Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dolda kunskaper avslutande möte 4 oktober 2013. Program 10.00 Genomgång av Dolda kunskaper och läget när det gäller kartläggning Erfarenhetsutbyte i små.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dolda kunskaper avslutande möte 4 oktober 2013. Program 10.00 Genomgång av Dolda kunskaper och läget när det gäller kartläggning Erfarenhetsutbyte i små."— Presentationens avskrift:

1 Dolda kunskaper avslutande möte 4 oktober 2013

2 Program 10.00 Genomgång av Dolda kunskaper och läget när det gäller kartläggning Erfarenhetsutbyte i små grupper 12.30 lunchbuffé på Gårdshuset 13.30 Föräldrar och modersmålslärare reflekterar Senast 14.30 avslut med fika

3 Systerkonferens Växtkraft S p r å k b y g g e r b r o a r Fredag 4 okt 16.30 – lördag 5 okt 16.15

4 Utvecklingsarbete i regionen • Nätverk för studiehandledning och modersmål • Föräldrar förädlar • Dolda kunskaper – kartläggning av elevers kunskaper • Barnintroduktion

5 Dolda kunskaper Länsstyrelsen Västernorrland, kommuner i regionen, Mittuniversitet, RUN Syfte • Pröva kartläggningsmaterial • Dela erfarenheter • Piloter i kommunerna

6 Dolda kunskaper HUR • Ämneslärare/klasslärare och modersmålslärare/studiehandledare samarbetar • Gemensamt material • Erfarenhetsutbyte • Rektors roll

7 Dolda kunskaper VAD • Umeås kartläggningsmaterial i matematik och engelska • Linköpings kartläggningsmaterial • Egna erfarenheter

8 Dolda kunskaper NÄR • Start 2012 • Använda under 2013 • Fortsatta medel ej beviljade

9 Skolverket om kartläggning Hur skolor ska stödjas i att kartlägga och följa upp nyanlända elevers kunskaper • Alla skolans ämnen • Tidigt i elevens utbildning • En kunskapsprofil • Ett bedömningsmaterial i svenska

10 Alla skolans ämnen • Koppling till kunskapskraven • Samtal med validerande syfte • Urval av ämnen att kartlägga • Kunskapsprofil • Underlag för framåtsyftande planering • Efter kartläggning uppföljning • Grundskolan – tidigast 2014 • Grundsärskolan – tidigast 2015

11 Vad innebär Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? • Läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne • Läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet • Läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem • Läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika lärande- strategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer

12 Utbildning för nyanlända elever Mottagande och skolgång Ds 2013:6 http://www.regeringen.se/sb/d/16736/a/209 698 13

13 Ds 2013:6  Definitionen nyanländ elev – 4 år  Bedömning (kartläggning) inom 2 månader  Förberedelseklass/IK-klass – 1 år  Skolplikten förlängs  Prioriterad timplan för svenska

14 Utbildning av nyanlända elever Bedömning av elevens kunskaper: • 5 c § Rektorn ansvarar för att en nyanländ elevs kunskaper bedöms inom två månader från elevens ankomst till skolan. • Bedömningens resultat ska beaktas vid beslut om placering i årskurs enligt 5 d §.

15 Bedömningsmaterial i svenska • Uppgifter av olika svårighetsgrad i årskurs 3, 6 och 9 samt kurs 1, 2 och 3 • Tidigast hösten 2014 • Läraren ska genomföra språkliga analyser med hjälp av bedömningsunderlaget

16 Studiehandledning på elevernas modersmål - att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever Webbinarium https://skolverket.adobeconnect. com/_a1155067572/webinars/ https://skolverket.adobeconnect. com/_a1155067572/webinars/ -16 oktober kl 15.30-16.30

17 Skolverkets utgångspunkter

18 Regeringsuppdrag 1.Kartläggnings- och bedömningsmaterial 18,5 mnkr 2013, 46,5 mnkr 2014-2016 2.Kompetensutvecklingsinsatser 11,9 mnkr 2013, 42,9 mnkr 2014-2016 3.Informationsmaterial om fria skolvalet 2 mnkr 2013, 6 mnkr 2014-2016

19 Identifierade kompetens- utvecklingsområden • Aktuella juridiska aspekter • Aktuell forskning och erfarenhet • Systematiskt kvalitetsarbete • Organisatoriska förutsättningar • Attityder och förhållningssätt • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt • Formativ bedömning • Digital kompetens

20 Kompetensutvecklings- insatserna • Ska öka kunskapen om framgångsrik organisation av mottagande för nyanlända elever • Ska öka kunskapen om hur undervisingen kan stödja språk-och kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska.

21 Målgrupper • Huvudmän • Rektorer • Team • SVA-lärare • Lärare i svenska • Modersmålslärare, studiehandledare • Lärare i alla ämnen

22 Insatser på gång • Rektorsutbildningar för rektorer och team • Lärosäten med examensrätt i svenska som andraspråk • RUC – informationsinsatser • Nationella konferenser Luleå 7-8 nov

23 Kompetensutvecklings- insatserna • Ska öka kunskapen om framgångsrik organisation av mottagande för nyanlända elever • Ska öka kunskapen om hur undervisingen kan stödja språk-och kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska.

24 Kompetensutvecklings- insatserna • Ska öka kunskapen om framgångsrik organisation av mottagande för nyanlända elever • Ska öka kunskapen om hur undervisingen kan stödja språk-och kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska.


Ladda ner ppt "Dolda kunskaper avslutande möte 4 oktober 2013. Program 10.00 Genomgång av Dolda kunskaper och läget när det gäller kartläggning Erfarenhetsutbyte i små."

Liknande presentationer


Google-annonser