöd för det fortsatta lärandet • Eleverna och vårdnadshavarna ska vara delaktig i framtagandet av planen • Den ska ge eleverna ett utökat ansvar för sina egna studier • Använda sig av dokumentation som tydligt visar elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

5 Skriftliga omdömen • Eleven och vårdnadshavare ska få tydlig information om elevens kunskaper och kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen • Det ska tydligt framgå om eleven riskerar att inte nå upp till kunskapskraven i åk 3, 6 och 9

6 Skriftliga omdömen • Ska utgå från kunskapskraven i respektive ämne • Kan vara både summativ och formativ • Ska förklara för eleven och vårdnadshavarna vad eleven klarar av, vad de behöver träna mer på och hur träningen ska gå till i skolan • Elever och vårdnadshavare ska även få en förklaring hur skolan ska se till att eleverna får möjlighet att utvecklas vidare

7 Vilken funktion har skriftliga omdömen? • Omdömena ska utveckla elevens lärande och lyfta elevens utvecklingsmöjligheter • Bygger på den faktiska undervisningen och utformas lokalt på varje skola. Rektor beslutar om formen

8 Hur hänger bedömningsprocessen ihop?

9 Kunskapskrav • I åk 3 anges bara vad eleven ska klara av för minsta krav • Finns i Ma, Sv, So och No ämnena • I övriga ämnen bedöms eleverna mot kunskapskraven i åk 6 • Beskriver i huvudsak förmågor som eleverna ska klara av att visa i praktisk handling • I vissa ämnen finns även faktamål som ska bedömas

10 Vilka kunskapskrav ska användas? • I åk 1-3 i Sv, Ma, No, So mot kunskapskraven i åk 3 • I åk 4-6 i Sv, Ma, Bi, Fy, Ke, Tk, Ge, Hi, Re och Sh mot kunskapskraven i åk 6 • I åk 1-6 i övriga ämnen mot kunskapskraven i åk 6 • I åk 7-9 mot kunskapskraven i åk 9

11 Vilka kunskapskrav ska användas? • Vi ska inte skriva om kunskapskraven för andra årskurser, t ex kunskapskrav för åk 7….. • Har eleven nått så långt som förväntat i förhållande till kunskapskraven i åk 9? • Vi ska bedöma de arbetsområden vi har gått igenom hittills, inte hela kunskapskraven i åk 7. • I slutbetygen mäter man mot hela kunskapskraven

12 Formativa skriftliga omdömen • Följande ska finnas med och bedömas i ett skriftligt omdöme. 1. Ska visa någonting som eleven klarar av 2. Ska visa vad eleven ska utveckla kunskapsmässigt 3. Ska beskriva hur skolan ska hjälpa eleven att ta nästa steg i kunskapsutvecklingen 4. Ska beskriva vad eleven själv ska träna på för att utveckla sina kunskapsförmågor

13 Uppgift skriftliga omdömen • Läs igenom ett elevsvar i gruppen • Ge eleven ett konstruktivt skriftligt omdöme som baseras på kunskapskraven och som är formativt • Läs upp omdömena för varandra i gruppen och enas om ett som ni tycker blir gruppens resultat • Tid till förfogande i gruppen 50 minuter • Kort redovisning från varje grupp


Ladda ner ppt "Allmänna råd om utvecklingssamtal och skriftliga omdömen - vad är viktigt att tänka på i arbetet?"

Liknande presentationer


Google-annonser