Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dolda kunskaper avslutande möte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dolda kunskaper avslutande möte"— Presentationens avskrift:

1 Dolda kunskaper avslutande möte
4 oktober 2013

2 Program 10.00 Genomgång av Dolda kunskaper och läget när det gäller kartläggning Erfarenhetsutbyte i små grupper lunchbuffé på Gårdshuset Föräldrar och modersmålslärare reflekterar Senast avslut med fika

3 Systerkonferens Växtkraft S p r å k b y g g e r b r o a r Fredag 4 okt – lördag 5 okt 16.15

4 Utvecklingsarbete i regionen
Nätverk för studiehandledning och modersmål Föräldrar förädlar Dolda kunskaper – kartläggning av elevers kunskaper Barnintroduktion

5 Dolda kunskaper Syfte Pröva kartläggningsmaterial Dela erfarenheter
Länsstyrelsen Västernorrland, kommuner i regionen, Mittuniversitet, RUN Syfte Pröva kartläggningsmaterial Dela erfarenheter Piloter i kommunerna

6 Dolda kunskaper HUR Ämneslärare/klasslärare och modersmålslärare/studiehandledare samarbetar Gemensamt material Erfarenhetsutbyte Rektors roll

7 Dolda kunskaper VAD Umeås kartläggningsmaterial i matematik och engelska Linköpings kartläggningsmaterial Egna erfarenheter

8 Dolda kunskaper NÄR Start 2012 Använda under 2013
Fortsatta medel ej beviljade

9 Skolverket om kartläggning
Hur skolor ska stödjas i att kartlägga och följa upp nyanlända elevers kunskaper Alla skolans ämnen Tidigt i elevens utbildning En kunskapsprofil Ett bedömningsmaterial i svenska

10 Alla skolans ämnen Koppling till kunskapskraven
Samtal med validerande syfte Urval av ämnen att kartlägga Kunskapsprofil Underlag för framåtsyftande planering Efter kartläggning uppföljning Grundskolan – tidigast 2014 Grundsärskolan – tidigast 2015

11 Vad innebär Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
Läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne Läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet Läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem Läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika lärande-strategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer

12 Utbildning för nyanlända elever
Mottagande och skolgång Ds 2013:6

13 Ds 2013:6 Definitionen nyanländ elev – 4 år
Bedömning (kartläggning) inom 2 månader Förberedelseklass/IK-klass – 1 år Skolplikten förlängs Prioriterad timplan för svenska

14 Utbildning av nyanlända elever
Bedömning av elevens kunskaper: 5 c § Rektorn ansvarar för att en nyanländ elevs kunskaper bedöms inom två månader från elevens ankomst till skolan. Bedömningens resultat ska beaktas vid beslut om placering i årskurs enligt 5 d §.

15 Bedömningsmaterial i svenska
Uppgifter av olika svårighetsgrad i årskurs 3, 6 och 9 samt kurs 1, 2 och 3 Tidigast hösten 2014 Läraren ska genomföra språkliga analyser med hjälp av bedömningsunderlaget

16 Studiehandledning på elevernas modersmål
- att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever Webbinarium 16 oktober kl

17 Skolverkets utgångspunkter

18 Regeringsuppdrag Kartläggnings- och bedömningsmaterial 18,5 mnkr 2013, 46,5 mnkr Kompetensutvecklingsinsatser 11,9 mnkr 2013, 42,9 mnkr Informationsmaterial om fria skolvalet 2 mnkr 2013, 6 mnkr

19 Identifierade kompetens-utvecklingsområden
Aktuella juridiska aspekter Aktuell forskning och erfarenhet Systematiskt kvalitetsarbete Organisatoriska förutsättningar Attityder och förhållningssätt Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Formativ bedömning Digital kompetens

20 Kompetensutvecklings-insatserna
Ska öka kunskapen om framgångsrik organisation av mottagande för nyanlända elever Ska öka kunskapen om hur undervisingen kan stödja språk-och kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska.

21 Målgrupper Huvudmän Rektorer Team SVA-lärare Lärare i svenska
Modersmålslärare, studiehandledare Lärare i alla ämnen

22 Insatser på gång Rektorsutbildningar för rektorer och team
Lärosäten med examensrätt i svenska som andraspråk RUC – informationsinsatser Nationella konferenser Luleå 7-8 nov

23 Kompetensutvecklings-insatserna
Ska öka kunskapen om framgångsrik organisation av mottagande för nyanlända elever Ska öka kunskapen om hur undervisingen kan stödja språk-och kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska.

24 Kompetensutvecklings-insatserna
Ska öka kunskapen om framgångsrik organisation av mottagande för nyanlända elever Ska öka kunskapen om hur undervisingen kan stödja språk-och kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska.


Ladda ner ppt "Dolda kunskaper avslutande möte"

Liknande presentationer


Google-annonser