Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är studiehandledning?. ”Alla språk har en avgörande betydelse för individen och för samhället. Språk, identitet och kunskapsutveckling är intimt sammankopplade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är studiehandledning?. ”Alla språk har en avgörande betydelse för individen och för samhället. Språk, identitet och kunskapsutveckling är intimt sammankopplade."— Presentationens avskrift:

1 Vad är studiehandledning?

2 ”Alla språk har en avgörande betydelse för individen och för samhället. Språk, identitet och kunskapsutveckling är intimt sammankopplade. Hur vi möter, stödjer och använder oss av alla språk har en avgörande betydelse för individen och för samhället.” Tema Modersmål

3 5 kap. Särskilda stödinsatser Studiehandledning på modersmålet 2 § en elev skall få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Grundskoleförordningen

4 STUDIEHANDLEDNING: •Stödjer undervisning i olika ämnen •Stimulerar språkutveckling •Ges på modersmålet (tidigare undervisningsspråket) •Ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen

5 Studiehandledning kan rikta sig till två olika grupper av elever: 1.nyanlända elever 2.elever som inte klarar av uppsatta mål

6 Studiehandledningen syftar till: •att integrera nyanlända elever i det svenska skolsystemet •att underlätta för dem så att de kan följa klassens undervisning i olika ämnen •att öka förståelse för de regler och normer som gäller i Sverige •att hjälpa barnen som kommer från andra länder att förstå begrepp som råder i den svenska skolan samt överbrygga kulturskillnaderna •att med hjälp av pedagoger som känner till båda kulturer och samhällen, göra övergången för dessa elever lättare och smidigare samt se till att deras anpassning går så fort som möjligt Vad är syftet med studiehandledning?

7 Målsättningen för studiehandledningen är: 1.att eleven får kunskaper och begrepp i olika ämnen 2.att eleven lär sig ord och begrepp på två språk 3.att eleven lär sig studieteknik 4.att eleven utvecklar både sitt modersmål och svenska 5.att eleven kan hävda sig i den svenska klassen enligt sina förutsättningar 6.att eleven får godkänt i alla ämnen Vad är målsättningen?

8 KUNSKAP SPRÅK SJÄLVKÄNSLA

9 Lärargruppen: 1.Klasslärare 2.Ämneslärare 3.Modersmålslärare 4.Sv2 lärare För att studiehandledningen skall fungera krävs det att modersmålsläraren, klassläraren/ämneslärare samarbetar kring planering, utvärdering och uppföljning. Planering

10 Modersmålsläraren bör få tillgång till allt relevant undervisningsmaterial för att studiehandledningen skall ge bästa resultat. Terminsplanering, veckoplanering samt en plan över alla prov och förhör är att föredra.

11 Studiehandledning kan bedrivas på olika sätt: 1.Före 2.Samtidigt 3.Efter Vilka är arbetsmetoderna?

12 1.Förförståelse 2.Handledning 3.Bearbetning 4.Repetition 5.Utvärdering 6.Kontroll Det är önskvärt att alla parter sammanstrålar vid utvärderingen. Vilka är arbetsmodellerna för studiehandledning?

13 Modersmålsläraren ska: 1.Handleda 2.Berätta övergripande 3.Kontrollera elevens förkunskaper om ämnen 4.Förklara 5.Ge svenska ord meningen som avses 6.Informera 7.Svara på elevens frågor 8.Vara behjälplig på alla sätt Vad är modersmålslärarens roll?

14 Modersmålsläraren är en handledare som vägleder och hjälper eleven till dess det inte längre finns behov. Behovet bestäms av skolan.

15 Röster om studiehandledning •Ge eleven självförtroende; med hjälp av handledningen kan eleven visa att han/ hon kan. Språket blir inget hinder utan ger istället ökade möjligheter att lära mer och visa att man kan. •Är språkutvecklande, både i svenska och i modersmålet. •Är tidsbesparande, både för elever och skolpersonal. •Språkliga missförstånd undviks •Eleven kan arbeta på åldersadekvat nivå. •Ge eleven möjlighet att nå åldersadekvata mål inom respektive ämne.


Ladda ner ppt "Vad är studiehandledning?. ”Alla språk har en avgörande betydelse för individen och för samhället. Språk, identitet och kunskapsutveckling är intimt sammankopplade."

Liknande presentationer


Google-annonser