Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till information kring betyg och bedömning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till information kring betyg och bedömning."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till information kring betyg och bedömning

2 Skola 2011 • Ny skollag • Ny Läroplan med nya kursplaner • Nytt betygssystem som gäller från åk 6 • Nytt sätt att tänka kring bedömning • Skolans skyldighet att rapportera om ogiltig frånvaro • Ogiltig frånvaro skrivs in i betyget

3 Ny Läroplan för grundskolan Har gällt för alla klasser utom åk 9 under läsåret 2011-2012 Gäller fullt ut läsåret 2012-2013

4 Läroplanen för grundskolan • Skolans värdegrund och uppdrag • Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen • Kursplaner med tillhörande kunskapskrav i alla ämnen

5

6 I kursplanerna anges mål och kunskapskrav för olika ämnen Årskurs 3 Svenska, svenska som andraspråk, matematik, NO och SO Årskurs 6 Alla ämnen utom moderna språk (tyska, franska och spanska) Möjlighet att läsa NO och SO ämnen som block och att sätta ett ”blockbetyg” Årskurs 9 Alla ämnen Inga blockbetyg får sättas Kunskapskrav

7 Nationella prov Avstämning i Åk 3 Matematik, svenska och svenska som andraspråk Åk 6 Matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, SO och NO (SO/NO för 2013 endast som diagnos) Åk 9 Matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, SO och NO Proven kommer under vårterminen och är lika för hela landet.

8 A B C E D F Ny betygsskala

9 • Från och med höstterminen 2012 ges betyg i slutet av varje termin från åk 6. • För åk 6 gäller i alla ämnen utom språkvalet. • Terminsbetyget är en bedömning av de kunskaper ditt barn visat fram till betygssättningen. ”Som komprimerade lägesrapporter i förhållande till ämnets kunskapskrav.” • Det sista betyget på vårterminen i åk 9 är ett slutbetyg. • Sammanfattande betyg, ”blockbetyg”, får sättas i NO och SO endast i åk 6. • Betygsskalan är sexgradig där F är ”icke godkänt”. Betyg från åk 6

10 • Kunskapskraven utgår från de förmågor som sammanfattas i ämnets syfte och det centrala innehållet. • Kunskapskrav för godtagbara kunskaper är preciserade för betygen A, C och E. • Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till övervägande delen C är uppfyllda. • Kravet för B innebär att kraven för C och till övervägande delen för A är uppfyllda. Betygsskalan

11

12 •Kunna samtala om •Dra paralleller •Reflektera över •Se samband •Använda kunskap i annat sammanhang •Kunna analysera Kunskaper och förmågor

13 Bedömningar används för att: • Kartlägga kunskaper • Värdera kunskaper • Återkoppla för lärande • Synliggöra praktiska kunskaper • Utvärdera undervisning Bedömning

14 När resultatet av en bedömning skrivs i form av ett omdöme eller ett betyg har den en summativ funktion. Utgör bedömningen en grund för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling utifrån lägesbeskrivning och de styrkor och svagheter som framkommit fungerar den formativt. Från ”Summativ” till ”Formativ” bedömning

15 • När elev uteblir från undervisning är skolan skyldig att informera föräldrarna om detta. • I Lund används Skola 24 • Ogiltig frånvaro kommer att skrivas in i terminsbetyget Ogiltig frånvaro

16 Höstterminen 2011: Åk 8 nya betygssystemet, åk 9 efter gamla betygssystemet Höstterminen 2012: Åk 6-9 nya betygssystemet Tidsplan

17 www.skolverket.se/skollagen2011 www.skolverket.se/nyalaroplaner www.skolverket.se/betyg Mer information


Ladda ner ppt "Välkomna till information kring betyg och bedömning."

Liknande presentationer


Google-annonser