Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Kursplaner, betyg och bedömning. Vuxenutbildningens mål Ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetens i syfte att… -Stärka ställning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Kursplaner, betyg och bedömning. Vuxenutbildningens mål Ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetens i syfte att… -Stärka ställning."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Kursplaner, betyg och bedömning

2 Vuxenutbildningens mål Ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetens i syfte att… -Stärka ställning i arbets- och samhällslivet - Främja personlig utveckling

3 Kursplaner och ämnesplaner Grundläggande nivå: Kursplaner Gymnasial nivå: Ämnesplaner

4 Kursplanens struktur (Grundläggande nivå) Namn Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav

5 Ämnesplanens struktur (gymnasial nivå) Namn Syfte Kurser i ämnet Centralt innehåll Kunskapskrav

6 Verksamhetspoäng •SKOLFS 2013:18 (Grundläggande) •I ämnesplanen (Gymnasial) •Anger kursens omfattning utifrån kursens innehåll. •20 poäng - en veckas heltidsstudier (800 poäng per år)

7 Verksamhetspoäng Hur stor del av kursen studerar eleven per vecka? Hur många poäng utgör det? Studieomfattningen synliggörs

8 Verksamhetspoängens matematik Elev 2 Elev 1

9 Delkurser Delkurs 1 - 150 vp Delkurs 2 - 50 p Delkurs 3 – 150 p Delkurs 4 – 250 p

10 Validering Erkännande av kunskaper

11 Bedömning Varför? Hur? När?

12 Varför? Bedömning för lärande •Kartlägga •Värdera •Återkoppla •Synliggöra •Utvärdera

13 Hur? Formativ bedömning •Vad är målet? •Hur ligger jag/eleven till? •Hur ska jag/eleven gå vidare?

14 När?

15 Betyg Varför? För vilka? Vad? När? A B C D E

16 Betyg – varför? - En grundsten - Rättsäkerhet - Likvärdighet

17 Betyg - för vilka? •Elev •Lärare •Rektor •Huvudman

18 Vad? Rätt till information Rektorns ansvar Rättelse och ändring

19 Betyg – när? Vid kursens eller delkursens slut (motsv.träningsskolan - intyg)

20 Värdeord/progressionsord Betyget EBetyget CBetyget A Eleven medverkar i att redogöra Eleven redogör på ett enkelt sätt Eleven redogör på ett välutvecklat sätt Dra slutsatser Eleven bidrar till slutsatser Eleven drar enkla slutsatser Eleven drar välutvecklade slutsatser UtförandeEleven medverkar i att utföra Eleven utför med tillfredsställande resultat Eleven utför med gott resultat UtvärderaEleven bidrar till omdömen Eleven ger enkla omdömen Eleven ger välutvecklade omdömen

21 Grundläggande - motsvarande träningsskolan Grundläggande kunskaper Fördjupade kunskaper RedogöraEleven deltar i att beskriva Eleven beskriver UtförandeEleven deltar i att välja och använda Eleven väljer och använder

22 Intyg -Om en elev inte når målen -När eleven så önskar -För utbildning motsvarande träningsskolan -Rektor utfärdar

23 Undantagsbestämmelsen -Särskilda skäl -Funktionsnedsättning som inte är av tillfällig art -Inte utvecklingsstörning

24 PÅ GÅNG -Stödmaterial betyg och bedömning -Stödmaterial särskild utbildning för vuxna -Konferenser bedömning och betyg -Konferenser grundläggande -Konferenser NC

25 Annat i fokus just nu -Moderniserad studiehjälp -Gruv-utredningen -Mottagande i särskolan (AR) -Yrkesutbildningar -Handledarutbildning -Lärarleg och behörighetsregler -Moderniserad studiehjälp -Gruv-utredningen -Mottagande i särskolan (AR) -Yrkesutbildningar -Handledarutbildning -Lärarleg och behörighetsregler

26 Tack för idag! sylvia.lindqvist@skolverket.se


Ladda ner ppt "Välkomna! Kursplaner, betyg och bedömning. Vuxenutbildningens mål Ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetens i syfte att… -Stärka ställning."

Liknande presentationer


Google-annonser